Puslapiai

2009 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis

Klase.lt (Wellness industrija)

Kadangi niekas nerašo tai bandysiu aš pradėti. Rašau ne tai kas yra wellness industrija iš tikro (nes negaliu jos visos žinoti), o rašau tik tai kaip aš ją suprantu, kaip ji manyje pasireiškia ir ką esu pajėgus žinoti (rašau tik apie tai kas man duota).
Wellness industrija tai alternatyvi medicina. O alternatyvi medicina rūpinasi ne tuo kuo mes susirgome, o tuo, kad nesirgtume. Ir šiandien, krizės metu tai industrija kuri kyla net Lietuvoje. Kodėl kyla? Dabartinė krizė tai daiktais užpildytas pasaulis. Nėra darbo. O kas sakė, kad reikia dirbti kai visko turime? O kai žmogus visko turi jis rūpinasi savo sveikata ir sveika senatve. Kaip ji tai daro? Labai paprastai. Pav. analizuoja kuriose vietose yra daugiausiai ilgaamžių. Aha, Japonijoj kažkokiam kaimely. Kuo jie ten maitinasi? Žolėm iš jūros. Tikiuosiu, kad supratot... toliau sušaldo tas žoles iki -200 C. ir padaro miltelius. Štai ir maisto papildas. (yra ir kitokių technologijų).
O kam jūsų neteko vaikystėj sėdėti pusę dienos vyšnioje ir neišlipti tol kol nepasisotinsi? Jei neteko tai praradot pusę vaikystės.  o kam teko tai prisirijo vyšnių tiek, kad į jas daugiau žiūrėti nebegali. Išlipot iš medžio tik tuomet kai vyšnios, net tos, labiausiai išsirpusios tapo neskanios. Tai reiškia, kad vitaminų prisirijot iki soties. O kam vaikystėje neteko įsibraut į spintelę ir prisiryti vitaminų nuo kurių išberdavo ir mamai tekdavo pažeisti Jūsų vaikų teises, o gal net pas gydytoją keliauti?
Tai va. Amway vitaminai pagaminti iš natyralių vyšnių ir kt. augalų kvepia kai atidarai bonkutę. Gali valgyti kiek nori. O kai nebekvepia nebevalgai. Tikiuosiu supratot ką norėjau pasakyti. Pakliuvo vaikam. O šie surijo pusę bonkutės. Paklausė...o kodėl daugiau nevalgėt...neskanūs..o iš pradžių buvo skanūs?...buvo...
O dabar apie vitaminus (skystus vitaminus) iš TLC kompanijos. Labai tinka vaikam. Kaip medus. Svarbiausia, kad juose yra septyniasdešimt keli mikro elementai reikalingi mūsų lastelėm. Su maistu mes gaunam tik 12-16 mikroelementų. Kitaip sakant mes valgome šiaudus, net ne šieną. Nes mūsų žemelė nualinta ir savyje neturi to ko reikia.
Tai va kas yra wellness industrija. Papasakokit apie savo produktus ir jų savybes.

Kopijuota iš Klase.lt

Daugeliui tinklinis marketingas asocijuojasi su taip vadinamais platintojais, išnešiojamąja prekyba, pristatomaisiais vakarėliais. Tokius prekybus metodus naudoja: Oriflame, Tupervare, Avon ir kt. Taip, šios kompanijos naudoja tinklinio marketingo elementus, bet tai nėra tikros MLM atstovės. Kodėl? jau vien dėl to, kad yra žinomos ir naudoja atvirą prekybos būdą. Kita vertus, jos niekaip negali prekiauti savo produktais grynuoju MLM-emu nes jų produktai nėra kasdieninio vartojimo.Įsigijai tuos indus pav. Zepter ir turi. Nepirksi gi, kitą mėnesį vėl. Tinklinio marketingo prekybos elementus naudoja ir tokios kompanijos kaip Maxsima, IKI ir kt. kurios išduoda taip vadinamas nuolaidų korteles. Tikrasis šių kortelių tikslas yra analizuoti patį pirkėją. Tai daroma pagal principą: žinome ką vartoji-žinome kaip mąstai. Ir pagal tai dirba pardavimų, reklamos ir kiti vadybininkai.
Tuo tarpu, kaip ir minėjau MLM dirba ir tikri verslininkai ir šiandien kai daugeliui atėjo sunkūs laikai šie verslininkai, kuriem savo laiku MLM-emas buvo kaip atsarginis verslas tampa pagrindiniu ir kylančiu.
Tad kodėl plačioji visuomenė nieko nežino? Todėl, kad beveik niekas nežino tikrūjų MLM principų, kurie turi savo istoriją, o svarbiausia priešistoriją.
Oficialiai tinklinis marketingas prasidėjo didžiosios depresijos metais kai vienas mokslinikas atrado natūralius vitaminus. Tai buvo California Vitamins. Bet kodėl jais buvo prekiaujama tokiu būdu? Nes prieš tai Amerikoj buvo sausas įstatymas ir taip ar panašiai buvo prekiaujama viskiu. O taip prekiaujant viskiu tikrai niekam nereikėjo įrodinėti, kad tai gera prekė.  Suprantama, kad viskis buvo siūlomas tik geriem draugam, pažystamiem ir, kas svarbiausia, patikimiem žmonėm.
Taigi, šiandien kas tikrai gerai supranta MLM svarbą? Verslininkai. Kodėl? Todėl, kad tai verslas be jokios rizikos, todėl, kad tai verslas be investicijų. Negi galima laikyti investica įsigytą preką. Tai nusipirkta prekė ir tiek. O su kuo verslininkui lengviausia rasti bendrą kalbą? Suprantama, su savo kolega.
Todėl visi tie skelbimai apie didelius pinigus yra grynaveislių diletantų nevykęs MLM propagavimas ir tam tikra žala žmonėm kuriem, galbūt, tikrai tai reikalinga.

Kopijuota iš forumo klase.lt (tinklinis marketingas)

Ne visai taip. Problema yra, kad darbo (įprastine prasme) bus vis mažiau. Nes pasaulinė ekonomika pasiekė lubas. Pasaulis užpildytas daiktais, o ir energetiniai resursai neamžini.
Ekonomikos kilimas, kuris prasidėjo tada kai Kolumbas atrado Ameriką ir žemė tapo apvali, baigiasi.
Pateiksiu trumpą apžvalgą. Tais laikais prasidėjo didžiosios kelionės iškilo pirkliai kurie vežė egzotiškas prekes. Vystėsi laivininkystė. Kūrėsi bankai. Bankai kreditavo imdami palūkanas nes ekonomika kilo. Naujų žemių užkariavimas, prekyba vergais, kolonizavimas kėlė Europos ekonomiką.
Sekantis žingsnis prasidėjo atsiradus garo varikliui: garlaiviai, garvežiai, gamyklos…buržazinė revoliucija.
Ir, pagaliau, elektra, vidaus degimo variklis…proletariatas…XX amžius.
Bitlų laikų futurologai prognozavo, kad 2000-aisiais metais žmonija dirbs mažiau, o daugiau laiko skirs dvasiniam vystymuisi.
Tad kodėl taip neatsitiko? Atsakymas banaliai paprastas. Kai kam naudinga, kad mes dirbtume ir dirbtume…vartotume ir vartotume. Ir nusispiaut, kad daugėja šiukšlių (ekologija ir visas kita). Svarbu, kad kažkam kuriamas pelnas. Kita vertus žmogus pats kaltas, kad nekelia reikalavimų savo esybei, o tampa paprastu sraigteliu.
Tiesa, leiskite prisistatyti. Esu ekonomistas ir nuo studentavimo laikų nagrinėjau užimtumo problemas. Trečiame kurse netgi parašiau kursinį darbą tema „Džiaugsmas ekonomikos moksle“, analizavau pramogų industriją. Prognozės aišku pasitvirtino. Pramogų industrija iškilo...net koktu darosi...
Taigi, į MLM aš žiūriu iš užimtumo pozicijų. Ir net viena kompanija užtikrina normalų pragyvenimą 20% žmonių (kompanijos dalyvių). O tai jau nemažai. O šiandien jau yra kompanijų kurių marketingo planas garantuoja normalis pajamas net tiem nariams kurie ką tik atėjo ir net tuomet jei kompanija nepriims naujų narių.
Turiu keletą klausimų. Kur buvo Lietuva kai Europa ir Rusija su Petru pirmuoju kūrė laivininkystę? O kur buvo Lietuva kai pasaulis industralizavosi? O kur Lietuva dabar kai kas antras Amerikonas ir beveik kiekvienas Japonas užsiima tinkline rinkodara. (Didžiausia apyvarta MLM industrijoj yra Japonijoj).
Iki XX amžiaus didžiausias užimtumas buvo žemės ūkyje. XX amžiaus herojus yra proletariatas-gamybininkas-samdomas darbuotojas. O kas XXI amžiuje vyraus?
Mąstykime logiškai. Gamyboje darbo našumas pastaruosius metus ženkliai pakilo, prekyboje taip pat. Žmonių reikia vis mažiau. Pastaraisiais metais gamyba buvo palaikoma dėka principo: pirk- išmesk- ir vėl pirk. Viską duosime (kreditus) tik pirk, keisk automobilį kas penki metai, šaldytuvą kas du, sofą kas metai ir t.t. Mada diktavo sąlygas ne tik moteriškiem rūbam, bet ir automobiliam, baldam, šaldytuvam ir t.t.
Tuo tarpu Kuboje važinėjama su penkiasdešimt metų senumo automobiliais ir nieko. Nesakau, kad tai gerai, bet kas metai keisti auto irgi nėra gerai. Pastarasiais metais auto remonto dirbtuvėse nauji automobiliai buvo remontuojami ne ką mažiau nei senesni. Netgi toks kaip Mersas turėjo problemų su elektronika. Nes kiek man žinoma Merso elektroniką gamino rytuose...pigiau.
Bet čia dar ne viskas. Pensijos. Va čia tai problema.
Didžiausias gimstamumas Amerikoj ir Europoj, o gal ir Japonijoj yra 1946 metai. Iš kart po karo. Nors vyrų buvo mažiau, bet jiem netrugdė eiti ir į kairę... Amerikiečiai gimusius 1946-1964 metais vadina Baby-bum karta. Kiek jiem dabar? Išeina į pensiją. O sekančios kartos ženkliai mažesnės. Kas maitins pensininkus?
Šiek tiek apie pensijas. Pirmoji šalis kuri pradėjo mokėti valstybinę pensiją buvo Danija 19 amžiaus pabaigoj. XX amžiuje visos civilizuotos šalys mokėjo pensijas savo piliečiam. Bet ekonomika kilo, o žmonės kariavo, o po karo gimstamumas didėjo ir pensininkų lyginant su dirbančiais buvo mažiau. Pastaraisias metais karo nebuvo, o pokarinė karta išeina į pensiją. Žinokite viena, kad tikroji krizė tik prasideda. O po kiekvienos krizės paprastai būna karas. Yra ir dabar tokių žmonių kurie suinteresuoti karu.
Ir dar apie pensijas. Tūkstantmečiais pagrindinis žemės gyventojas buvo valstietis. Kaip jis mąstė?
Jis žinojo viena, kad atlyginimą (derlių) jis gaus jei investuos: suars, pasės, prižiūrės, nupjaus, iškuls, suveš į aruodus. Ir dar jis žinojo, kad atlyginimas-derlius ne visada gali būti didis (liūtys, sausros ir kt).
O kaip jis mąstė apie pensiją (vartoju XX amžiaus terminologiją). O jis žinojo, kad norint turėti aprūpintą senatvę jam reikia gimdyti vaikus, juos auklėti pagal Bibliją ir tik tuomet jei gerai išauklės jis turės gerą aprūpintą senatvę.
O kaip mąstė XX amžiaus vaikas? Priešingai. Jis galvojo, kad viskuo jį aprūpins valdžia, o jam pačiam nieko daryti nereikia: vaikų gimdyt nereikia, auklėti taip pat ir t.t. XX amžius išaugino grynaveislį infantilą. Ir turim ką turim.
O turim tai, kad valstybės vadovai imasi už galvų nežinodami kaip išmaitinti pensininkus ir stebėtis, kad ruošiasi jas mažinti tikrai (mąstančiam žmogui) nėra ko.
Bet grįžkime prie užimtumo ir MLM kaip realiausios galimybės jį įgyvendinti. Civiluzuotas pasaulis tą jau seniai suprato ir tokios šalys kaip Amerika (o apie Japoniją aš net nekalbu) skatina savo gyventojus tuo užsiimti. Suprantama, kad pagrindinė sritis kurioje vyrauja MLM yra Wellness industrija. Todėl, kad kai visko turime belieka rūpintis tik sveikata ir turiningesniu gyvenimu. (Wellness industrija tai alternatyvi medicina, kuri rūpinasi ne tuomet kai žmogus suserga, o kad nesirgtų). Todėl, neatsitiktinai Amway, Vizion, TLC, Agel ir kt. Užsiima būtent tuo. Kita sritis tai internetinis marketingas, kuris dabar sparčiai vystosi. Čia taip pat vyrauja Wellness industrija ir atitinkamos programos: tinklapių kūrimo, auto –atsakikliai ir kt. elektroninės priemonės.
O dabar svarbiausia ką aš norėčiau pasakyti. Koks mūsų valdžios požiūris į tai, koks mūsų vedančiūjų ekonomistų požiūris į tai, koks naujo prezidento (-ės) požiūris į tai?
Prisipažinsiu, kad šiuo klausimu aš domėjausi ir kaip pilietis kreipiausi, savo laiku į Kazimierą Prunskienę, o visai neseniai ir į Julių Veselką. Ir ką? Nulis. Reikia gaminti. Tipinis, bukas atsakymas. Spaudoje visai neseniai Zuokas ragino gaminti dantų šepetukus ... Pyp...
Problema yra ta, kad jie kaip ekonomistai mąsto, kad MLM nekuria BVP.
Kuriuo atveju MLM kuria BVP, o kuriuo ne? Jei įstojate į Amway (Amerikos kompanija) ir perkate (vartojete) šios kompanijos prekes ir jūsų komandos nariai , tautiečiai jas vartoja (perka iš Amerikos) tai, savaime suprantama BVP nekuriate nes importuojame. Bet jei atidarome linijas kitose šalyse tai jau dalį iplaukų gauname iš kitų šalių ir BVP nors ir neženkliai, bet kuriamas. Šią problemą labai gerai išsprendžia taip vadinamas MLM-2 (rusų terminologija) internetinis marketingas. Sakysim Amerikos kompanijoje dirbantis Lietuvis ir perkantis joje prekes, bet reklamuojantis šią kompaniją Rusijoje arba toje pačioje Amerikoje ir sukūręs šiose šalyse tinklą, BVP kuria. Ir gal net geriau nei išvažiavęs į Ispaniją ir dirbantis pomidorų plantacijose.
Taigi, klausiu dar kartą. Kur Lietuva buvo kai visas pasaulis gamino burinius laivus ir kur ji dabar kai užsiimama MLM?
P.s. tinklinis marketingas atsirado didžiosios depresijos metais ir krizių periodais vis labiau aktyvavosi.