Puslapiai

2011 m. gruodžio 5 d., pirmadienis

Holistiniai principai pasaulio istorijoj ir ekonomikoj

Kam neaiškus žodis holistinis,  pakeiskite jį žodžiu vientisas. Pasaulis yra vientisas ir nedalomas. Pasaulis yra fraktalus. Fraktalas didysis lygus fraktalui mažajam. Tie patys dėsniai veikia žmogų, tie patys dėsniai veikia ir žmoniją. Jei žmogaus kuris nors organas serga tai reiškia, kad jame neteka energija. Liga, skausmas tai tik pranešimas žmogui, kad ten genda. Kas nesivysto tas genda. Didelė dalis žmonių kai baigia mokslus ir jei toliau nesivysto (nesimoko) -degraduoja.

Ekonomikoje ir visuomenės gyvenime viskas tas pats. Kai, savo laiku, aristokratija nusigyveno ir neatliko savo funkcijos vesti visuomenę į priekį, įvyko buržuazinė revoliucija. Nes to meto buržuazija buvo ta nauja energija kuri turėjo prasiveržti.

1991 metais žlugo CCCP nes jos elitas merdėjo, kitaip sakant sirgo. Istorija pilna tokių pavyzdžių.

Šiandien krizė. O tai reiškia, kad sena ekonominė-buržuazinė sistema prieina savo galą. Tai ne tragedija, o visiškai normalus reiškinys. Evoliucija nesustojo. Viskas eina į priekį. Krizė, tai ne kas kita kaip šioks toks stabdys tekėti energijai. Bet jei energija yra stipri tai šios kliūtys bus nesunkiai įveikiamos.

Didžiausia šiandieninė ekonomikos problema yra buržuazijos noras susigrobti kuo didesnę pelno dalį. Tai daroma visomis įmanomomis priemonėmis. Kitaip sakant buržuazija šiandien žmonijos organizme atlieka vėžio funkciją. O vėžys tai tokios ląstelės kurios stengiasi nieko neduoti, o viską susigriebti sau. Kelintos stadijos šis vėžys, neisimu spręsti, bet matyt dar ne paskutinės. Nes jei būtų paskutinės tai organizmas žūtų. Tai reiškia žmonija turėtų žūti...merdėti.

Taigi, reikia gelbėti organizmą, reikia gelbėti mūsų buržuaziją, nes ji yra mūsų organizmo dalis. Reikia suteikti naujos energijos.

Šiandien tai pajėgi padaryti tik aristokratija, o tiksliau aristokratiniai santykiai ekonomikoje. Šiandien šis procesas vyksta. Yra perduodama energija. Perduota energija gaivina kitas gyvas ląsteles ir taip perduodama toliau.

O tos ląstelė tai verslininkai kurie dalinasi savo pelnu. Kitaip sakant tai tie verslininkai kurie dalį savo pelno (laiko) skiria savo žinių perteikimui. Jiems nėra lengva nes jei ląstelės aplink juos yra apmirusios tai jų pastangos gali būti bergždžios.

Bet žmonija sukūrė internetą ir kitas šiuolaikines ryšio priemones kurios labai pagreitiną šį procesą ir gyvos bei aktyvios ląstelės apsijungia nepriklausomai kokiame svieto gale begyventų.

O tai ir yra ne kas kita kaip naujas energetinis kanalas.

Taigi, pirmyn.

Komentarų nėra: