Puslapiai

2021 m. rugpjūčio 29 d., sekmadienis

Meditacija

 Nueikite į bet kokią parduotuvę, supermarketą, saloną ir paimkite į rankas bet kokią prekę: pieno butelį, dešrą, kepaliuką duonos, alaus ar degtinės butelį, batus, suknelę, kostiumą, buitinę techniką: dulkių siurblį, el arbatinuką, telefoną, kompiuterį ir t.t.

 Paėmėt? Dabar laikydami rankose bandykite įsivaizduoti kaip ši prekė atsirado jūsų rankose. Pav. jūsų rankose pieno butelis: įsivaizduokite karvę besiganančią ganykloje, melžėją kuri tą karvę pamelžė arba prijungė prie jos melžimo aparatą, vežėją kuris iš karvės išmelžtą pieną nuvežė iki pieno kombinato. Pieno kombinato visą darbo procesą, vežėją kuris jau supilstytą pieną išvežiojo į parduotuves, parduotuvės krovėją kuris šiuos pieno butelis atvežė iki lentynų, kasininkę kuri sudėliojo į lentynas ir t.t. Ir taip prie kiekvienos prekės pamedituokite. 

 Svarbiausia, kad įsivaizduodami prekės atsiradimo kelią iki jūsų,  bandykite įsivaizduoti žmones kurie ją įteikė į jūsų rankas. Jei tai pieno butelis, bandykite įsivaizduoti kaip ir kuo gyvena melžėja, vairuotojai, pieno kombinato darbuotojai, prekybininkai ir t.t. 

 O dabar bandykite įsivaizduoti save šių žmonių vietoje: melžėją, kuri melžia arba prijungia melžimo aparatus prie šimtų karvių kiekvieną dieną po, mažiausiai, du kartus per dieną, vairuotojus kurie vairuoja furas su pienu ar buteliais, pieno kombinato darbuotojų vietoje kai per dieną mirga marga tūkstančiai tokių ir kitokių butelių, parduotuvės personalą kurioje dabar esate ir kaip jie pristatė šią prekę iki lentynos ir t.t.

 Ir nuoširdžiai sau atsakykite: ar jūs galėtumėt dirbti tokius darbus, ar jums nebūtų nuobodu, ar nepavargtumėt kiekvieną dieną, metai iš metų dirbdami tokius pačius, nuobodžius darbus?

 Atsakėt sau? O dabar atsakykite prašau sau ar visas šias prekes iki jūsų rankų pristatė "proto bokštai" ar paprasti žmonės?  Jums visas šias prekes pristatė žmonės kurie gali dirbti paprastus, nuobodžius darbus, kitaip sakant jie gali kasti griovį nuo tvoros iki pietų. O jūs galit? 

 Galiu atsakyti. Didesnė jūsų dalis, tie kurie sėdi FB ar kituose soc tinkluose, šito negali. Nu negalit jūs dirbti diena iš dienos tuos pačius nuobodžius darbus. Nes jūs sutverti esat kitkam: kurti grožį, spręsti įvairias technines problemas, spręsti vadybines problemas, ieškoti gyvenimo prasmės, filosofuoti ir t.t.

 Bet nuobodžiam kasdieniniam darbui jūs nesutverti. 

Tęsiu toliau. Paprastai jūs šiuos žmones kaltinat neturėjimu kritinio mąstymo ar dar geriau, jūs juos vadinat glušais, nemąstančiais, šunauja, nu ir dar būtais ir nebūtais epitetais. 

 O ar žinot kas atsitiktų jei šie žmonės, kurie sugeba išgyventi fiziškai neteiktų jums savo darbo vaisių? 

Pabandom. Nueinat į supermarketą, o ten kasininkės sėdi prie vienos iš kasų ir pasakoja anekdotus, o lentynos tuščios. Visiškai tuščios. Ir taip dieną, antrą...dešimtą jūs nieko negalit paimti į rankas, jokios prekės, jokio maisto. 

Bandykit įjungti savo kritinį mąstymą, bandykit sublizgėti savo protu. Neišeis. Nes jūsų skrandis tuščias. O kai skrandis tuščias joks kritinis mąstymas neveikia. Tai įrodė koncentracijos stovyklos. 

 Pratęskim meditaciją. Kai jūs paimat bet kokią prekę į savo rankas ir suvokiat, kad ją iki jūsų pateikė visa eilė žmonių, žinokit, kad tai bendras mūsų visų žmonių pasiekimas. Ir be šių žmonių jūs būtumėt nulis, absoliutus nulis jei norit tiksliau. 

Ką aš norėjau visu tuo pasakyti? Žmonės kurie daro paprastus juodus darbus ir mus aprūpina viskuo, savo pareigas atlieka pilnai. Rezultatas: prekių pilnos lentynos. O ar mes jų atžvilgiu atliekame savo pareigas? 

Komentarų nėra: