2018 m. vasario 6 d., antradienis

Pripaišykim J. Miltiniui seksualinį priekabiavimą arba KGB nes su Sartru susitiko.

Kažkada sirgau teatru, ne tai, kad labai rimtai, bet šiaip,  mėgėjiškai. Tarp mano režisierių du buvę Miltinio auklėtojai. Kartais pasakodavo legendas apie Miltinį kaip režisierių. Paklausykit.
 Vyksta aktorių -studentų priėmimas. Miltinio kabinetas. Įeina po vieną.
 Jauna panelė.
-Nusirenk,- Miltinis panelei, -nuogai.
 Nusirenginėja. Liko su vienais apatiniais. Verkia.
-Ko verki?
-Gėda.
-Priimta. Sekantis.
Įeina kita panelė.
-Nusirenk, nuogai.
Rengiasi. Lieka su vienom kelnaitėm, koketuoja, mautis, nesimaut ir laukia ką sakys.
-Nepriimta, keliauk lauk, sekantis.
Ir vėl panelė įeina.
-Nori būt aktore?
-Noriu.
-Jei būsi aktorė, mirs tavo motina. Rinkis.
Mergaitė paaukojo savo motiną, bet Miltinis ją priėmė ne dėl to, kad paaukojo, bet pamatė visas jos išgyventas kančias.
 Žiaurus tas menas, ypač teatro. Pripaišykim J. Miltiniui seksualinį priekabiavimą ir dar KGB. Juk kažkada net Sartras pas jį buvo atvažiavęs. A. Sutkus fotografavo. O ir su Sniečkumi bendravo.2017 m. lapkričio 9 d., ketvirtadienis

Kas ta vektorinė psichologija? (teorinė dalis) 2.


Kai dviejų metukų vaikas  bando kišti pirštus į el. rozetę, mes stengiamės jį apriboti: draudimais, techninėmis priemonėmis ir pan. Kai šiam vaikui sukanka 12-13 metų ir jei mes pasakysim, kad kištų pirštus į rozetę, jis to nedarys?  Kodėl? Nes jis jau kai ką žino, mokėsi, supranta galimas pasekmes. Geras, paklusnus  vaikas kai jam sako nekišti pirštų į rozetę, jis gal ir nekiš, bet supratimo kodėl neturės.
 Kai religijos mus moko, kad  su žmonėmis reikia elgtis taip kaip norėtume, kad sumis elgtųsi, mes kaip ir suprantam, bet gilesnio suvokimo nėra. Todėl tūkstantmečiais priversti grįžti ir kartoti tas pačias tiesas, o rezultatas nulis sveikų, kelios dešimtosios.
 Bendroji psichologija elgiasi panašiai. Yra tūkstančiai visiškiausių straipsnių, knygų, video, paskaitų, o rezultatas artimas nuliui. Kodėl? Viena iš priežasčių yra ta, kad bendroji psichologija, kuri nors ir kalba, kad žmonės yra skirtingi, bet neturi sistemos. Ji negali paaiškinti kodėl mes sutverti būti skirtingais.  Ji to nežino.
 Froido pasekėjų, kaip ir kritikų yra daug. Kritikų ko gero daugiau. Nes Froidas kaip psichologijos  ryškiausias pradininkas kai  kur klydo. Ne viskas jam pavyko. Kai kurie jo bandymai buvo užmiršti.
 Ir matyt neatsitiktinai Viktoras Tolkačiovas padarė keletą ėjimų arkliu (šachmatų terminologija kalbant), grįžo prie ištakų ir išvystė Froido pradėtus tyrimus. Tolkačiovui  tai padaryti buvo lengviau nes mokslas sparčiai žengia į priekį, žinių  bagažas didesnis nei Froido laikais.
 Vektorinė psichologija arba SVP (Sisteminė vektorinė psichologija), arba SVM (sisteminis vektorinis mąstymas) remiasi trimis banginiais.
 1. Gamta mus sukūrė skirtingais (Gamta mus sukūrė su skirtingai išvystytais organais). Pas vienus jautresnė yra oda, pas kitus stipresni raumenys, pas trečius jautresnė klausa ir t.t.
 2. Kiekvienas gyvas organizmas egzistuoja tik tuomet jei: užima vidinę erdvę ir turi išorinę erdvę reikalingą jo egzistavimui, egzistuoja laike, gauna teisingą informaciją, ir turi vidinės, bei gali gauti energijos iš savo teritorijos.
 3. Skirtingai išvystyti organai sukurti gamtos tam, kad mes kaip vientisas organizmas (žmonija, bendruomenė, banda) galėtume pilnaverčiai egzistuoti.
 Archajiški vaidmenys skirti  gamtos yra šie.
 1. Pagrindinis medžiotojas (raumenys)
 2. Šoninis medžiotojas alimentatorius (oda)
 3. Namų sargas (jautrus virškinimo traktas)
 4. Vadas (uretro)
 5. Dienos sargas (akys)
 6. Nakties sargas (klausa)
 7. Oralinis šauklys (burna)
 8. Uoslė (nosis)2017 m. lapkričio 1 d., trečiadienis

Kas ta vektorinė psichologija? (trumpa istorija) 1.Manęs daugelis klausia kas yra vektorinė psichologija? Kodėl vektorinė?
Impulsas atsirasti šiai psichologijai buvo Z. Froido straipsnis "Charakteris ir analinė erotika" paskelbtas 1908 metais. Šiame straipsnyje Froidas atkreipia dėmesį, kad žmonės kurie paprastai turi problemų su virškinimo traktu pasižymi tam tikru charakteriu. Jie yra skrupulingi, tvarkingi, užsispyrę ir t.t. Straipsnis rusiškai  Šio straipsnio pabaigoje Froidas numano, kad žmonės kurių jautrios yra kitos erogeninės zonos gali turėti kitokius charakterius.
 Kiek girdėjau, savo laiku šis straipsnis sukėlė ginčų, bet panašu, kad viskas aprimo vos ne  šimtui metų. Kol, staiga, kaip iš giedro dangaus, atsirado toks keistuolis Viktoras Tolkačiovas  Виктoр Толкачёв, kuriam į rankas pakliuvo šis Froido straipsnis.
 Keistuolis todėl, kad būdamas  keturiasdešimt trijų metų baigė tarnybą generolo majoro laipsniu ir įstoja į Leningrado universitetą studijuoti psichologiją dieninį skyrių. Kitaip sakant, pagyvenęs vyras mokosi kartu su 17 metų mergaitėmis. Tai paaiškinti galima tik didžiuliu noru pažinti žmogaus psichikos gelmes. Universitete Viktoras susipažino su profesoriumi Ganzenu (В.А. Ганзен) ir sukūrė vektorinę psichologiją.
 Viktoras išleido nemažai mokinių kurie pritaiko vektorinę psichologiją savo praktikoje, bet vienas jo mokinys yra ypatingas tai Jurijus Burlanas.  Юрий Бурлан. Kai Viktoras išvažiavo užkariauti Amerikos į Niujorką atsitiktinai gatvėje sutiko J. Burlaną. Suprantama, kad du rusai Niujorke labai greitai vienas kitą atpažįsta, bet, kad susitiktų du vyrai aistringai besidomintys psichologija, tik vienas jau viską sudėliojęs į lentynėles, o kitas daug žinantis, bet neturintis sistemos, būna tik kartą per kelis šimtmečius. Jie kartu dirbo kelis metus ir  sukūrė sistemą vadinamą SVP. Sisteminė vektorinė psichologija.
Bus daugiau.

2017 m. rugsėjo 17 d., sekmadienis

Savižudybės anatomija.

 Pagrindinis gamtos dėsnis yra IŠLAIKYTI FORMĄ. Tiek negyva gamta, tiek gyva stengiasi išlaikyti jai suteiktą formą. Tiek atomas, tiek akmuo stengiasi išlikti ir priešinasi bandymams juos suskaldyti. Gyvoji gamta pav. medis tam, kad išlaikyti formą stengiasi pritraukti tai kas naudinga ir atmesti kas žalinga. Šaknimis iš žemės traukia tik tai kas naudinga, atmesdami kas nenaudinga. Gyvūnija taip pat stengiasi išlaikyti savo formą iš visų jėgų. Sliekas ir tas, pajutęs žvejo kastuvą, neria kuo giliau. Tęsinys čia..2017 m. birželio 26 d., pirmadienis

Vektorinė psichologija (pratarmė).

Nutariau rimtai užsiimti vektorinės psichologijos skleidimu Lietuvai. Reikia, netgi būtina.
Kas tai per dalykas?
Jeigu trumpai tai gamta mums skyrė tam tikrus vaidmenis, kad mes kaip tam tikra gyvybės rūšis išliktume ir pratęstume save laike. Panašiai kaip bitės, skruzdės ir kiti bendruomeniniai gyvūnai, turi skirtingus savo vaidmenis, kad išgyventų avilys, skruzdėlynas. Taip ir žmonių bendruomenė yra suskirstyta į aštuonis vaidmenis. Šiuos vaidmenis  mes vadiname vektoriais. Skaityti čia

2017 m. gegužės 27 d., šeštadienis

Blaivus požiūris į tinklinį marketingą (2 dalis)
Taigi, tradicinis tinklinis marketingas turi savo nišą bendroje mažmeninėje rinkoje. Čia yra žmonių kurie uždirba gan nemažai, bet pagrindinė auditorija gauna didesnes ar mažesnes nuolaidas. Likusieji yra klientai. Toks modelis susiformavo XX amžiuje ir išliko iki šiol.
 Bet XXI amžiuje atsiranda naujos rūšies kompanijos kurios naudoja tinklinio marketingo elementus kaip  premijas. Bet jas pačias laikyti tinklinio marketingo kompanijomis gal ir nelabai pritiktų.
 Terminologija kaip visada vėluoja. Naujų reiškinių pavadinimai atsiranda vėliau, kai veikla jau būna įsitvirtinusi.
 Aš galvoje turiu visas kompanijas ar veiklas kurioms pritiktų angliškas žodis CROWD. Lietuviškai verčiasi kaip minia.
CROWDFUNDING-minios finansavimas
CROWDSOURCING-minios tiekimas
CROWDDISCOUNT-minios nuolaida.
Crowd variacijų yra daug ir jos vystosi. Vystosi kaip pavienis kažkokio projekto finansavimas ir naudos gavimas, bet vystosi  kartu su su tinkliniu marketingu.
Pavyzdžiui. Žmogus statosi namą. Kaimynai aplinkui taip pat statosi namus. Jiems reikalingos statybinių medžiagų parduotuvės. Prašo nuolaidų. Neduoda. Tuomet pasiūlo parduotuvei: Jei mūsų bus dešimt, duosite nuolaidas. Parduotuvei jau naudinga. Duoda. Tuomet prie to  dešimt prisijungia dar daugiau žmonių. Galima išprašyti dar vieną kitą procentą. Bet vienas iš tų dešimties pakviečia šimtą, o kitas nei vieno. Reikia kažkaip  premijuoti tą kuris labiau prisidėjo prie kompanijos plėtimo, tiksliau naujų narių pakvietimo? Reikia. Sudaromas kažkoks  marketingo planas. Ir mokamos premijos iš tų pačių nuolaidų. Bet nuolaidas gauna visi. Ir kuo daugiau žmonių tokioje komandoje tuo daugiau galima išpešti nuolaidų iš įvairių parduotuvių. Tokią sistemą aš pavadinčiau CROWDDISCOUNT.
 O jei norima nusipirkti  brangų daiktą, bet neturima tam pakankamai pinigų, galima kooperuotis. Šiandien susimetam ir nuperkam man, o "rytoj" kitam. Taip galima pirkti auksą, nuomoti automobilius ir t.t.

Tokiu būdu tradicinis tinklinis marketingas įžengia į naują savo vystymosi etapą- internetinių bendruomenių kūrimą.
 Bet apie tai trečioje dalyje.

2017 m. gegužės 26 d., penktadienis

Kas atsitinka su valstybe kai jos politikai toną užduoda frustruotas analininkas?


Maždaug nuo 1992 metų pajutau, kad mūsų valstybė kažkaip ne taip pasuko. Kol mūsų tėvelis buvo Sąjūdžio vadovas kaip ir viskas buvo gerai ir gražu ir jausmas buvo, kad žengiame koja kojom. Bet kaip patapo Aukščiausios Tarybos pirmininku, kažkas atsitiko...
 Tuo metu tik pajutau, o dabar jau  gerai suprantu, kad mūsų valstybė ne tuo keliu pasuko.
 Bet šis straipsnis, bent jau man, galutinai sudėliojo mūsų valstybės vystymosi mozaiką.
http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/santykis-yra-viskas/244493?
Nes man  buvo niekaip  nesuprantama kodėl mes daugiau kapstėmės pro praeitį nei statėm ateitį. Man buvo niekaip nesuprantama kodėl taip aktyviai ieškojom priešų tiek tarp savų tiek tarp svetimų, vietoj to, kad statyti ir kurti. Apie išporcialiavimą beveik visų įmonių ir strateginių objektų jau net nekalbu.
 Pasirodo mūsų tėvelis, pirmas mūsų valstybės vadovas yra  analinio vektoriaus atstovas. Tai nei gerai nei blogai. Išvystytas analinio vektoriaus asmuo yra geras tėvas, geras pedagogas, analitikas, bankininkas ir t.t. Nes jis gyvena praeitimi, analizuoja, klasifikuoja. Turi savybę pabaigti darbus iki galo. Daugelį sričių tai nepakeičiamas darbuotojas,  jei tai realizuotas, atradęs savo vietą,  specialistas.
 Bet visai kas kita kai yra neišsivystęs analinio vektoriaus atstovas, kitaip sakant frustuotas. Tuomet toks žmogus  būna kerštingas, kandus, pašaipus... O visiškai neišvystytam būdinga tualetinė leksika. Internete tokių pilna. Tualetinė leksika pilasi.... atrodo, kad tai ne internetas, o perpildyta kanalizacinė sistema.
 Sakysim jei tėvelis būtų nefrustuotas analininkas tai šis straipsnis kaip gero analitiko atrodytų maždaug taip:
   1.
       a)
       b)
    2.

 ir t.t. Kitaip sakant būtų viskas tvarkingai, gražiai išanalizuota ir pateikta kaip gera pamoka.
 Aišku žmonių neapgausi. Būtent todėl 1992 metais tėvelio prezidentu mes neišrinkom. Smirdėjo jau tuomet. ( Tarp kitko mes iš tikro renkam intuityviai, o tai reiškia pagal kvapą. Nemalonaus žmogaus kvapas visai kitoks. Visa tai labai gerai išriša vektorinė psichologija). Bet jis sugebėjo surinkti labai panašias asabas į savo partiją. Analinio vektoriaus atstovai  renkasi konservatyvias partijas. Ta prasme viskas gerai. Bet blogai jei partiją uzurpuoja frustuoti analininkai. Tuomet jau tragedija ir jiems ir jų vadovaujamai valstybei.
Taigi, turim ką turim.
Kas yra vektorinė psichologija galite susipažinti čia.
O čia dar keletas trumpų video  įrašų apie analinį vektorių ir apie frustuotą analininką bei tualetinę leksiką.
https://www.youtube.com/watch?v=rSXZ6rrwVkQ
https://www.youtube.com/watch?v=KssTOexNGbo