Puslapiai

2010 m. balandžio 25 d., sekmadienis

Rusijos valdžia atkreipė dėmesį į MLM

В начале апреля в Мосгордуме состоялся "круглый стол" на тему: "Сетевой маркетинг как альтернативный способ реализации трудового потенциала граждан". Организатор мероприятия - заместитель председателя комиссии по экономической политике и предпринимательству Иван Новицкий отметил такие достоинства сетевых компаний, как способность обеспечить занятость граждан независимо от пола и возраста, "привлечь к предпринимательской деятельности людей, потерявших работу в связи с кризисом". Участники "круглого стола" считают, например, целесообразным возобновить деятельность комиссии при мэре по многоуровневому сетевому маркетингу. Они предлагают рассмотреть возможность государственной поддержки программы развития сетевого маркетинга как альтернативной формы занятости населения, в том числе содействием в создании пилотных просветительских центров, занимающихся вопросами информирования населения, а также рассмотреть возможности подготовки законодательных инициатив, направленных на совершенствование нормативно-правовых актов, связанных с деятельностью сетевых компаний.
ИЗВЕСТИЯ.ру


O čia šioks toks mano vertimas

Balandžio pradžioje Maskvos Dūmoje vyko „apvalus stalas“ tema „tinklinis marketingas kaip alternatyvi užimtumo forma“. Renginio organizatorius-komisijos pirmininko pavaduotojas ekonominės politikos ir verslo klausimais Ivanas Navickis ( Иван Новицкий) pažymėjo tinklinio marketingo privalumus kaip galimybę užimti žmones nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties ir pritraukti praradusius darbą ar žlugus verslui krizės metu. „Apvalaus stalo“ dalyviai nutarė atnaujinti komisiją prie miesto mero daugiapakopio tinklinio marketingo klausimu. Komisija pasiūlė aptarti valstybės galimybę vystyti tinklinį marketingą kaip alternatyvųjį užimtumą, o taip pat padėti organizuoti informacinius centrus MLM klausimu, o taip pat padėti sutvarkyti juridinę teisinę bazę tinklinio marketingo srityje.

Gera valdžia rūpinasi savo piliečių gerove.

O čia kaip tai atrodo laikraštyje

Komentarų nėra: