Puslapiai

2012 m. sausio 19 d., ketvirtadienis

Kiek Lietuvai reikia Seimo narių? Atsakau. Ne daugiau kaip 50.Galėčiau daugiau nieko nerašyti. Manau, kad su šiuo skaičiu turėtų dauguma Lietuvos gyvenojų sutikti. Logika paprasta: 50 savivaldybių-50 Seimo narių.

Siūlau antrą variantą. Pagal šią lentelę 2001 metais Lietuvoje gyveno 3,5 milijono gyventojų, tai 2017 gyvens tik kokie 2,5. O iš čia seka, jei prie 3,5 buvo 141 Seimo narių tai prie 2,5 jų turėtų būti ne daugiau 100. Ir jokių partinių rinkimų, o tik rinkti asmenybes.

Sakysim jūs nelabai sutiksite su mano skaičiavimais, nes pagal tokius tempus 2017 metais gyventojų turėti likti 2,7-2,8 milijono. Bet įvertinkim, kad jei nemažinsim valdininkų ir Seimūnų tai padidės našta dirbantiems ir bus dar sunkiau. O jei bus dar sunkiau tai padidės nusikaltimai, savižudybės, emigracija, mirtingumas ir t.t. Iš žmogui geriau jau būti bomžu Londone, nei vidurinės klasės atstovu Lietuvoje. O jei dar kreditiniai kraniukai užsidarys, tai turėsim parceliuoti visa ką dar turim. Nes tokiais tempais besiskolinant mūsų laukia Graikijos likimas...nu čia mažiausiai.

Tokius skaičiavimus aš darau ne iš dyko buvimo. Aš remiuosiu savo asmenine patirtimi bendraujant su Seimūnais, o konkrečiai su Vyteniu Andriukaičiu. O savo laiku analogišką klausimą kėliau Seimo nariui, ekonomistui Juliui Veselkai, o dar anksčiau ir K.Prunskienei. Kėliau aš šį klausimą ir paprastiems, įvairių partijų nariams, bet... Atsakymas nulinis.

Aš visiškai sutinku, kad tai ką siūlau, didesnei visuomenės daliai dar nėra priimtina. Bet ieškojimai vyksta ir tikri Lietuvos piliečiai koks yra Algimantas Čekuolis kalba apie tai, kad įmonės turėtų labiau dalintis pelnu su savo darbuotojais. Aš siūlau tą patį tik kitaip.

Reikia paminėti dar kartą,kad Ukrainoje ir Rusijoje yra TV laidos šia tematika ir t.t. Esu šimtus kartų rašęs apie tai.

Bet šiame straipsnyje aš keliu klausimą apie Seimūnų vaidmenį. O jis yra niekinis.

Atkreipkite dėmesį, kad aš nesikundžiau Vyteniui Andriukaičiui, kad pav. turiu problemų dėl tvoros su kaimynu arba kitokių asmeninių bėdų nedėstau. Aš keliu šiandien labai aktualią problemą-užimtumą. Juk ne zuikių dainas dainuoju.

Kokias aš darau išvadas? Užsisėdėjo mūsų partiniai Seimūnai. Jų smegelės kalkėja. Jie gyvena kitame pasaulyje, jie užtikrinti savo ateitimi ir niekas jiems nerūpi.

Pabaigai. Kreipiuosiu į visus TM, MLM, internetinio marketingo, išnešiojamosios prekybos atstovus. Išplatinkite šį straipsnį visais įmanomais kanalais: Facebook, forumus, kitus socialinius tinklus jei, savaime suprantama, laikote, kad aš rašau tiesą. Ačiū.

Komentarų nėra: