Puslapiai

2017 m. balandžio 12 d., trečiadienis

Blaivus požiūris į tinklinį marketingą (1 dalis)


Tinklinis marketingas kaip prekybos rūšis turi savo nišą rinkoje. Kitaip sakant, turi vietą po saule.   Vieniems ši prekybos rūšis patinka, kitiems ne. Tiems, kuriems ši prekybos rūšis nepatinka, norėtų, kad jos visai nebūtų ir vienaip ar kitaip siekia, jei tik gali, ją apriboti.
 Bet pabandykim išsiaiškinti kiek tinklinio marketingo dalyvių gali pragyventi iš šios industrijos?
 Nesunku pastebėti, kad bet kurios MLM kompanijos struktūra labai panaši į karinę. Kiekvienoje armijoje yra eiliniai, seržantai, puskarininkiai,  karininkai ir  aukštesnieji karininkai-generolai.
 Analogiškai: eiliniai tai klientai, seržantai-klientai kurie gauna nuolaidas, karininkai  tai tie klientai kurie uždirba. Puskarininkiai kurie kartais uždirba, bet dažniausiai gauna tik nuolaidas.
50 procentų visų MLM kompanijos dalyvių  yra klientai. Tai tie kuriuos šios kompanijos prekės  tenkina, bet jie niekam daugiau jos nesiūlo.
 Skaitoma, kad apie 5 procentai yra tie kurie gali gyventi iš šios kompanijos. Tai karininkai ir generolai.
Likusieji tai tie kurie gauna didesnes ar mažesnes nuolaidas jei kompanijos prekes reklamuoja. Tokiu būdu tinklinio marketingo aritmetika yra paprasta. (procentais) 50 klientai, 45 gaunantys nuolaidas ir 5 gyvenantys iš šios veiklos. Suprantama kuo daugiau klientų tuo geriau kompanijai. Nes uždirbančių procentas gali didėti. Bet, paprastai MLM kompanijų statistika būna būtent tokia.
  Taigi, kaip ir bet kuriai parduotuvei labiausiai reikalingi yra klientai. Kaip ir kiekvienai parduotuvei reikalingi lojalūs klientai, kurie žavisi  šios parduotuvės produktais ir rekomenduoja kitiems už tai gaudami nuolaidas netgi tokias, kad gali prekes įsigyti vien tik iš nuolaidų.
 Bet tuomet kodėl kviečiama į MLM kompanijas ne gerų prekių įsigyti, o užsidirbti, gauti pasyvias pajamas, nedirbti dėdei ir t.t.? Todėl, kad daugeliu atvejų MLM kompanijų prekės niekuo nesiskiria nuo kitų tos pačios rūšies prekių.
Savaime suprantama išsikovoti vietą po saule, pakliūti į tuos 5 procentus gali kiekvienas, bet tam reikia arba turėti, arba įsigyti profesionalius įgūdžius. Analogiška specialybė skamba: PARDAVIMŲ VADYBININKAS. Lygiai taip pat norint tapti karininku taikos metu reikia mokytis, bet karo metu galima tapti karininku pasižymint mūšiuose.
 Kaip ir viskas gyvenime turi būti daroma su malonumu. Tinklinis marketingas veikia tuomet kai jos prekės ar paslaugos yra tokios unikalios, nuostabios ir taip patinka apie jas sužinojusiam, kad jis mielai dalinasi su kitais šia informacija. Sakysim kai savo laiku  Amerikos namų šeimininkės plovė indus su soda, o čia staiga  atvažiuoja distributorius ir parodo kaip galima plauti kitaip ir greičiau ir švariau, o kai dar sužino, kad jei rekomenduosi kaimynei tai galėsi pirkti su nuolaida, o gal net užsidirbti ir t.t. Sutikite tai buvo nuostabu. Ir tai veikė. Nes tai buvo nauja tiesa. Nes žmonės tai darė su užsidegimu ir tuo tikėjo. Šiandien darbo vietas susikuria jau kiek kitaip, bet jei yra profesionalai ir myli savo darbą tai jiems sekasi ir yra patenkinti. Skaityti čia. Šitaip dirba profesionalai dabartinėmis sąlygomis. Visų pirma pristato produktą.
 O štai taip dirba diletantai: pristato Kiosakio kvadratą, pasyvias pajamas, jachtas, ferarius ir t.t.
Sveiko žmogaus požiūris į kompaniją AMWAY
 Vienu atveju verslas statomas ant tvirto pagrindo (produkto), kiti, ant iliuzijų. Iliuzijos subliūkšta. Kas kaltas?

2017 m. balandžio 6 d., ketvirtadienis

Blaivus požiūris į tinklinį marketingą, MLM (Įvadas)

Tinklinis marketingas, MLM, partnerystės programos ir visokios kitokios veiklos kurios naudoja  tinklo dėsnius, mane domina vieninteliu rakursu: užimtumo prasme.
 Ar didina tinklinis marketingas užimtumą ar ne? Po 2008 metų krizės MLM kompanijų apyvarta padidėjo ir didėja kas metai. Specialistai skaito, kad ir toliau didės nes darbo mažės.
 O darbo, įprastine prasme mažės ir tam yra objektyvios priežastys. Patys to norim. Civilizaciją mes tam ir kūrėm, kad palengvinti darbą. Ko norėjom tą turim.
 XX amžiuje pati populiariausia specialybė buvo vairuotojas. Jei neapsirinku apie 25%  darbo rinkos užėmė būtent ši specialybė. Šiandien jau einama link to, kad netgi ši specialybė gali būti automatizuota. Ateina naujovė, kuri ištuštins automobilių stovėjimo aikšteles
 Taigi, per ateinančius 10-15 metų tradicinių darbo vietų ženkliai sumažės. Keisis mūsų tiek buitis, tiek būtis. Reikia ieškoti, o dar geriau kurti naujas užimtumo formas.
 Tiesa visos eilės šalių vyriausybės jau kalba apie bazinio minimumo išdalinimą visiems visuomenės nariams. Bet ar to pakaks?
 O čia dar vienas  straipsnis apie tai kas mūsų laukia: Šių profesijų atstovai darbo neteks pirmieji
Arba: Suskaičiavo: robotai darbo vietas šienaus milijonais

Ir dar. Šiandien tiek Indijoj, Kinijoj ir kitose rytų šalyse žemės ūkyje dirbama pagal 19 amžiaus technologijas. Jei įvesti 21 amžiaus lygį tai bedarbių armija padidėtų vien tik iš Kinijos apie 500 milijonų. Bet ateinančios kartos, kurios gimusios randa išmaniąsias technologijas, tikrai nedirbs pagal 19 amžiaus technologijas. Taip, kad per artimiausius 20-25 metus visam pasauly bedarbių skaičius ženkliai išaugs.

O kai bedarbių skaičius padidėja, žmonės pradeda ieškoti kitų užsidirbimo būdų ir natūraliai ateina į tinklinio marketingo struktūras.
 Ar tinklinis marketingas gali  užtikrinti užimtumą, sukurti darbo vietas? Apie  tai sekančiose dalyse.