Puslapiai

2010 m. vasario 19 d., penktadienis

Pasaulį iš krizės prikels aristokratija.

Tikros aristokratijos pasauly jau seniai nebėra. Jei ji būtų pasaulinių karų civilizuota Europa būtų išvengus. Jei aristokratija būtų pastaruosius dešimtmečius civilizuotų kraštų žmonės nebūtų verčiami gaminti dėl gamybos: gaminti, išmesti, imti kreditus, vėl pirkti ir t.t.
Lietuvoj aristokratijos taip pat nėra. Aristokratams langai nedaužomi. Nes tikri aristokratai rūpinasi visais piliečiais-savo maitintojais. Tiesa, mums reikia sutarti dėl pačios sąvokos. Kas yra aristokratas, galite susirasti Vikipedijoj ar kitur. Bandysiu gvildenti pats.
Svarbiausias 21 amžiaus aristokrato bruožas yra suvokimas, kad žmonija yra viena visuma: lietuvis, rusas, žydas, vokietis, papuasas yra vienis ir yra bendra dvasia. Religiniai ir kitokie išskirtinumai aristokratui ne kliūtis visus gerbti.
Kaip aš suprantu šiuolaikinius aristokratus? Sakysim vokietis su žydu pampia alų aludėj ir blevyzgoja apie mergas (vyrai kaip ne kaip...apie ką daugiau kalbėti) ir išeina svirduliuodami, vienas kitą prilaikydami. Pavyzdys negeriausias, bet norėjau pabrėžti, kad jie nejaučia vienas kitam neapykantos, ko nebuvo pusę amžiaus atgal. Šiuolaikinis aristokratas yra visų pirma pasaulio pilietis, o tik vėliau tos ar kitos šalies. Gimė geniali mintis. VISŲ ŠALIŲ ARISTOKRATAI VIENYKITĖS. Turiu pranešti, kad vienijimasis jau vyksta.
Gvildenu toliau. Kaip šiuolaikinis aristokratas suvokia pasaulio ekonominę situaciją?
Jis supranta, kad gamyba vardan gamybos nenaudinga nei žmogui nei gamtai, o daiktų jau užtenka. Iš to seka, kad jis, o tiksliau jie ieško kaip išvesti žmoniją iš šios krizės. Aristokratas ekonomistas supranta, kad žmonijos pasiekimais reikia naudotis: gamybą reikia maksimaliai automatizuoti, robotizuoti ir kompiuterizuoti, visur, kur tik galima žmogaus darbas turi būti pakeičiamas technika.
Žmogus nusipelnė dirbti mažiau, o gyventi geriau ir turiningiau. Bet, kad šitai pasiekti reikia galvoti ką daryt šiandien.
MLM kaip niekas kitas yra geriausia dirva aristokratams pasireikšti. Kaip minėjau anksčiau MLM aš nelaikau panacėja nuo visų ligų ir manau, kad tai yra laikinas reiškinys ekonomikoj...nu gal 50-100 metų, bet tikrai ne daugiau. Bet MLM kaip niekas kitas gali pakelti žmoniją į naują dvasinį ir materialinį lygį. Nesiplėsiu labai, bet pasistengsiu apibūdinti ką daro šiuolaikinis aristokratas MLM sistemoje. Tiesa, aš kalbu tik apie rimtas kompanijas, kurios turi produktus ir yra pripažintos visose asociacijose ir t.t.
O konkrečiai kalbu apie P.E.A.R Interniashinal Group. Tai tarptautinė MLM grupė susikūrusi vos prieš savaitę šiuo metu apmoko visus norinčius tobulėti dvasiškai ir išmokti MLM amato. Tai daroma altruistiškai, gali ateiti bet kurios kitos kompanijos nariai, arba visiški žaliūkai tinkliniame marketinge, kitaip sakant iš gatvės. Sakysit, o kam tai reikalinga? Visų pirma tai kas yra internete jau yra visiem prieinama jei ne šiandien tai rytoj tikrai. Pats internetas diktuoja sąlygas, kad viskas yra viena. Kita vertus, o tai supranta tik dvasios aristokratai, keliamas bendras tinklinio marketingo lygis: žmonės įgauna daugiau pasitikėjimo savo jėgomis ir pasauliui nuo to tik geriau. Suprantama, kad tai turės daryti ir kitos kompanijos, nes kai kurios, o ypač atėjusios iš 20 amžiaus dar iki šiol dozuoja informaciją savo nariam priklausomai nuo pasiekimų. Jų sueigos tampa evangelizuotais šuo, o vidiniai susirinkimai prilygsta gamybinio cecho pasitarimams kur viršininkas (daugiau pasiekęs firmos dalyvis) duoda velnių savo pavaldiniams...ką moralizuodamas, kitą papeikdamas, trečią paglostydamas. Juokinga ir tiek. O ką aš čia slėpsiu. Tokius metodus dažnai naudoja Amway komandos, Vizion ir t.t. O labiausiai nusipelnę dalyviai turi teisę paspausti ranką šios kompanijos kokiam nors lyderiui, vietiniam dievukui, jei bus pasiekę tam tikrą lygį.
Tokios kompanijos ir tokie dievukai jau daro gėdą visom MLM kompanijom ir teršia bendrą vardą.
Kaip ir sakiau MLM yra laikinas reiškinys, bet, mano galva, o ir kitų taip pat, neišvengiamas pereinamuoju laikotarpiu prie normalios neeikvojančios ekonomikos. Bet apie tai kitą kartą kai nuotaika bus.

Komentarų nėra: