2017 m. rugsėjo 17 d., sekmadienis

Savižudybės anatomija.

 Pagrindinis gamtos dėsnis yra IŠLAIKYTI FORMĄ. Tiek negyva gamta, tiek gyva stengiasi išlaikyti jai suteiktą formą. Tiek atomas, tiek akmuo stengiasi išlikti ir priešinasi bandymams juos suskaldyti. Gyvoji gamta pav. medis tam, kad išlaikyti formą stengiasi pritraukti tai kas naudinga ir atmesti kas žalinga. Šaknimis iš žemės traukia tik tai kas naudinga, atmesdami kas nenaudinga. Gyvūnija taip pat stengiasi išlaikyti savo formą iš visų jėgų. Sliekas ir tas, pajutęs žvejo kastuvą, neria kuo giliau. Tęsinys čia..2017 m. birželio 26 d., pirmadienis

Vektorinė psichologija (pratarmė).

Nutariau rimtai užsiimti vektorinės psichologijos skleidimu Lietuvai. Reikia, netgi būtina.
Kas tai per dalykas?
Jeigu trumpai tai gamta mums skyrė tam tikrus vaidmenis, kad mes kaip tam tikra gyvybės rūšis išliktume ir pratęstume save laike. Panašiai kaip bitės, skruzdės ir kiti bendruomeniniai gyvūnai, turi skirtingus savo vaidmenis, kad išgyventų avilys, skruzdėlynas. Taip ir žmonių bendruomenė yra suskirstyta į aštuonis vaidmenis. Šiuos vaidmenis  mes vadiname vektoriais. Skaityti čia

2017 m. gegužės 27 d., šeštadienis

Blaivus požiūris į tinklinį marketingą (2 dalis)
Taigi, tradicinis tinklinis marketingas turi savo nišą bendroje mažmeninėje rinkoje. Čia yra žmonių kurie uždirba gan nemažai, bet pagrindinė auditorija gauna didesnes ar mažesnes nuolaidas. Likusieji yra klientai. Toks modelis susiformavo XX amžiuje ir išliko iki šiol.
 Bet XXI amžiuje atsiranda naujos rūšies kompanijos kurios naudoja tinklinio marketingo elementus kaip  premijas. Bet jas pačias laikyti tinklinio marketingo kompanijomis gal ir nelabai pritiktų.
 Terminologija kaip visada vėluoja. Naujų reiškinių pavadinimai atsiranda vėliau, kai veikla jau būna įsitvirtinusi.
 Aš galvoje turiu visas kompanijas ar veiklas kurioms pritiktų angliškas žodis CROWD. Lietuviškai verčiasi kaip minia.
CROWDFUNDING-minios finansavimas
CROWDSOURCING-minios tiekimas
CROWDDISCOUNT-minios nuolaida.
Crowd variacijų yra daug ir jos vystosi. Vystosi kaip pavienis kažkokio projekto finansavimas ir naudos gavimas, bet vystosi  kartu su su tinkliniu marketingu.
Pavyzdžiui. Žmogus statosi namą. Kaimynai aplinkui taip pat statosi namus. Jiems reikalingos statybinių medžiagų parduotuvės. Prašo nuolaidų. Neduoda. Tuomet pasiūlo parduotuvei: Jei mūsų bus dešimt, duosite nuolaidas. Parduotuvei jau naudinga. Duoda. Tuomet prie to  dešimt prisijungia dar daugiau žmonių. Galima išprašyti dar vieną kitą procentą. Bet vienas iš tų dešimties pakviečia šimtą, o kitas nei vieno. Reikia kažkaip  premijuoti tą kuris labiau prisidėjo prie kompanijos plėtimo, tiksliau naujų narių pakvietimo? Reikia. Sudaromas kažkoks  marketingo planas. Ir mokamos premijos iš tų pačių nuolaidų. Bet nuolaidas gauna visi. Ir kuo daugiau žmonių tokioje komandoje tuo daugiau galima išpešti nuolaidų iš įvairių parduotuvių. Tokią sistemą aš pavadinčiau CROWDDISCOUNT.
 O jei norima nusipirkti  brangų daiktą, bet neturima tam pakankamai pinigų, galima kooperuotis. Šiandien susimetam ir nuperkam man, o "rytoj" kitam. Taip galima pirkti auksą, nuomoti automobilius ir t.t.

Tokiu būdu tradicinis tinklinis marketingas įžengia į naują savo vystymosi etapą- internetinių bendruomenių kūrimą.
 Bet apie tai trečioje dalyje.

2017 m. gegužės 26 d., penktadienis

Kas atsitinka su valstybe kai jos politikai toną užduoda frustruotas analininkas?


Maždaug nuo 1992 metų pajutau, kad mūsų valstybė kažkaip ne taip pasuko. Kol mūsų tėvelis buvo Sąjūdžio vadovas kaip ir viskas buvo gerai ir gražu ir jausmas buvo, kad žengiame koja kojom. Bet kaip patapo Aukščiausios Tarybos pirmininku, kažkas atsitiko...
 Tuo metu tik pajutau, o dabar jau  gerai suprantu, kad mūsų valstybė ne tuo keliu pasuko.
 Bet šis straipsnis, bent jau man, galutinai sudėliojo mūsų valstybės vystymosi mozaiką.
http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/santykis-yra-viskas/244493?
Nes man  buvo niekaip  nesuprantama kodėl mes daugiau kapstėmės pro praeitį nei statėm ateitį. Man buvo niekaip nesuprantama kodėl taip aktyviai ieškojom priešų tiek tarp savų tiek tarp svetimų, vietoj to, kad statyti ir kurti. Apie išporcialiavimą beveik visų įmonių ir strateginių objektų jau net nekalbu.
 Pasirodo mūsų tėvelis, pirmas mūsų valstybės vadovas yra  analinio vektoriaus atstovas. Tai nei gerai nei blogai. Išvystytas analinio vektoriaus asmuo yra geras tėvas, geras pedagogas, analitikas, bankininkas ir t.t. Nes jis gyvena praeitimi, analizuoja, klasifikuoja. Turi savybę pabaigti darbus iki galo. Daugelį sričių tai nepakeičiamas darbuotojas,  jei tai realizuotas, atradęs savo vietą,  specialistas.
 Bet visai kas kita kai yra neišsivystęs analinio vektoriaus atstovas, kitaip sakant frustuotas. Tuomet toks žmogus  būna kerštingas, kandus, pašaipus... O visiškai neišvystytam būdinga tualetinė leksika. Internete tokių pilna. Tualetinė leksika pilasi.... atrodo, kad tai ne internetas, o perpildyta kanalizacinė sistema.
 Sakysim jei tėvelis būtų nefrustuotas analininkas tai šis straipsnis kaip gero analitiko atrodytų maždaug taip:
   1.
       a)
       b)
    2.

 ir t.t. Kitaip sakant būtų viskas tvarkingai, gražiai išanalizuota ir pateikta kaip gera pamoka.
 Aišku žmonių neapgausi. Būtent todėl 1992 metais tėvelio prezidentu mes neišrinkom. Smirdėjo jau tuomet. ( Tarp kitko mes iš tikro renkam intuityviai, o tai reiškia pagal kvapą. Nemalonaus žmogaus kvapas visai kitoks. Visa tai labai gerai išriša vektorinė psichologija). Bet jis sugebėjo surinkti labai panašias asabas į savo partiją. Analinio vektoriaus atstovai  renkasi konservatyvias partijas. Ta prasme viskas gerai. Bet blogai jei partiją uzurpuoja frustuoti analininkai. Tuomet jau tragedija ir jiems ir jų vadovaujamai valstybei.
Taigi, turim ką turim.
Kas yra vektorinė psichologija galite susipažinti čia.
O čia dar keletas trumpų video  įrašų apie analinį vektorių ir apie frustuotą analininką bei tualetinę leksiką.
https://www.youtube.com/watch?v=rSXZ6rrwVkQ
https://www.youtube.com/watch?v=KssTOexNGbo

2017 m. balandžio 12 d., trečiadienis

Blaivus požiūris į tinklinį marketingą (1 dalis)


Tinklinis marketingas kaip prekybos rūšis turi savo nišą rinkoje. Kitaip sakant, turi vietą po saule.   Vieniems ši prekybos rūšis patinka, kitiems ne. Tiems, kuriems ši prekybos rūšis nepatinka, norėtų, kad jos visai nebūtų ir vienaip ar kitaip siekia, jei tik gali, ją apriboti.
 Bet pabandykim išsiaiškinti kiek tinklinio marketingo dalyvių gali pragyventi iš šios industrijos?
 Nesunku pastebėti, kad bet kurios MLM kompanijos struktūra labai panaši į karinę. Kiekvienoje armijoje yra eiliniai, seržantai, puskarininkiai,  karininkai ir  aukštesnieji karininkai-generolai.
 Analogiškai: eiliniai tai klientai, seržantai-klientai kurie gauna nuolaidas, karininkai  tai tie klientai kurie uždirba. Puskarininkiai kurie kartais uždirba, bet dažniausiai gauna tik nuolaidas.
50 procentų visų MLM kompanijos dalyvių  yra klientai. Tai tie kuriuos šios kompanijos prekės  tenkina, bet jie niekam daugiau jos nesiūlo.
 Skaitoma, kad apie 5 procentai yra tie kurie gali gyventi iš šios kompanijos. Tai karininkai ir generolai.
Likusieji tai tie kurie gauna didesnes ar mažesnes nuolaidas jei kompanijos prekes reklamuoja. Tokiu būdu tinklinio marketingo aritmetika yra paprasta. (procentais) 50 klientai, 45 gaunantys nuolaidas ir 5 gyvenantys iš šios veiklos. Suprantama kuo daugiau klientų tuo geriau kompanijai. Nes uždirbančių procentas gali didėti. Bet, paprastai MLM kompanijų statistika būna būtent tokia.
  Taigi, kaip ir bet kuriai parduotuvei labiausiai reikalingi yra klientai. Kaip ir kiekvienai parduotuvei reikalingi lojalūs klientai, kurie žavisi  šios parduotuvės produktais ir rekomenduoja kitiems už tai gaudami nuolaidas netgi tokias, kad gali prekes įsigyti vien tik iš nuolaidų.
 Bet tuomet kodėl kviečiama į MLM kompanijas ne gerų prekių įsigyti, o užsidirbti, gauti pasyvias pajamas, nedirbti dėdei ir t.t.? Todėl, kad daugeliu atvejų MLM kompanijų prekės niekuo nesiskiria nuo kitų tos pačios rūšies prekių.
Savaime suprantama išsikovoti vietą po saule, pakliūti į tuos 5 procentus gali kiekvienas, bet tam reikia arba turėti, arba įsigyti profesionalius įgūdžius. Analogiška specialybė skamba: PARDAVIMŲ VADYBININKAS. Lygiai taip pat norint tapti karininku taikos metu reikia mokytis, bet karo metu galima tapti karininku pasižymint mūšiuose.
 Kaip ir viskas gyvenime turi būti daroma su malonumu. Tinklinis marketingas veikia tuomet kai jos prekės ar paslaugos yra tokios unikalios, nuostabios ir taip patinka apie jas sužinojusiam, kad jis mielai dalinasi su kitais šia informacija. Sakysim kai savo laiku  Amerikos namų šeimininkės plovė indus su soda, o čia staiga  atvažiuoja distributorius ir parodo kaip galima plauti kitaip ir greičiau ir švariau, o kai dar sužino, kad jei rekomenduosi kaimynei tai galėsi pirkti su nuolaida, o gal net užsidirbti ir t.t. Sutikite tai buvo nuostabu. Ir tai veikė. Nes tai buvo nauja tiesa. Nes žmonės tai darė su užsidegimu ir tuo tikėjo. Šiandien darbo vietas susikuria jau kiek kitaip, bet jei yra profesionalai ir myli savo darbą tai jiems sekasi ir yra patenkinti. Skaityti čia. Šitaip dirba profesionalai dabartinėmis sąlygomis. Visų pirma pristato produktą.
 O štai taip dirba diletantai: pristato Kiosakio kvadratą, pasyvias pajamas, jachtas, ferarius ir t.t.
Sveiko žmogaus požiūris į kompaniją AMWAY
 Vienu atveju verslas statomas ant tvirto pagrindo (produkto), kiti, ant iliuzijų. Iliuzijos subliūkšta. Kas kaltas?

2017 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis

Blaivus požiūris į tinklinį marketingą, MLM (Įvadas)

Tinklinis marketingas, MLM, partnerystės programos ir visokios kitokios veiklos kurios naudoja  tinklo dėsnius, mane domina vieninteliu rakursu: užimtumo prasme.
 Ar didina tinklinis marketingas užimtumą ar ne? Po 2008 metų krizės MLM kompanijų apyvarta padidėjo ir didėja kas metai. Specialistai skaito, kad ir toliau didės nes darbo mažės.
 O darbo, įprastine prasme mažės ir tam yra objektyvios priežastys. Patys to norim. Civilizaciją mes tam ir kūrėm, kad palengvinti darbą. Ko norėjom tą turim.
 XX amžiuje pati populiariausia specialybė buvo vairuotojas. Jei neapsirinku apie 25%  darbo rinkos užėmė būtent ši specialybė. Šiandien jau einama link to, kad netgi ši specialybė gali būti automatizuota. Ateina naujovė, kuri ištuštins automobilių stovėjimo aikšteles
 Taigi, per ateinančius 10-15 metų tradicinių darbo vietų ženkliai sumažės. Keisis mūsų tiek buitis, tiek būtis. Reikia ieškoti, o dar geriau kurti naujas užimtumo formas.
 Tiesa visos eilės šalių vyriausybės jau kalba apie bazinio minimumo išdalinimą visiems visuomenės nariams. Bet ar to pakaks?
 O čia dar vienas  straipsnis apie tai kas mūsų laukia: Šių profesijų atstovai darbo neteks pirmieji
Arba: Suskaičiavo: robotai darbo vietas šienaus milijonais

Ir dar. Šiandien tiek Indijoj, Kinijoj ir kitose rytų šalyse žemės ūkyje dirbama pagal 19 amžiaus technologijas. Jei įvesti 21 amžiaus lygį tai bedarbių armija padidėtų vien tik iš Kinijos apie 500 milijonų. Bet ateinančios kartos, kurios gimusios randa išmaniąsias technologijas, tikrai nedirbs pagal 19 amžiaus technologijas. Taip, kad per artimiausius 20-25 metus visam pasauly bedarbių skaičius ženkliai išaugs.

O kai bedarbių skaičius padidėja, žmonės pradeda ieškoti kitų užsidirbimo būdų ir natūraliai ateina į tinklinio marketingo struktūras.
 Ar tinklinis marketingas gali  užtikrinti užimtumą, sukurti darbo vietas? Apie  tai sekančiose dalyse.

2017 m. vasario 26 d., sekmadienis

MLM verslo remontas.
 Suradau du, senus savo straipsnius apie MLM kaip verslą ir nutariau atgaivinti. Bet prieš tai keletas pasvarstymų.
 Dar visai neseniai, o gal ir dabar, ant įstaigos durų kabojo skelbimai: prekybos agentai nepageidaujami...ar kažkas panašaus. Tai mūsų kolegų tinklininkų ir kitokių tiesioginio pardavimo specų darbo rezultatas....tiksliau anti rezultatas. Normalių žmonių normali reakcija į nemokšas.
O kaip elgiasi sveiko proto žmogus?
 Yra gan daug pagyvenusių žmonių kurie turėdami savo nuosavą darželį ir augindami visokius ten ridikėlius, salotėles, krapelius ir kt. produkcijos perteklių parduoda. Vartojant MLM terminologiją jie turi ir karštų kontaktų kurie nori tų ridikėlių.krapelių tai: kaimynai, draugai, giminės. Bet jei ji (bobutė) užsiaugina daugiau tokio tipo produkcijos tai jai reikia ieškoti šaltų kontaktų. Ką ji daro?
 Ji pasiruošia turgaus dienai, pasirūpina transportu (ar kas nors  su mašina, o jei ne tai su vežimėliu) nusiveža prekes iki turgaus, užsimoka už prekybos vietą (gamybinės išlaidos) ir realizuoja produkciją. Bet, atkreipiu dėmesį, kad ji nevaikšto po ofisus ir nesiūlo savo krapų. Netrukdo žmonių. Nes ji yra sveiko proto ir mąsto sveikai. Kitaip sakant ji elgiasi adekvačiai.
 Šiandien, kai dalis žmonių viena koja jau yra virtualioj erdvėj, o kiti  gyvena vien tik virtualioj erdvėj :), juos pasiekti ir ištraukti galima tik ten. :) 
 Kitaip sakant, šiandien reikia mokėti dirbti per internetą jei norima, kažką pasiekti.
Apie tai aš rašiau keli metai atgal.

MLM verslo remontas (I dalis) 

 

MLM remontas (II dalis). Kaip dirbti? Gyvai ar internetu?