Puslapiai

2013 m. gruodžio 23 d., pirmadienis

Экономическая промывка мозга

Sakysim jūs norite padėti pinigus į banką. Tokia operacija vadinama kreditavimu. Ką daro kreditorius pav., kad ir tas pats bankas. Jis patikrina jūsų mokumą, užstato vertę ir t.t. O jūs padėdami pinigus į banką tikrinate  banko mokumą? Jei ne, tai ko ten dedate pinigus... Va taip.
O jūs vaikai taip darykit kaip tėvelis daro...

Sinergija-naujos ekonomikos kertinis akmuo.

Sinergija, sinergizmas (gr. syn - ergo, συνεργός 'veikimas kartu') - reiškinys, kai du atskiri veiksniai, veikdami kartu, duoda didesnį poveikį, negu jų abiejų veiksnių, veikiančių atskirai, poveikių suma:
f(A;B) > f(A) + f(B).
Sinergijos sąvoka moksle atsirado 1925 m.
Sinergijos priešingybė yra antagonizmas, kai abiejų veiksnių bendras veikimas yra menkesnis, negu abiejų veiksnių, veikiančių atskirai, poveikių suma:
f(A;B) < f(A) + f(B).
Sinergija artimas reiškinys yra emerdžizmas (angl. emergence, emergism), kai sistema iš kelių elementų (veiksnių) įgyja naujų savybių, kurių neturi kiekvienas elementas atskirai.

Mokykloje mes mokėmės, kad 1+1=2. Tai paprasta matematika, aritmetika. Bet mūsų niekas nemokė, kad 1+1 gali būti lygus 3,4... ar net 22. Kitaip sakant sinergijos dėsnių mūsų niekas nemokė.
Kaip sinergija pasireiškia buityje? Sakysim mums reikia perstumti spintą iš kampo A į kampą B. Jei ta spinta yra senovinė, ąžuolinė, taip sakant, močiutės spinta, o stūmėjas sveria 50 kg. tai  gali net iš vietos nepajudinti. Bet, sakysim.kad jis vienas, šiaip ne taip, spintą perstums per kokią valandą. Bet jei pasikvies kaimyną tai šį darbą  gali atlikti per 15min. Tokiu būdu 1+1=4. Kaip matot, aritmetikos dėsniams prieštarauja, bet...
O kaip sinergijos dėsniai pasireiškia ekonominėje-ūkinėje žmogaus veikloje apie tai pakalbėsiu  kituose straipsniuose.

2013 m. gruodžio 5 d., ketvirtadienis

Nauja visuomenės paradigma. Nauja ekonomikos paradigma.

Kaip matot, pakeičiau savo blogo pavadinimą bei išvaizdą.
Mano blogą papuošė Deivė Atėnė-Paladė. Apačioje du darbininkai  muša varpą. Iš tikro tokia skulptūra yra, ji stovi Niujorke ir atrodo sekančiai.
Atėnė- Paladė simbolizuoja išmintį, tvarką ir teisingumą, o du darbininkai skelbia laisvą darbą ir gerovę. Šiandien tiek.
P.S. blogo  turinys taip pat keisis,  surimtės. :)