Puslapiai

2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

Pasiūlymas Easy-bizzi


Trumpas pasiūlymas:
 Pasiūlymo esmė pritraukti patį smulkiausią verslą.
Yra verslų ant tiek  mažų ir lokalių, kad jie negali nieko pasiūlyti Marketplace.  Bet, mano galva, mes galime pasiūlyti paprasčiausią elektroninę parduotuvę ir jie gali prekiauti kuo nori kaip paprastoje parduotuvėje. Vienintelis dalykas, kad prekiaujama otonais (kas padidins Otonų apyvartą), o savo pakviestus klientu įtraukia į bendrą marketingo planą. Tokiu būdu savo prekes ji pardavinėja tiesiogiai kaip ir pardavinėjo, bet jo atsivesti klientai dar apsiperka ir  bendroje parduotuvėje pagal marketingo planą.
 Išplėstinis pasiūlymas:
Ilja, man patiko  pačio viena paskaita kurioje išdėstėt tinklinio marketingo vidinę virtuvę, apie tai, kad ši industrija neužima nei 1% rinkos. Bet tam, kad ji pasiektų  bent 10% mano  giliu įsitikinimu MLM turėtų prekiauti vietiniu maistu ir kitomis lokaliomis prekėmis.
Mano galva Easy-bizzi tam turi   tiek technines galimybes tiek vidinį potencialą.
Ką aš turiu galvoj? Yra labai daug smulkių verslų kurie nepajėgūs pasiūlyti savo produkcijos Marketplace. Nes jų gamybiniai pajėgumai yra menki. Jie gali prekiauti tik lokaliai.  Čia buvo pirma. O antra yra  gan daug mažų firmų kurios prekiauja per internetą maisto prekėmis: pieno, mėsos produktais, ekologiškomis daržovėmis ir vaisiais, ekologiškais kiaušiniais ir t.t. Jų verslas gali būti tik lokalus. Nes Lietuvoj yra vienokie produktai, Šveicarijoj, Rusijoj kitokie ir t.t. Kita svarbi priežastis yra ta, kad šie ypač  ekologiški produktai negali būti toli transportuojami, o tik vietinėje  rinkoje nuo kelių iki kelių šimtų kilometrų.
Mano pasiūlymo esmė yra sekanti. Easy-bizzi sukuria elektroninę parduotuvę (gal net kelių rūšių pagal sudėtingumą) ir  šią parduotuvę nuomoja klientams. Parduotuvės naudotojas išstato savo prekes ir kviečiasi  savo klientus kurie statomi pagal marketingo planą. tokiu būdu jie perka prekes tiesiogiai šioje parduotuvėje, atsiskaito Otonais. Bet  pakviesti  žmonės  jau stovi bendrame marketingo plane ir matydami, kad čia dar yra visa eilė kitų prekių Marketplace, jas perka pagal bendrą marketingo planą.
 tokiu būdu smulkus prekiautojas pardavinėdamas tiesiogiai savo prekes gauna savo vienkartines pajamas, bet tuo pačiu  statosi žmonės pagal marketingo planą ir apsipirkdami Marketplace duoda papildomas pajamas pagal marketingo planą. O Easy-bizzi  ženkliai padidintų savo klientų ratą. Tai kažkas panašaus į prekybos centrą kuriame šalia pagrindinio supermarketo prisiglaudžia visa eilė smulkių parduotuvių ir kitokių paslaugų tiekėjų.
 Tokia būtų  mano pasiūlymo esmė. Būtų malonu pakalbėti plačiau, bet manau, kad tai reikėtų padaryti per internetines susisiekimo priemones.