Puslapiai

2012 m. balandžio 4 d., trečiadienis

Penkios ekonominio kolapso stadijos


 Šaltinis:
http://www.versijos.com/2012/04/04/penkios-ekonominio-kolapso-stadijos/


Nežiūrint į tai, kad tokie reiškiniai kaip karas, stichinė nelaimė, pandemija, teroro aktas ir netgi galimas susidūrimas su asteroidu gali paspartinti įvykių eigą kiekvienu konkrečiu atveju, istorija rodo, kad ekonominio kolapso procesas visuomet turi penkias privalomas stadijas.
Pirmoji stadija: irimo pradžia
Viskas normalu, ekonomika klesti. Pasiektas aukštas gyvenimo lygis. Būtent taip viskas ir turi būti. Prekės nebrangios ir lengvai prieinamos. Nieko netrūksta. Gyvenimas, apskritai paėmus, puikus. Šalies darbo infrastruktūra puiki, funkcionuoja be sutrikimų. Bet štai, visuomenėje pradeda sklisti idėja, kad kiekvienas turi teisę turėti tai, ką uždirbo kiti. Pradedama įgyvendinti, patyliukais įaudžiama į visuomenės audinį turtų perdalijimo politika. Šita politika po truputėlį mažina darbo našumą ir didina priklausomybę nuo valstybinių pašalpų ir socialinių programų.
Svarbiausi aktyvai:
 • Karjera;
 • Nekilnojamo turto rinkos vertė;
 • Santaupos;
 • Investicijos – akcijos ir obligacijos;
 • Medicininis draudimas;
 • Gyvenimo būdas (kaip atrodau aplinkiniams);
 • Gera kreditinė istorija.
Antroji stadija: slidus takelis
Ekonomika pradeda labai pamažu, tačiau stabiliai smukti. Auga nedarbas. Daugėja žmonių, kurie gauna vienokią ar kitokią valstybės paramą. Žmonėms mokami pinigai, kad jie nedirbtų. Dramatiškai išauga valstybės išlaidos. Aukso, sidabro ir kitų vertybių kaina išauga iki tokių aukštumų, apie kokias dar prieš kelis metus niekas nė negalvojo. Infliacija pasiekia dviženklį skaičių.
Svarbiausi aktyvai:
 • Gryni pinigai;
 • Brangieji metalai, auksinės ir sidabrinės monetos;
 • Stabilumas darbovietėje;
 • Skolų atsikratymas;
 • Medicininis draudimas;
 • Nekilnojamo turto rinkos kaina, išskaičiavus likusias ipotekos išmokas;
 • Taupus automobilis;
 • Nuošalaus žemės sklypo, nutolusio daugiau kaip per 40 mylių nuo tankiai gyvenamų vietovių, įsigijimas.
Trečioji stadija: bus blogiau
Po rimto ir ilgalaikio nuosmukio prasideda visuotinis ekonomikos kolapsas. Vyriausybė pradeda kontroliuoti kainas. Pradeda trūkti pirmo būtinumo daiktų. Atimti iš prasiskolinusių žmonių namai stovi tušti ir griūva dešimtimis tūkstančių. Vidutinės klasės gyvenami rajonai pradeda darytis panašūs į lūšnynus. Valstybė įjungia pinigų spaustuvę, kad padengtų išlaidas, skirtas išlaikyti dešimtis milijonų pašalpų gavėjų. Infliacija dar labiau padidėja, o bedarbystė viršija 25%. Bankai ir įmonės vis spartėjančiu tempu bankrutuoja. Pinigų, panašu, nebeturi niekas. Daugelis tampa benamiais. Profsąjungos ragina streikuoti, organizuoti neramumus ir masines riaušes. Valstybės žinybų darbas apsunkintas ir nepatikimas. Vietinė ir nacionalinė infrastruktūra patiria nuosmukį. Pradeda kurtis ir pasireikšti žiaurios gaujos. Valstybė imasi konfiskuoti šaunamuosius ginklus iš žmonių, kurie laikosi įstatymų. Visur tvyro smurtas. Miestai ir urbanizuotos teritorijos darosi labai pavojingos gyventi.
Susidaro įspūdis, kad šioje stadijoje valstybė jau pakankamai toli nuėjo už ribos, iš už kurios nebegrįžtama. Vis dėlto, situaciją dar vis galima pasukti atgal, jeigu valdžios viršūnėse esantys žmonės, kurie iš tiesų tiki laisve ir teisėmis, nebijos padaryti visko, kad įvyktų lūžis situacijoje. Tuos žmones visi juodins ir neapkęs už jų orientaciją į asmeninę atsakomybę, pašalpų karpymą ir socialinių programų nutraukimą. Suprantama, jei valdžioje būtų tokių žmonių, kurie darytų, kas reikia, tai iki tokios stadijos apskritai nebūtų nusmukta.
Svarbiausi aktyvai:
 • Auksinės ir sidabrinės monetos;
 • Gryni pinigai;
 • Darbas;
 • Automobilis;
 • Namas;
 • Trumpalaikės maisto atsargos;
 • Trumpalaikės degalų atsargos;
 • Šaunamieji ginklai ir amunicija;
 • Planai persikelti gyventi į tolimą slėptuvę kaimo vietovėje;
 • Smulkūs naminiai gyvūnai – vištos, triušiai, žuvis;
 • Uždaras ratas žmonių, kurie laikosi tų pačių pažiūrų;
 • Būtini išgyvenimui įgūdžiai ir žinios.
Ketvirtoji stadija: valdžios irimas
Didžioji dalis vidurinės klasės atstovų prarado viską. Kitados klestinti ir prižiūrimi jų gyvenamieji rajonai pilni apleistų namų, kurie griūva ir naikinami vandalų. Šalies infrastruktūra atsiduria pavojingai apleistoje būklėje ir reikalauja kapitalinio remonto. Elektros tinklai darosi nepatikimi. Kasdien įvyksta grandininiai atsijungimai. Jūs jau nebegalite pirkti ir parduoti aukso ar disponuoti užsienio valiuta. Infliacija pasidarė nebekontroliuojama. Prasideda ekonomikos kolapsas. Visos prekės turi didžiulę paklausą ir lentynos ištuštėja per kelias valandas. Visuomenė pasineria į chaosą. Gatves kontroliuoja gaujos. Mėgindama suvaldyti ekonomiką, vyriausybė įveda apribojimus. Viskas tampa deficitu, viskas normuojama. Benzinas ir maisto produktai – kai jų esama – labai brangūs, ir kad jų gautum, tenka stovėti labai ilgose eilėse. Kokybiško ir prieinamo medicininio aptarnavimo nebėra, o jūsų darbas tapo tolimu prisiminimu. Gyvenime teks išsiversti be to, kuo negalite apsirūpinti patys. Suprasite, ką tai reiškia – gyventi trečiojo pasaulio šalyje.
Svarbiausi aktyvai:
 • Persikėlimas gyventi už miesto;
 • Šaunamieji ginklai ir amunicija;
 • Ilgalaikės maisto atsargos (mažiausiai metams);
 • Pakankama degalų ir kuro atsarga;
 • Planas, kaip užtikrinti saugumą savo kolektyvui ir turtui;
 • Apmokytas sarginis šuo;
 • Išgyvenimui būtini praktiniai įgūdžiai žemės ūkio srityje;
 • Būtini išgyvenimui įgūdžiai ir žinios;
Kai atsitinka visa tai, kas buvo aprašyta aukščiau, reikia itin aiškiai suvokti, kas vyksta. Dabar jau pernelyg vėlu kam nors ruoštis. To, ko neįsigijote anksčiau, šiuo metu jau nebegausite. Viską, kas reikalinga jūsų išgyvenimui, jau pasiėmė kiti žmonės.
Penktoji stadija: laisvės praradimas
Įvedamas karinis stovis. Susidūrimai tarp civilių ir vyriausybės pajėgų perauga į bendranacionalinius. Jei turite maisto atsargų, kurių kiekis didesnis, nei reikia mėnesį prasimaitinti, jus paskelbia spekuliantais ir įstatymo pažeidėjais. Žiaurus skurdas ir badas tampa visuotiniu reiškiniu. Vyriausybė siūlo minimaliai pakenčiamą maistą, vandenį ir pastogę, mainais į jūsų laisvę ir nepriklausomybę. Demokratijai ateina galas, o prisidengiant visuomenės problemų sprendimu ir melagingais pažadais, kad bus atstatyta taika ir gerovė, įvedamas socialistinis valdymo modelis. Valdžią uzurpuoja totalitarinis režimas, o žmonių teisės ir laisvės visiškai panaikinamos.
Svarbiausi aktyvai:
 • Slėptuvė kaimo vietovėje;
 • Planas, kaip užtikrinti saugumą kolektyvui ir turtui;
 • Nekrintantis į akis gyvenimo būdas bendruomenėje, kuri laikosi panašių pažiūrų;
 • Šaunamieji ginklai ir sugebėjimais juos panaudoti;
 • Sarginis šuo;
 • Išgyvenimui būtinos žinios ir įgūdžiai;
 • Tinkamas naudoti ir derlingas daržas, galintis išmaitinti 150% kolektyvo;
 • Patikimas tyro vandens šaltinis;
 • Augalų sėklos ilgalaikiam naudojimui, tame tarpe ir mainams į kitus daiktus;
 • Ryžtas gyventi ir išgyventi rūsčiame politiniame klimate.
Kaip pastebėjote, priotitetai keičiasi, kintant pasauliui. Jūsų labiausiai šiandien vertinami aktyvai – geras kreditas, prabangus automobilis ir karjera daugiau nebeturi reikšmės po ekonomikos kolapso. Jeigu šiandien atsainiai žiūrėsite į pasirengimą, tai jūsų kančios rytojaus dieną padidės keleriopai. Geriau pradėti ruoštis 10 metų anksčiau negu 10 minučių per vėlai.

Komentarų nėra: