Puslapiai

2010 m. gruodžio 30 d., ketvirtadienis

Kaip vaidinti gerą sponsorių?


Vakar žmona paskambino ir prisakė, kad nupirkčiau iš NWA alojos veros kažkokio drinko su medum. Nes, matai, žiema už lango reikia kažką su medum gerti imunitetą stiprinti. Iš kur tos moterys žino ko reikia, iki šiol supratimo neturiu. Pasakė, šventa. Vykdau.
Įlindau į Lenkišką savo tinklapį, susiradau tuos drinkus... Va jai... jų ten devynios galybės, o kuris su medum... Moviau lauk. Pas ką pasiklausti? Pas vadą? Nu jau ne. Pasakys, kad aš turiu gerą darbingą struktūrą, privalau padėti...o nieko nežinau. Jo. Ilgai nesukau galvos, per skype konferenciją pasiklausiau savo grupės. Nu tem jie viską žino. Ilgai laukt nereikėjo. Už poros minučių gavau pavadinimą, kodą ir visa ko reikia. O parašė man moteris prieš dvi dienas atėjus į mūsų kompaniją. Va taip. :P
Aš kažkaip prisiminiau Reigeną (Amerikos prezidentą), nu tą artistą.
Kai buvo pirmas rinkimų turas jis skėlė Amerikonam tokią baiką. ....Ponai Amerikonai jūs gi žinot aš artistas, suvaidinau keliose dešimtyse filmų...viename filme geriau vaidinau, kitame prasčiau.... Išrinkit mane prezidentu aš jums ir prezidentą suvaidinsiu. Na ir suvaidino taip, kad Miša pagal jo dūdelę šoko. Bet Reigenas susirinko labai gerą komandą. Ir buvo mažiausiai dirbantis prezidentas.
Užsakiau aš tą drinką, gavau laišką iš kompanijos su faktūra, pasižiūrėjau...ir taškų gavau. Nu viskas kaip turi būti.
Bet tyliai pagalvojau, kad sponsorius iš manęs nekoks. Belieka tik vaidinti. :)

2010 m. gruodžio 29 d., trečiadienis

Tinklinis marketingas negali vystytis nestiprindamas žmogaus vidinius atramos taškus. (II dalis)Kaip ir rašiau anksčiau, tinklinio marketingo kompanijos yra tokios pačios kaip ir visos kitos. Kiek gali manipuliuoti tiek manipuliuoja: gali kelti kainas-kelia, gali žaisti marketingo planais-žaidžia, gali daryti visokius šou-daro ir t.t. ir taip be galo. Kai kurios kompanijos gali išmesti savo distributorių vien dėl to, kad jis perka ir kitos MLM kompanijos prekes. Suprantama išmetami tik jau sukūrę grupes. Silpni niekam neįdomūs.
Bet lazda turi du galus. Stiprūs distributoriai išeina į kitas kompanijas su savo struktūrom, o šiandien, internetiniame amžiuje, jie gali išeiti su milžiniškom struktūrom.
Konkurencija stiprėja ir viskas eina tik pirmyn gyvenimo upe.
Bandau viską analizuot iš holistinių pozicijų.
Pradžioj tinklinio marketingo kompanijose vidinių atramos taškų distributoriui beveik turėti nereikėjo. Jis turėjo išorinius, kuriuos duodavo jo kompanija: geras originalus produktas, galimybė užsidirbti, skatinimo priemonės-visokie titulai, rangai....viskas liuks. Amway ir visos kitos, (copy past) tuo žaidė ir dar žaidžia. Bet konkurentai nesnaudžia, linijinė gamyba ir prekyba žaidžia taip pat ir muša kainas. Todėl kritika, kad MLM kompanijose aukštos kainos yra pagrįsta. Bet galimybė turėti pasyvias pajamas, užtikrintą pragyvenimą iki mirties ir perduoti šio verslo tęstinumą vilioja milijonus žmonių ir tai traukia kaip medus.
Vystantis konkurencijai išorinių atramos taškų nepakanka, o tenka stiprinti vidinius. Ir distributoriai yra ruošiami taip pat kaip aukšto lygio vadybininkai. Stiprinami jų vidiniai atramos taškai.
Pardon, bet reikia atiduoti duoklę ir kitoms investicijoms kurios iš esmės masiškai tapo galimos tik XX amžiaus antroje pusėje: forex, franšizė jau nekalbant apie nekilnojamą turtą, akcijas ir kt.
O vidinių žmogaus atramos stiprinimo tarnybų šiandien prūdais: pozityvus mąstymas, alfa lyderis, Kiosaki piniginis kvadratas, filmas Sekret ir taip be galo. Šio proceso niekas sustabdyti jau negali. Ledai pajudėjo.
Bet šiandien ekonominio gyvenimo upė atsitrenkia į naujas kliūtis, kurios vadinasi KRIZĖ.
Vyksta didžiulė kova tarp tų kurie dar gali manipuliuoti išorinėmis jėgomis ir tarp tos, kol kas dar, mažos masės žmonių kurie jau turi vidinius atramos taškus.
Upės nesustabdysi, bet pristabdyti galima iki tol kol atitekės naujo vandens. Tuomet vandens masė pramuš kliūtis.
Manau, kad artimiausiu metu šį spektaklį tikrai matysim.
Užteks šiandien. Einu miegot. Rytoj turėčiau pagimdyti trečią dalį.
P.S. Nenustebsiu jei nebūsiu suprastas nes remiuosi Grigorijaus Kurlovo paskaitomis apie vidinius ir išorinius atramos taškus.

Ekonomika kaip kelias. Vidiniai, išoriniai ekonomikos atramos taškai. (I dalis)


Nu ir temą sau užsidaviau. Kaip išsikapstysiu... nežinau. Bet tema mane vilioja.
Holistinis mąstymas daro revoliuciją. Šiuo metu ji manyje vyksta ir nieko padaryt negaliu. Belieka tik stebėti ir priimti.
Kol kas didžioji žmonijos dalis remiasi išoriniais atramos taškais. Visame kame. Vyraujančios pagrindinės dvi ideologijos: Biblijinė ir evoliucinė žmogų traktuoja kaip priklausomą nuo šio pasaulio. Ir visiškai nesvarbu: ar jis kovos už savo būvį, ar prašys malonės, išorinis pasaulis jam yra duotybė kurią reikia priimti.
Pabandysiu trumpai žmogaus santykį su išoriniu pasauliu ir gal pasiseks įrodyti, kad istorijos eigoje pas žmogų stiprėjo vidiniai atramos taškai. Jei pasiseks tai bus galima numatyti ir tolimesnę eigą.
Sakysim buržuazinė revoliucija buvo tam tikros dalies žmonių iškovota jaučiant savo svorį. Kitaip sakant tam tikra dalis žmonių kurie savo gebėjimų dėka prasigyveno ir tai pajuto pradėjo keisti išorinį pasaulį. Dalis žmonių įgijo vidinius atramos taškus.
19 amžius. Vystantis ekonomikai pas vis didesnį kiekį žmonių stiprėja vidiniai atramos taškai: reikalingi specialistai, trumpinamas darbo laikas, pradedama suprasti, kad reikalinga pramonės žmogui garantuoti užtikrintą senatvę. 19 amžiaus pabaigoj pirmoji šalis, kuri įveda visuotinę valstybinę pensiją yra Danija. Suprantama atsiranda Marksai ir Engelsai kurie savo teorijomis stiprina vidinius žmonių atramos taškus.
XX amžius vyksta didžiulės kovos tarp vidinių žmogaus atramos taškų ir tų kurie gali manipuliuoti išoriniais. Ekonomika diktuoja sąlygas ir reikalauja vis daugiau išsilavinusių žmonių ir socialinių garantijų jiems. O tai reiškia, kad norint gauti naudos reikia stiprinti jų vidinius atramos taškus. Bet galintys manipuliuoti išoriniais atramos taškais organizuoja karus, revoliucijas ir t.t. Bet ginklai taip pat vystosi kol sukuriamas masinio naikinimo ginklas ir manipuliacija tenka bent dalinai apriboti.
Bet vidiniai atramos taškai pas žmones stiprėja, atsiranda Reigonomika, dalinami kreditai, kas, savaime suprantama, stiprina vidinius žmonių atramos taškus.
Šiek tiek apsistosiu ties Keinsu. O jis kalbėjo, kad reikia mažinti darbo laiką, bet tuo pačiu numatė, kad tai problemiška nes žmonės nežinos ką veikti. Verčiant į holistinę kalbą tai reiškia, kad pas žmones dar silpni vidiniai atramos taškai ir bus problemų. Problemos bus pačiam žmogui. Jis nežinos ką veikti. Ir XX amžiaus antra pusė tai ne kas kita kaip žaidimas manipuliuojant išoriniais atramos taškais, kad tik žmogus neturėtų vidinių: pramogų industrija, masiniai sporto renginiai, TV ir kitos masinio manipuliavimo priemonės daro žmogų priklausomą nuo išorės ir atitolina jo stiprėjančius vidinius atramos taškus.
Aš nežinau ar man pasisekė tai perteikti, bet bandysiu analizuoti šias dienas, o tai reiškia krizę.
Krizė tai ne kas kita kaip kova tarp vidinių ir išorinių žmonių atramos taškų.
Pardon, bet dar pakalbėsiu apie prekybą iš holistinių pozicijų.
Su gamyba šiandien viskas kaip ir aišku. Kinai gamina visiems nes pas Kiną vidiniai atramos taškai yra dar silpni. Ir Kino valstybė juo gali manipuliuoti. Bet vat pardavimas susiduria su tikra problema. Prekių gausa reikalauja iš pardavėjo (pardavimo vadybininko) mokėti paveikti pirkėją, o tai gali padaryti tik žmonės su stipresniais vidiniais atramos taškais. Todėl šie žmonės turi studijuoti koučingą, psichologiją, motyvaciją ir kitus aukšto lygio bendravimo įgūdžius. Kitaip sakant jei mes nestiprinsim žmogaus vidinių atramos taškų tai pilnaverčio marketingo neturėsim. Pramoninės epochos pradžioje tokio lygio pardavimo vadybininkų beveik nereikėjo, nes nebuvo prekių gausos.
Gamyboj tiesą pasakius bus tas pats. Kol Kinai gamina viskas gerai, bet kai ir jie nustos reikės pilnai robotizuoti ir kompiuterizuoti gamybą nes žmogaus turinčio stiprius vidinius atramos taškus prie konvejerio nepastatysi.
Pateikiu jūsų teismui pirmą šios mano analizės dalį, atsigeriu kavos ir varysiu antrą.

Holistinio mąstymo mokykla


Čia mano dovana naujųjų metų proga mano blogo skaitytojams. Priimkit.
Tai 2010 metų mano geriausias atradimas. Tai nėra vienintelė tokia mokykla, teko susipažinti ir su Eduardo Pinto paskaitomis, bet ši man patiko labiausiai. Tiesa, ji yra rusų kalba. Grigorijus Kurlovas gali atvažiuoti ir į Lietuvą ir pravesti dviejų dienų treningus. Jis man tai pažadėjo. Ieškau norinčių ir suprantančių. Jokios komercijos. Man įdomu, o gal ir dar kai kam.
Mane asmeniškai sudomino filosofinė šių paskaitų dalis, bet praktinė yra nemažiau įdomi, o naudinga tai tikrai. Šiuo metu jis praveda vebinarus per internetą. Gali „ateiti“ visi kas tik nori.
Filosofinė paskaitų dalis gan sudėtinga ir neparuoštam žmogui gali būti nepriimtina. O gali ir apversti aukštyn kojom visą iki šiol nusistovėjusį mąstymą. Mane asmeniškai verčia iš koto tik nežinau gal iki šiol stovėjau ant galvos, o dabar, pagaliau, atsistosiu ant kojų.
Trumpas įvadas ir pagrindiniai šios mokyklos principai.
Sakysim, kad viskas prasidėjo nuo didžiojo BUM ir dabar viskas kažkur juda: galaktikos, planetos, žmonijos istorija, civilizacija, automobiliai keičiasi, kompiuteriai tobulėja ir t.t. įsivaizduokim, kad šis judėjimas tai upė...tėkmė...srautas. Žmogus ir jo gyvenimas yra taip pat pajungti šiam judėjimui.
O kas tuomet yra liga, problema, nelaimė ir pagaliau krizė? Pelkė, bala, prūdas...smirdintis vanduo visai šalia upės-gyvenimo tėkmės. O iš čia logiškas ir paprastas sprendimas: pelkę reikia sujungti su upe kanalu, ko pasekoje bus išplautas smirdintis vanduo ir pati pelkė. Ir viskas.
Kaip tai atrodo praktiškai? Labai paprastai. Bet pirma pasiklausykit paskaitų.
O, kad tokiu būdu galima išsigydyti beveik visas ligas tai neabejoju. Šiuose vebinaruose rasite tokias temas: maistas kaip kelias, liga kaip kelias, vidiniai ir išoriniai atramos taškai, juoko terapija, juokas plonomis sienelėmis, na o moterys ras ir kaip pajaunėti.
Bet mane labiausiai domina ekonomika. Kur jinai teka ir kur nukreipti srautus, kaip sujukti savo balą su šiandien vykstančiais procesais.
Tikrai rekomenduoju ir būtų malonu jei kas pasidalintų įspūdžiais.
P.S. jei kas tikrai susidomėjo tai patarimas klausytis iš pradžių t.y. 2010.06.16

O čia mano žmonai, Reginutei


Vat man patinka pasiskaityti gyvenimo stebėtoją troy nes jis daug dėmesio skiria moterims, o ypač savo žmonai, paslaptingajai Balkanų moteriai, kad net man norisi ją pamatyti. Tiesą pasakius man troy tuo ir įdomus, kad rašo apie moteris, visa kita pilsto iš tuščio į kiaura kaip ir visi vyrai.
Aš prisiminiau tuos laikus kai mano žmona rašė magistrinį apie kurčiuosius. Jos darbas toks.
Ji užstrigo ties įvadu nes reikėjo kažką naujoviško parašyti. O tuo metu Lietuvoj nuo oralinio kurčiųjų mokymo buvo pereinama prie gestų. (Su pornografija tai nieko bendro neturi. Yra tokie kurčiųjų mokymo būdai ir tiek).
Taigi, parašiau tą įvadą aš. Patys suprantat, įvadas tai toks dalykas kai galima pilstyti iš tuščio į kiaurą. Moterims tai sunkiai sekasi, nes jos žemiškos ir konkrečios, o mes, vyrai, nu tai žinot pilstom ..pilstom..., o paskui ir vaikai iš kažkur atsiranda.
Apsigynė ji tą savo magistrinį, gavo 9 balus. Komisijos pastaba buvo....per daug filosofijos įvade.
Kartais ji man tai primena ir dabar. Jaučiuosi kaltas

Aušra Maldeikienė ir vaikų auklėjimas


Teiginys. Aušra Maldeikienė ženkliai prisideda prie Lietuvos vaikų auklėjimo.
Tikrai. Ir tai pasistengsiu įrodyti.
Mano jaunėlė prieš pora metų paprašė manęs paaiškinti ekonomiką nes užkelių dienų kontrolinis, o ji nieko nemokanti ir nesuprantanti. Paprašiau vadovėlio iš kurio ji mokosi. O tai Aušros vadovėlis. Pagarbiai atsiverčiau ir pradėjau studijuoti. Prisipažinsiu...aš nieko nesupratau. Aš ragavęs ekonomikos mokslo nieko nesupratau. Bet pasigilinęs dar kokį pusvalandį pradėjau įsikirsti. Įspūdis toks,kad vartyčiau ekonomikos sąvokų žodyną. Pagaliau dašuto. Mūsų gerbiama ponia pasidėjo kelis ekonominius žodynus ir iš jų parašė vadovėlį vaikams. Aš taip tikrai nesugebėčiau. Ekonomikos studentams gal ir galima taip rašyti, bet vaikams...?
Bet, dukrai kontrolinis ir aš tris vakarus, po tris valandas aiškinausi kartu su ja ekonominę beletristiką. Mūsų bendros ekonominės žinios nuo to gal ir nepagerėjo, bet vat trys valandos tris dienas iš eilės mane ir dukrą tikrai suartino. Nes kažkur skaičiau, kad vidutiniškai tėvas vaiko auklėjimui skiria 7 minutes į dieną. Skaičiuokim 3x60x3=540 min. O dabar 540/7=77/30 ir gauname 2,6 mėn. Tokiu būdu per tris vakarus aš išeikvojau 2,6 mėn vaikų auklėjimo rezervą. Galima buvo atsipūsti, alaus su draugais išgerti...
Reziume: Aušros Maldeikienės ekonomikos vadovėlis tikrai prisideda prie Lietuvos vaikų auklėjimo.

Asajos sultys jau ateina į Lenkiją

Ką tik telefonu kalbėjau su Galina.

Visiems sveikinimai Naujųjų metų proga. Sako, kad gerai dirbame.
Po naujųjų ateina asajos uogos į Lenkiją. Galvokit apie kokteilius, siūlykit receptus. :)
Ir neužmirškit, kad tinklinis marketingas įgauna pagreitį kaip nerizikinga investicija.
Ta proga norėčiau paspėlioti ar Lietuvos valdžia skatins žmones užsiimti namų verslu, ar vis dar bus priklausoma nuo stambaus kapitalo. Logika tokia, kad turėtų skatinti, nes stambus kapitalas ją neišgelbės nuo socialinių problemų kurios tik aštrės.

Makroekonomikos pabaiga. Tinklinio marketingo pradžia.Mane sužavėjo šis straipsnis, o tiksliau šis sakinys: „Valdžios institucijoms tenka kovoti ne tik su valiutos krize, bet ir bankų krize, o taip pat makroekonomikos teorijos krize.“
Ir tai sako Sorosas, jei neapsirinku tai tas pats žmogus, kuris iš šitos makroekonomikos, iš šitos dirbtinos karvės tešmens, per vieną naktį prisisiurbė gero ir riebaus pieno.
Bet grįžkim prie makroekonomikos, kurios atradėjas yra Keinsas. Ar ne jis savo laiku kalbėjo, kad reikia mažinti darbo laiką, bet vėliau sugalvojo tą dirbtinę karvę-makroekonomiką.
Bet ir čia dar ne viskas. Prisiminkime Marksą. Juk Marksas, o tiksliau jaunasis Marksas pradėjo nuo susvetimėjimo, o tik vėliau perėjo prie ekonomikos kaip šio susvetimėjimo pagrindinės priežasties analizės ir parašė savo kapitalinį veikalą „Kapitalas“. Apie Marksą šiek tiek plačiau. Gal būt nedaugelis žino, kad tarybiniais laikais jaunasis Marksas, o tiksliau jo kūriniai apie susvetimėjimą nebuvo spausdinami. Jaunąjį Marksą galima buvo rasti tik bendruose raštų tomuose. O kas skaitydavo tuos bendrus raštus? Beveik niekas. Pirmą kartą jaunasis Marksas atskiru leidiniu Lietuvių kalboj buvo išverstas tik Gorbačiovo laikais. Susvetimėjimas buvo didelis nepatogumas CCCP.
Reziume: tiek jaunasis Marksas, tiek Keinsas jaunystėje analizavo tikrąsias žmonių santykių priežastis, pirmasis per susvetimėjimą, o antrasis per užimtumą, laisvalaikį ir naujų poreikių kūrimą. Apie tai aš dar rašysiu, čia mano arkliukas.
Bet šio straipsnio perliukas yra ši pastraipa: „Po to, kai buvo įvestas euras, komerciniai bankai galėjo savo vyriausybės obligacijas refinansuoti pasinaudodami Europos centrinio banko nuolaidų langu, o priežiūros institucijos buvo įsitikinusios, kad vyriausybės obligacijos yra nerizikingos investicijos. Todėl palūkanų normų skirtumai įvairiose šalyse sumažėjo, o silpnesnės ekonomikos šalyse prasidėjo nekilnojamojo turto bumas, sumažinęs jų konkurencingumą.“ 
O tiksliau reklama po žodžiais „nerizikingos investicijos“. Čia reklamuojasi MLM kompanija „Forever Living“. Kompanija kuri gamina produktus iš alijošiaus.
Tai naujos eros pradžia. MLM kompanijos normaliai, civilizuotai reklamuojasi per visas, masines, informavimo priemones.
Ta proga privalau reklamuoti ir kompaniją NWA, kurioje taip pat yra produkcija iš alijošiaus ALOE VERA. Ši produkcija pigesnė, kaip ir viskas kompanijoje NWA, o produkcija iš alijošiaus te sudaro tik 1/13 dalį visos NWA kompanijos produkcijos, o vėliau bus tik 1/36 dalis.
Kreipimasis į kolegas ekonomistus. Jei šiame mano straipsnyje randate kokių nors netikslumų, pataisykit, pakomentuokit, nes aš viską rašau iš atminties. Kaip ne kaip tai mano asmeninis dienoraštis. Ačiū.

2010 m. gruodžio 27 d., pirmadienis

Atsiprašau Zeitgeist judėjimo


Atsiprašau Zeitgeist judėjimo už kai kurias dviprasmybes mano ankstesniame straipsnyje. Ištaisiau įdėdamas konkrečią nuorodą.
Mano požiūris į šį judėjimą yra iš esmės teigiamas. Tai judėjimas kuris ieško sprendimų. Ieškojimai visada įdomūs. Aš taip pat ieškau. Man patinka ieškoti ir bendrauti su ieškančiais.
Zeitgeist judėjime pasigendu dvasingumo ieškojimų. Bet šiais ieškojimais užsiimu aš ir mano kolegos. Gal papildysim vieni kitus.
O iš tikro Zeitgeist judėjimo ieškojimai šimtus kartų įdomesni ir naudingesni už mūsų Seimo ar Vyriausybės žinojimą.
 O šiaip  rekomenduočiau  mūsų partijoms pasidomėti tokiais judėjimais... gal kokių naujų idėjų pasiimsit. nes šiaip idėjų lygyje pas mus štilis.

Daugelis nesitikėjo, kad krizė bus tokia gili...


Tai ne mano žodžiai. Šie žodžiai paimti iš straipsnio. Tai Gitano Nausėdos.
Pakilo klausimas: o kas tie daugelis, gal šitie? O gal priešingai, gal tie „daugelis“ yra mažuma, kurie, švelniai tariant, kalba ne tiesą ir muilino žmonėms akis vietoj to, kad atverti ir atidaryti vartus naujom idėjom. O gal rusai ne be reikalo kelia tokias idėjas?
Panašu, kad žinomas finansų patarėjas ne ką toliau nuėjo nei savo laiku Zuokas, kuris ragino gaminti dantų šepetukus. (kažkur rašiau apie tai savo bloge).
O gal gerbiami patarėjai norėtų sužinoti kaip Lietuviai kuria tarptautinius verslus sėdėdami namie ir pildo Lietuvos BVP aruodus? Ko gero, kad jie nenorėtų, o gal kas norit?

Pamoka


Sekmadienį mane pakvietė į vieną ne katalikišką Bažnyčią. Pamaldos, kalėdiniai bendri pietūs, dainos, muzika. Kadangi paskutiniu metu kiek atidesnis tapau gyvenimui ir klausausi ką jis man pateikia, tai supratau, kad ši pamoka buvo skirta man. Ir suvokiau, kad gyvenu tikrai ne taip kaip turėčiau, bet apie viską iš pradžių.
Pastorius iš Amerikos pasakojo štai tokią istoriją.
1946 metai Amerikos provincija, nedidelė parapija. Pastorius prašo, kad parapijiečiai surinktų aukas Velykoms, kurios būtų skirtos neturtingiem parapijiečiams. Viena šeima susidedanti iš motinos ir penkių vaikų (tėvas prieš penkis metus mirė) nutaria, kad tai svarbu ir nusprendžia taupyti Velykoms, kad galėtų padėti neturtingiems parapijiečiams. Tuo tikslu jie nusiperka 50 svarų bulvių ir pagal galimybes stengiasi nenaudoti elektros: šviesos ir nejungti radijo. Taigi, maitinasi jie vien tik bulvėmis ir nenaudoja elektros. Rezultate Velykoms jie bendrai sutaupo 70 dolerių.
Atėjo pagaliau Velykų rytas, visi parapijiečiai sėdi maldos namuose, visi, išskyrus šiuos šeimos narius naujais drabužiais (nes buvo mada Velykom apsirengti naujais rūbais). Pagaliau renkamos aukos ir ši šeimyna paaukoja tris kupiūras po 20 dolerių ir vieną po 10, viso 70. Po pamaldų grįžta namo, o čia pasirodo motina dar nupirko 12 kiaušinių ir jie pirmą kartą valgo ne tik bulves, bet ir kiaušinius. Po kiek laiko atvažiuoja pas juos pastorius ir motinai įteikia voką. Motina padėkoja ir atidaro voką ir štai ką pamato: tris kupiūras po 20, vieną 10 ir 17 kupiūrų po vieną dolerį...viso 87 doleriai.
Sekantį sekmadienį vėl pamaldos ir į jas atvyksta misionierius iš Afrikos ir paprašo parapijiečių suaukoti 100 dolerių kažkokios Afrikos bažnyčios stogui remontuoti. Ši šeima atiduoda visus savo 87 dolerius, o parapija bendrai surenka 105 dolerius.
Aš nieko nenoriu pasakyti ir nieko niekam nenoriu primesti. Asmeniškai aš gavau labai gerą pamoką. Ačiū.

2010 m. gruodžio 24 d., penktadienis

Vakar klausiau konferencijos

Vakar klausiau konferencijos iš Vokietijos. Galina ir aš buvome iš Lietuvos. Užvertėme klausimais spykerę. Prašė pasigailėti. Kalėdos, nauji metai visi pamišę dėl dovanų. Asmeninių kvepalų konvejeris sukasi dieną naktį, Lenkijos ofisas perkrautas. Vienu žodžiu, kam krizė, o kas net atsipūsti neturi laiko.
Su šventėm visus, tik neapsirykit, varau į Vilnių... Iki.

Maistas kaip keliasKas yra tas holistinis mąstymas, atvirai pasakius aš pats gerai nežinau. Bet vat klausausi paskaitų ciklo, kurios vadinasi „Maistas kaip kelias“ ir esu šokiruotas. Nors šias paskaitas klausiausi vasarą ir net klausimus uždavinėjau jų autoriui ir net į Lietuvą pakviečiau ir jis sutiko, bet perklausydamas vėl ir vėl iš naujo, esu šokiruotas nei kiek nemažiau nei tada kai pirmą kartą išgirdau.
O apie maistą kalbėti šiandien yra kaip niekada gera proga. Nes Lietuvos laukia trys apsirijimo, prisigėrimo, apsiš.... ir apsišlakavimo dienos. Nes 97 procentai viso maisto nueis kaip š..., o tik keli procentai duos energijos. Sutikite, kad mums reikia tik energijos. O visus mus mokė, kad reikia kalorijų. Nes didžioji tų kalorijų dalis bus naudojama organizmo kaip apsauga nuo to š....kurį reiks perdirbti. Nes mūsų kūneliai perdirbs termiškai apdirbtą maistą. O tai net ne šienas, o tik šiaudai.
Nes pati didžiausia beprotybė kurią tik sugalvojo žmogus yra ugnies panaudojimas maisto gamybai. Promėtėjas mums ugnį davė verslams vystyti, o ne maistui gaminti (gadint).
Keletas faktų iš paskaitos.
Mokslininkai nulupa sraigei namuką ir patupdo atgal į vandenį kuriame kalcio nerasta. Po mėnesio kriauklė užsiaugina namuką. Iš kažkur pasigamina kalcį. Fantastika. Šaltoji termobranduolinė reakcija. A ne?
Yra toks meškiukas Koala, kuris maitinasi vien tik šviežiais eukalipto lapais. Nieko daugiau tik lapai. Kažkaip gyvena, nieko jam netrūksta, kaulai stiprūs, o jis pats laimingas ir viskas ten su juo gerai.
Važiuojam toliau. Gyvena Sacharoje tokia tautelė Tubiai. Ten 45 C karščio pavėsyje. Pavėsio, kaip žinia, ten nerasta. Maisto racionas diena iš dienos: ryte kažkokia arbatėlė, per pietus kelios datulės, vakare ryžių žiupsnis. Per dieną sukaria iki 90 km. Mokslininkai važiuoja iš paskos su džipais ir vos galų neatiduoda. Kraujas jų geriausias, imuninė sistema liuks, o ir visa kita pas juos aukštam lygy.
Kažkokia tauta Tibete kuri gyvena 2 km aukštyje, šaltis, maistas skurdus, vidutinis, pabrėžiu vidutinis šios tautos gyvenimo amžius 100-110 metų.
O civilizuotas žmogus jau serga daugiau kaip 30000 ligų, mokslininkai džiaugiasi atradę dar daugiau, o vaistinių ant kiekvieno kampo. Po trijų apsirijimo dienų bus užpuolamos vaistinės.
Ką aš palinkėčiau. Neapsirykit, jei galit nesityčiokit iš Jėzaus savo Dievo, nukabinkit jį nuo kryžiaus.
Tiesa, šioje mokykloje žmonės išsigydo trečios, ketvirtos stadijos vėžius, o ir kitokius negalavimus, bet po to pasikeičia ir spjauna ant to taip vadinamo civilizuoto pasaulio.
O Lietuvių laukia trys apsirijimo dienos.

2010 m. gruodžio 23 d., ketvirtadienis

Hiper Maxsima internete plečiasi


Kompanijos NWA įkūrėjas Helmutas Spikeris nusipirko dar vieną kompaniją. O ta kompanija tai Angliška dekoratyvinės kosmetikos kompanija Vieathome Žinoma tik tai, kad tai tiesioginių pardavimų kompanija ir, kad ji yra konkurentas Avon.
Vat yra vyrai, kurie žino ko moterims reikia. Aišku, mano žmona tuoj ko nors užsinorės. Ne kur dingsiu, teks užsakyti.

Kas mes be šiuolaikinių technologijų?

Ar pastebėjot, kad vakar, o ir šiandien dingo skype . Mūsų kolegos kažką iškapstė.
Teks įsijungti telepatiją. Tik gaila slaptažodį užmiršau.

2010 m. gruodžio 22 d., trečiadienis

Tai kas per velns tas holistins mąstyms yr?


Visų pirma tai be galo praktiškas ir naudingas mąstymas. Šis mąstymas apsaugo mus nuo daugelio ligų....praktiškai nuo visų, o antra, šis mąstymas yra kur kas gilesnis nei taip vadinamas pozityvus mąstymas.
Sakysim, kažkur prasideda cunamis, žmonės sėdi Bažnyčioj ir meldžiasi, o žiurkės jaučia kas iš tikro vyksta ir laiku išneša muilą. Rezultatas: žiurkės gyvos, o žmonės ne. Išvada: Dievas žiurkę myli labiau nei žmogų. Kažkam mano išvados nepatinka. Kai kas gali net įsižeisti. Iki lemputės.
Tai čia mano išvados tokios...nu blogeriškos...pasimaivymas.
O dabar rimtai. Ką prarado žmogus, arba kas pas jį atrofavosi lyginant su žiurke? O čia prasideda pats įdomumas.
Pasaulis yra vientisas. Bet man labiau patinka rusiškas terminas: „целостное“, kurį jau google žodynas verčia kaip holistinis. Reikalas tame, kad rusiškas terminas turi dalelytę „cel“ kas reiškia tikslą. Tokiu būdu holistinis mąstymas turėtų verstis kai vientisas mąstymas su tikslu.
Bet tam, kad pasiekti tikslą reikia judėti. Sakysim tikslo mes nematom, bet judėjimą matom tikrai. Ir matom judėjimo kryptį. Astronomai gali atsekti nuo kur viskas prasidėjo (didysis BUM), o mes matom, kad viskas auga, vystosi, kyla, leidžiasi, gimsta, civilizacija vystosi, kosmosas užkariaujamas, automobiliai keičiasi, kompiuteriai tobulėja, daiktų prigaminama vis daugiau, ekonominė krizė ir t.t. Krizė nėra blogai, krizė reiškia pasikeitimą...vystymąsi.
Kadangi viskas vystosi ir juda tai ir mes mielas skaitytojau pajudėkim. Todėl labai prašau jei galit atsistokit ir pasirąžykit kokią minutę, blogiausiu atveju tai galit daryt ir sėdėdami. Aš pats rašydamas šį tekstą darau minutinę pertraukėlę ir pasirąžau.
Nu ir kaip? Jaučiate energijos antplūdį? Pagerėjo nuotaika? O dabar prisiminkite Vysockio dainą : esli vi svojei kvortire liažte napol tri četiri.... ( jei jūs savam bute gulkit ant grindų trys keturi).
O dabar pasakykit prašau ar teko matyti šunį ar katę darant beprasmiškus pratimus? Manau, kad ne. Bet rąžantis tikrai matėt. Gyvūnai arčiau gamtos ir daro tik tai ko gamtai reikia.
O dabar nusibraižykit ar įsivaizduokit upę ir visai arti jos balą, pelkę, kūdrą. Upėje vanduo yra gyvas ir švarus, o pelkėje rūgstantis, smirdintis. Upėje tekantis vanduo tai jūsų gyvenimas: troškimai, norai, siekiai...judėjimas, o pelkė tai liga, nemalonumai, nepriteklius ir t.t. Kaip pakeisti kūdroje dvokiantį vandenį? Jei tikrai pasibraižėt schemą tai logiška išvada tik viena; padaryti kanalą į upę. Tokiu būdu būdu upės vanduo išplauna kūdrą, kanalas praplatėja ir lieka tik upės maža įlankėlė (randas).
O dabar jei turime problemą ( o kas jų neturi) rąžomės pusvalandį, valandą...pusantros ir galvojame apie problemą, arba skaudamą vietą. Jei jūs tai darot nuoširdžiai, neišplaut problemos ar ligos negalite. Čia dėsnis.
Rąžimasis nėra vienintelis vaistas spręsti problemą...yra ir daugiau sprendimo būdų, bet čia ne visiems, o tik tiems kas parašys komentarą arba asmeniškai. Mano blogas ir paradui vadovauju aš.
Norėjau pasakyti tik tiek, kad kas turi problemų ir nori jas išspręsti tai tikrai gausite atsakymą...sprendimo būdą.
Tęsiam toliau. Ražymasis nėra vienintelis problemų sprendimo būdas, o dar yra juoko terapija ir daugiau terapijų, yra ir juokas „tonkimi oboločkami“ jei teisingai versiu -plonomis sienelėmis...
kai juoko vibracijas galite perkelti į skaudamą vietą ir išplauti problemą. Moterims turiu labai gerų vaistų atjaunėti. Yra žinoma, kad kosmetika yra špaklinė ir yra ta kuri veikia ląsteles. Tai va, ląsteles jūs galite atgaivinti ir be kosmetikos ir pajaunėti po savaitės. Bet čia ne visoms, o tik princesėms :)
Sielos princesėms.
Truputį pašposinau, važiuoju toliau.
Kodėl aš asmeniškai taip lengvai ir grakščiai priėmiau holistinį mąstymą. Man pasaulis yra vientisas. Ekonominė krizė ar liga man vienas ir tas pats. Taip yra ir viskas. Forumuose mane dažnai kaltina, kad maišau religiją su ekonomika, o ekonomiką su sveikata. Iki lemputės. Skūra pas mane stora. Siela plona. Viską jaučiu.
Reziume šiam kartui. Dievas yra jėga, energija. Yra toks Dievo apibūdinimas. Įsivaizduokim, kad dievas tai skaidrus upelis, krištolinis vanduo. Kaip pamatyti tą vandenį? Mes galime pamatyti tik tuomet kai matome to upelio tekėjimą, o matome tik tuomet kai jis čiurlena, kai jo paviršiuje susidaro tam tikri sūkuriai, o jie susidaro tik tuomet kai yra kažkokia kliūtis...akmuo. Tai va, mes esame tas akmuo, ir kuo didesnis akmuo, kuo didesnė kliūtis, tuo Dievas mus labiau įveikia. Na o kai būsime virš laidininkai tai Dievo energija tekės pro mus tiesiogiai. Tegul atleidžia man tikintieji, bet žiurkė šiandien yra kažkiek arčiau Dievo nei mes. Nes ji jaučia Dievą, o mes, ir tai tik geriausiu atveju, galime tik tikėti.

Kalėdų stebuklas


Kadangi kalėdos ne už kalnų, o tai dovanos ir stebuklai, tai nutariau ir aš padovanoti ką galiu.
Žadėjau, kad pasakysiu pirminį šaltinį iš kurio lobynų semiasi visi pozityviai mąstantys.
O tas šaltinis yra ne kas kita kaip Biblija, o tiksliau Senasis Testamentas.
O ten parašyta, kad viskas prasidėjo nuo Adomo ir Ievos iš jo šonkaulio, paskui buvo tvanas, dar vėliau Mozė perskyrė jūrą. Suprantama žemė egzistuoja tik kokius 6000 metų. Daug ten visko yra. Šiandien Nojaus laivų atrandama gal kiek daugiau nei 40, o Raudonojoje jūroje randami vežimo ratai.
Žmogui, kuris mokykloje praėjo evoliucijos teoriją patikėti tokiais dalykais yra be galo sunku.
O kadangi mokslas atranda dinozaurų kaulų ir dar visokių baisybių, o Biblija apie tai nemini tai kaip ir meluoja.
Mūsuose vyraujantis krikščioniškas tikėjimas betarpiškai remia visą Bibliją ir sako, kad reikia ja tikėti.
Tai kaip ten yra iš tikro? Kas meluoja, o kas sako tiesą? O svarbiausia, kas iš tikro parašyta toje Biblijoje.
Biblija apie jokius stebuklus nekalba, jokių jūrų perskyrimų, jokių tvanų ir kitų baisybių ten nėra. Biblija parašyta man (asmeniškai), Tau (šio blogo skaitytojau) ir kiekvienam kas ją skaito ir kalbama joje apie dvasinius dalykus ir tą kelią kurį reikės mums nueiti.
Kas yra Adomas? Adomas yra žmogus. O žmogus sudarytas iš dviejų dalių: iš gyvūno ir iš žmogaus. Kiekvienas iš mūsų yra gyvūnas ir kaip kiekvienas gyvūnas turime visus tokius pat gyvūninius poreikius kaip šuo, katė ir t.t. O vat žmonėmis mes esame ne visi. Deja. Kai mes imame ginklą ir žudome kitą, žmoniškumo pas mus neperdaugiausiai. Gyvūnai netgi geresni už mus.
Taigi, kai mes tampame Adomu ir pradedame eiti žmogišku keliu susiduriame su visa eile trukdžių, šunkelių, pagundų ir kitokių dalykų.
Pav. jūros perskyrimas tai yra perėjimas į naują lygmenį. O pereiti į naują lygmenį nėra taip jau lengva tai kažkas panašaus kaip jūrą perskirti.
Tvanas. Vanduo tai gyvybė, emocijos. O kai tų emocijų daug ir jos trukdo reikia atsijungti, o tai reiškia pasidaryti arką-laivą ir išlikti, nepaskęsti toje tuštybių jūroje.
O ką reiškia kraujas, mūšiai kurių Biblijoj gan daug? O tai reiškia, kad norint save nugalėti reikia tokias kančias ir mūšius praeiti, kad tai kas ten aprašyta yra smulkmė.
Bandysiu privesti prie šių dienų biblinius įvaizdžius.
Sakysim žmogus ieškosi darbo ir jau pradeda suprasti, kad įprastinio darbo neberas ir, kad vis daugiau žmonių neranda, pašalpos baigsis, reikia kažką daryti. Bet jis laukia manos iš dangaus.
Ir kai galutinai supranta, kad šį sykį nesulauks, o už nugaros Egipto kareiviai stovi (Egipto kareiviai tai egoistinis pasaulis; kreditoriai, bankininkai ir t.t.) ir tuoj jam bus galas (bedarbystė, varžytinės, bankrotas, skolos ir t.t.) tik tuomet jis pasiryžta pereiti į naują lygmenį ir žengti. Ir kai jis pagaliau žengia pirmą žingsnį...prasiveria jūra. Nu prasivėrė jūra, perėjom, o po to dar 40 metų....o gal tik dienų po dykumą klajot reikia.
Ne, tikrai sunku, jau geriau TV, alus ir sofa.
O šiuolaikinis tvanas tai masinės informacijos ir smegenų pudrinimo priemonės nuo kurių protingas žmogus turintis savo kelią turi atsijungti-pasistatyti arką į kurią priimti tik tuos, kurie jam reikalingi.
O lyderiu būti nelengva. Mozė oi kiek kentėjo. Rodos žmonės jau suprato, bet ne, jie ir vėl aukso veršį nusilipdė. Nu ir supyko Mozė, ištaškė visus. Nu, netinka jie būti žmonėmis. A ne?
Tai va gerbiamieji mano kolegos iš šio blogo skaitytojai, nelengva jūras perskirti, nelengva dykumoj gyventi, o lengva tuštybių jūroj plūduriuoti...
Bet tuštybių jūroj vieni malonumai, o perskyrus jūras, įveikus tvaną laukia naujos žemės.
Su šventėmis visus. Perskirkit jūras, įveikit dykumas, perplaukit vandenynus ir į pažadėtąją žemę...

Pozityvus mąstymas, alfa lyderis, vienuolis...pardavė ferrari


Be abejo daugelis žino ir girdėjo apie ką aš kalbu. Šiandien tai labai populiaru, o jei dar pridėsim Kiosaki...piniginį kvadratą ir kt. Tai turėsim pilną kompleksą pozityvios literatūros. Vos neužmiršau....filmas SEKRET.
Kaip aš žiūriu į šiuos dalykus? Normaliai žiūriu. Suprantu, kad daugeliui tai reikalinga. Bet aš asmeniškai rodos nei vienos tokios knygelės iki galo taip ir neperskaičiau.
Kodėl? Tai yra antriniai šaltiniai.
O kas yra pirminiai šaltiniai?
Kokie pirminiai šaltiniai yra duoti žmogui, kuriais jis nesinaudoja, kuriuos jis iškraipo ir dėl to kenčia?
Paspėliokit. Parašykit.

2010 m. gruodžio 21 d., antradienis

Holistinis mąstymas (Įvadas)


Aš jau seniai savo bloge žadu rašyti apie holistinį mąstymą, bet niekaip neprisiruošiu. Paprasčiausiai nežinau nuo ko pradėti. Nes jei rašyčiau nuo teorijos ir nuo pagrindų tai būčiau daugelio nesuprastas.
O mintį, nuo ko pradėti, man davė, kad ir šis straipsnis. Šio straipsnio autorius analizuoja gyvūnų, priklausomų nuo žmogaus mirties priežastis ir nustato, kad aniems trūko kažkokių maisto medžiagų, mineralų, vitaminų ir dar biesas žino ko. Atkreipiu dėmesį į tai, kad jis analizavo gyvūnų kurie gyveno fermose arba zoologijos soduose, bet gyvūnai, kurie gyveno laisvi, savaime suprantama, jam nebuvo prieinami analizei. Tuo tarpu Lietuvos laukuose, miškuose gyvena stirnos, briedžiai, šernai ir kitokie gyviai ir aniems kaip ir nieko netrūksta, jie sau gyvena, kad ir šalčiausią žiemą ir kažkaip žmogaus pagalbos neprašo.
Neseniai sužinojau, kad prieš 100 metų daktarai mokėsi apie 4000 ligų, šiandien jie jau mokosi virš 30000 ir vis dar naujų atranda, mokslinius darbus rašo, laipsnius gauna. Didžioji visų ligų priežastis, kad žmogui vis kažko trūksta, tuo tikslu kuriami medikamentai....daug, labai daug medikamentų kurie atstato tai ko trūksta ir kuria naujas ligas.
Prieš kelis metus Indijos vandenyne buvo cunamis, nuplovė pakrantes, žuvo daug žmonių. Kliuvo ir Lietuviams. Žiniasklaida, suprantama, tai nušvietė, kaip ne kaip sensacija, katastrofa.
O liko nepastebėta viena, kad didžioji dalis gyvūnų, tiek laukinių, tiek naminių išnešė muilą prieš ateinant cunamiui.
Kas atsitiko, kad žmogui šis pasaulis, ši planeta, o ir jo pačio gyvenimas tampa svetimi jam pačiam? Kur jis žada toliau eiti ir ką dar prarasti?
Kaip surasti harmoniją su savim, su artimaisiais, kaip auklėti vaikus, kaip sveikai gyventi, kaip gyventi, kad nieko netrūktų ir dar daugelį klausimų analizuoja holistinis mąstymas.
Prisipažinsiu, kad mane šokiravo daugelis dalykų kuriuos aš sužinojau.
Taigi, kas nori sužinoti plačiau rašykit komentarus, diskutuokit, o ne tik skaitykit.

2010 m. gruodžio 19 d., sekmadienis

Apie valstietį, apie proletariatą, apie zeitgeist judėjimą ir apie ateitį.


Artėja kalėdos, nauji metai, kaimiečiai žviegina kiaules (supraskit pjauna), o aš pasižiūrėsiu savo aruodus. Blogeriu patapau beveik prieš du metus. Nelabai kreipiau dėmesį į savo blogus, dėjau kas ant seilės užėjo ir tiek. Prieš du metus naiviai galvojau, kad žmonės susimastys apie krizę, apie nedarbą, apie perspektyvas. Vėliau supratau, kad ne visiems tas reikalinga, o tik, kaip pasakytų Hesė- bepročiams. Pasirodo mano blogą kai kas ir paskaito, o kiti net cituoja, persispausdina straipsnius, pervadina. Gerai. Aistis. O  Zeitgeist tinklapyje ir aš kai ką paporinau.
Kai susirūpinau blogu tai atkreipiau dėmesį ir į labiausiai skaitomą straipsnį, į labiausiai vykusias mintis. O jos pasirodo yra šios:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ir dar apie pensijas. Tūkstantmečiais pagrindinis žemės gyventojas buvo valstietis. Kaip jis mąstė?
Jis žinojo viena, kad atlyginimą (derlių) jis gaus jei investuos: suars, pasės, prižiūrės, nupjaus, iškuls, suveš į aruodus. Ir dar jis žinojo, kad atlyginimas-derlius ne visada gali būti didis (liūtys, sausros ir kt).
O kaip jis mąstė apie pensiją (vartoju XX amžiaus terminologiją). O jis žinojo, kad norint turėti aprūpintą senatvę jam reikia gimdyti vaikus, juos auklėti pagal Bibliją ir tik tuomet jei gerai išauklės jis turės gerą aprūpintą senatvę.
O kaip mąstė XX amžiaus vaikas? Priešingai. Jis galvojo, kad viskuo jį aprūpins valdžia, o jam pačiam nieko daryti nereikia: vaikų gimdyt nereikia, auklėti taip pat ir t.t. XX amžius išaugino grynaveislį infantilą. Ir turim ką turim.
O turim tai, kad valstybės vadovai imasi už galvų nežinodami kaip išmaitinti pensininkus ir stebėtis, kad ruošiasi jas mažinti tikrai (mąstančiam žmogui) nėra ko.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bet grįžkime prie užimtumo ir MLM kaip realiausios galimybės jį įgyvendinti.
Pasirodo tūkstantmečių patirtis nėra išgyvendinta Gruzinai gyvena pagal Bibliją.
Gal todėl mano vyriausia taip susižavėjo Gruzija, kad ne tik magistrantūroj mokėsi, ir magistrinį apie Gruziją rašė, bet ir dabar ten dirba.
Taigi, o aš dabar tęsiu apie ateitį. O kai kas sako, kad mes paskutinias Kalėdas švęsim normaliai. Pasiskaitykit labiausiai lankomą forumą apie makroekonomikos problemas. Jame kieti vyrai renkasi.
O aš ant savo arkliuko. Jei norime visi turėti darbo ir visi normaliai gyventi tai turėtume sumažinti darbo laiką iki 3-4 val. į dieną ir visi laimingai ir gražiai gyventume. Taip, savo laiku mąstė Keinsas. Bet vat problema, o ką žmonės veiks taip vadinamu laisvu laiku ( nu ir terminas XX amžiuj sugalvotas....nuo ko laisvas laikas....matyt nuo gyvenimo). Ir dar viena labai svarbi mintis. Mūsų planeta, pasirodo, gali išmaitinti apie 400 milijardų žmonių. Taip, kad skiedimas didžiųjų politikų, kad žmonių per daug yra, švelniai tariant, perdėtas. Problema yra ta, kad žmonės nėra pasiruošę nieko neveikti. Jei visiems padarytume idealias sąlygas tai žmonija gal net žūtų; kas nusigertų, kas nusinarkotintų, o kitiem, paprasčiausiai, stogas nuvažiuotų.
Mums reikia judėt į priekį, reikia vystytis, reikia tobulėti ( oi nemėgstu šito žodžio, bet nerandu kuo pakeist). Mūsų kelias apspręstas. Mes esame gyvas organizmas, gyvename ant karšto kiaušinio, turime stogą virš galvos (atmosferą). Rojus.
Pakalbam apie rojų. Kas pasakys, kiek laiko Adomas ir Ieva buvo rojuj? Kelias valandas. Dievas davė jiems galimybę pasidžiaugti ir suvokti kas jų laukia. Bet svečius reikia kažkaip išprašyti. Ir užsiminė Dievas, kad negalima obuolio atsikasti (ar kaip kitaip tas vaisius vadinosi?). O Adomas, tai gi ne durnas bernas buvo, suprato, kad Dievas jį nori išprašyti ir leido jis savo moteriškei nusiraškyto to vaisiaus. Va taip buvo.
Ir pradėjo Adomas, o tai reiškia Žmogus, savo tobulėjimo kelią. Ir šiandien jam tereikia žengti paskutinį žingsnelį-SUARTĖTI. Žmonėms reikia suartėti tarpusavy. Kariauti žmogus jau moka, bet suartėti dar ne.
Gerai, paliekam rojų, paliekam Dievą, nusileidžiam ant žemės ir pasirokuokim. (žemaitiškai).
Ir pradėjo žmogus sunkiai dirbti ir pradėjo jis kažką padaryti ir reikėjo jam keistis ir prasidėjo prekyba ir atsirado pirkliai su savo karavanais, šilko keliais, laivais... Pirkliai buvo tie pirmieji kurie užmezgė trapias gijas tarp tautų, vėliau geležinkeliai, telefonai ir kiti ryšiai pynė šį tinklą, o šiandien turime visą voratinklį internetu vadinamą, kuris sujungia žmones į vieną visumą.
Tenka girdėti iš kai kurių MLM bomžų, kurie vilioja į savo kompanijas, kad jei nenori dirbti dėdei tai ateik pas mus ir mes išmokysim kaip tai daryti. Gerbiamieji MLM bomžai mes negalime nedirbti kitam, mes visada dirbame kitam nes tai mūsų kelias, tai mūsų ryšys. Ekonominiai santykiai, piniginiai santykiai tai dar vienas voratinklis mus surišantis. Visa ką žmogus sugalvojo: home bisnis, forex, valiutų, akcijų biržos, MLM ir net HYIP ir visi kiti dalykai tai mūsų tarpusavio ekonominių-piniginių santykių visuma. Kontrabanda taip pat dar vieni ir taip reikalingi santykiai. Todėl sakykim AČIŪ XX amžiaus proletariatui, kuris prigamino tiek visko reikalingo ir nereikalingo, sakykim jam ačiū, nes jis prigamino ir žemės ūkio padargų kurių dėka pakilo žemdirbio našumas iki tiek, kad žemdirbių užtenka tik kelių procentų, kad visus išmaitinti, ačiū visiems atradėjams ir .t.t palydėkim XX amžių ir eikime nauju keliu. Ačiū ir tiems supermarketams kurie pakėlė prekybos našumą, kad mes, visi tie, kurie nėra ten ar kitur, būtume laisvi ir užsiimtume kažkuo kitkuo. O naujų veiklos formų-prūdais, kaip rusai sako „imk, nenoriu“ bet visos jos veda į mūsų tarpusavio suartėjimo kelią. Va taip.
Taigi, sutikim Kalėdas, palydėkim senuosius ir pasiraitoję rankoves keiskimės.

2010 m. gruodžio 18 d., šeštadienis

NWA lietuviškos komandos blogas

 Šiandien plušėjom, plušėjom bet sukurpėm savo Lietuvišką komandinį blog'ą.
  Linksmiausia, kad jaunimas rašo apie auto, aš apie valstybės skolas, o moterys apie milijonus.
Kiekvienam savo...kažkur buvo parašyta.

Lietuvos Respublikos valstybės skola


Čia rasit ir daugiau informacijos. Pamąstykit.

2010 m. gruodžio 16 d., ketvirtadienis

Junkis prie lyderių, junkis prie...


Tai frazė, kuri dažnai nuskamba iš, taip vadinamo, MLM lyderio.
Bandysiu ją išversti iš holistinio mąstymo pozicijų.
Vertimas: jūs ne lyderiai, jūs netobuli, junkitės prie mano lyderių, prie tobulų nes aš esu prie jų prisijungęs.
Šitie žmonės turi tam tikrų pasiekimų MLM srityje, bet top -500 jų nerasta.
Tuomet aš pasiraitojau rankoves ir pradėjau ieškoti tų, kurie...
Susiradau Aleksą Janovskį iš Niujorko ir klausiu; o iš ko man mokytis būti lyderiu ir būti tobulu?
O jis manęs klausia; o ką tu veikei šiandien dieną; ką sutikai, su kuo bendravai?
Šiandien ryte aš eidamas į darbą išnešiau šiukšles prie konteinerio pamačiau smirdintį bomžą, vėliau sėdau į prigrūstą troleibusą, o ten du girti iš pat ryto tipai vos stovėjo ant kojų ir svyravo...aš norėjau nuo jų pasitraukti ir užmyniau moteriai ant kojos...ši mane aprėkė, darbe šefas išsikvietė ant kilimo ir apkaltino, kad vakar aš nepadariau... Šiandien man buvo labai sunki diena.
-Visi šie žmonės, kuriuos tu šiandien sutikai yra tavo mokytojai,- taip man atsakė Aleksas.
-???
O tu tiems žmonėms, kuriuos sutikai ačiū pasakei? - toliau mane kamantinėjo Aleksas.
-Ne, o už ką? Kaip man jiems pasakyti ačiū?
-Jiems gal ir nebūtina, bet gyvenimui, o jei nori Dievui, pasakei?
-Ne.
-Kai pasakysi, gausi sekančią pamoką, o jei nepasakysi irgi gausi, gal net blogesnę, žiauresnę,- rėžė man Aleksas.
-Ačiū Aleksai.
-Ačiū Tau už klausimą, -atsakė man Aleksas.
_???

Tokia buvo mano pirmoji lyderystės pamoka. Šiandien sakau ačiū jau tvirtai. Sakau ačiū tiems, kurie skaito mano blogą ir tiems kurie neskaito, kurie kritikuoja mane forumuose.
Ačiū visiems, o dabar važiuoju į Panevėžį. Turiu skubėti, o dar sniegą reikia atsikasti.

2010 m. gruodžio 15 d., trečiadienis

Ačiū, kad skaitot, o jei dar ir komentuotumėt...


Pastaruoju metu kažkaip atkreipiau dėmesį į savo blogą. Ne taip. Nukreipiau dėmesį į savo blogą. O kai tik nukreipiau dėmesį taip anas ir sureagavo. (Bandau žiūrėti į save iš holistinio mąstymo pozicijų). Iškart pasipylė lankytojai ir net tikri lietuviški blogeriai apsilankė, suprantama turiu galvoje troy. Malonu tokias asabas matyti besisvečiuojant. Nu jei Račas užsuktų ir apsiskelbtų, kad lankėsi tai iš koto iškrisčiau.
Kaip aš atsiradau internete? Ne taip. Kaip aš gimiau internete? Va čia yra tikrai geras klausimas. Būtent.... gimiau, o neatsiradau. O gimiau aš tuomet kai suradau tokį dalyką kaip forumas. Na ir prasidėjo mano naktelės....visas panirau. Kaip tikras forumistas ir moderavau ir administravau ir išbanintas buvau...ir ne iš vieno, o iš kelių forumų. Ir vėl pakviestas...ir vėl išbanintas.
Apsitryniau kaip turi būt. Galiu sakyti, kad esu jau senas vilkas. Bet vilkai forumus jau palieka. Vilkai patampa blogeriais. Jei neapsirinku tai troy iš Lizdo, nu gal iš Ekstra (ar kažkaip kitaip vadinosi tas forumas.) Va ten tai buvo forumai. Aš pavėlavau. Perskaičiau juos tik tuomet kai jau buvo žlugę. Neprisimenu kas, bet net temą...ką čia temą visą mokslą buvo užvedę. Forumologija tas mokslas vadinasi.
Taigi, dabar aš patampu blogeriu. Pasinersiu juodai nes atėjo tikra žiema. O man sodyboje gera, mano katės šiltai miega, o aš tik malkas nešu, pečių kūrenu,kates maitinu ir iš interneto stiprybės ir jėgos semiuosi.
O jei rimtai, tai paskutinis sakinys yra tikra tiesa. Skaitytojai suteikia energijos ir gyvenimo prasmės. Bet jei skaito, domisi tai reiškia arba patinku, arba nepatinku, o kodėl nerašo? Kodėl mažai komentarų? Jei nebus komentarų galiu ir išsisemti. Taigi, rašykit, komentuokit, dėkit mane į šuns dienas, nebijau, kaip ir sakiau, esu vilkas, bet ne senas ir ne vienišas, subrendęs vilkas...va taip.
Komentarus dabar galite rašyti laisvai, mano patvirtinimo nereikia. Jei pasiteisins tai taip ir paliksiu. Savaime suprantama komentarai neatitinkantys normalaus bendravimo nuostatų bus naikinami kaip klasė. Na o normalūs, bet aštrūs komentarai.... man tokie patinka. Aštrūs komentarai mene grūdina kaip vilką.
Jei pastebėjot, aš atidariau savo seniai užmestą blogą. Jame daug rimčiau ir solidžiau analizuosiu MLM problemas, pasakosiu tinklinio marketingo naujoves, praskleisiu kai kuriuos užkulisius, papasakosiu apie marketologus: tiek apie gerus, tiek apie blogus.
Anonsas: artimiausiu metu papasakosiu MLM prieš-istoriją, pakalbėsiu apie kontrabandą, apie lyderystę, neapsieisiu be holistinio mąstymo. Visko bus. Pradedu.

Ir vėl Amway


Praeitą savaitę teko sudalyvauti Amway mini pristatyme.
Aš niekada, jei tik turiu laiko, neatsisakau sudalyvauti kitų kompanijų prezentacijose, pristatymuose, konferencijose per internetą. Mane veda profesinis smalsumas. Mokausi. Įdomu.
Pamačiau eilinę darbo dieną Amway lyderio. Atvažiavusio lyderio iš kito miesto. O atvažiavo ne viena, o su daktare kuri darė tyrimus folio metodu. O ji pati atsitempė tokį aparatą į kurį moterys kišo savo veidą ir aikčioja. Siūlė net man pasižiūrėti, nedrįsau. Kiek supratau, kad tas aparatas tai kažkas panašaus į Balzako romaną....Šagrenės oda....rodos taip vadinasi. Pamatai savo tikrąjį veidą. Žiauru.
Tai va, pamato moterys savo tikrąjį veidą, o po to deda visokias kaukes, tepasi kremais....suprantama viskas iš Amway pasaulinio lygio kosmetikos.
Pragmatiškai žiūrint tas aparatas išryškina visus veido defektus ir moterys mato ką reikėtų daryti su tuo veidu. Ir darė. Silpnesnių nervų vyrams nepatarčiau to matyti.
Čia buvo kosmetinė Amway virtuvė. O už širmos daktarė tyrė moteris folio metodu, nustatinėjo ko joms trūksta ir išrašinėjo: kalį, kalcį, magnį, vitaminus....vienu žodžiu visą Mendelejevo lentelę.
Per valandą išgavau visą informaciją kokią tik galėjau. Ši moteris jau 8 metai Amway, struktūroje turi 250 narių yra dvigubas rubinas ( turi dvi komandas po 21 procentą....čia tiems kas supranta).
O aš jai sakau, kad kitose kompanijose galima uždirbti daugiau tuo labiau per 8 metus ir būnant profesionalu. Ji žino, bet ji ištikima Amway kompanijai nes tai kompanijai jau daugiau kaip 50 metų ir tai, savaime suprantama, pati geriausia pasaulio kompanija ir produkcija čia pati geriausia.
Jos argumentai....be komentarų. Ir man belieka tik gerbti žmogaus nuomonę ir darbą kurį ji ir jos kolegės dirba...reikalingą darbą. Nes žmonės, o ypatingai moterys, jaučia laiko tėkmę, nori išlikti gražios ir sveikos ...jos pilnos gyvenimo troškimų.
Todėl kai Amway lyderiai pristato savo verslą tikriems verslininkams.....anuos atbaido. Nes gauti po metų kruvino darbo kelis tūkstančius....???
Todėl mano požiūris į Amway nepakito. Tai senelis, kuris turi savo ritmą ir jam to užtenka.
Ir dirba šie lyderiai kaip kosmetologai, diagnostikai ir t.t. Ir tai tuomet kai ši kompanija pagaliau atsidarė oficialiai Lietuvoje. O tai įvyko lapkričio 24 dieną.

2010 m. gruodžio 12 d., sekmadienis

Kuo man nepatinka kompanija NWA? (Atviro laiško projektas kompanijos NWA vadovybei)


Pagal visas mandagumo taisykles aš turėčiau pradėti nuo to kas man šioje kompanijoje patinka, nes, kaip ten bebūtų, aš naudojuosi šios kompanijos produkcija.
Man patinka, kad kompanija NWA savo produkciją realizuoja tinklinio marketingo pagrindu.
Man patinka, kad kompanijos parduotuvė turi paprastus ir nebrangius produktus, tokius kaip: džinsai, kava, asajos uogų sultis, papuošalus ir kosmetiką moterims (tai labai gerai), kvepalus kuriuos gali pats susikurti, maistą šunims ir katėms. Aš sužavėtas, kad kompanija turi maisto arkliams ( nu gerai...žirgams, nors aš neskiriu arklio nuo žirgo). Lietuviams kurie dabar vėl žygiuoja link Juodosios jūros toks dalykas manau, kad tikrai reikalingas.
Tikrai yra neblogų dalykų šioje kompanijoje, bet...
Kompanija NWA neturi savo asortimente nei rūkytų lašinių, nei kumpio, nei dešrų, nei raugintų agurkų.... Ji neturi nieko tokio kuo galėtų nudžiuginti tikrą Lietuvį. O mano svajonių kompanija yra tokia .
Nes man nepatinka kalbėti apie produktus, girti ar liaupsinti tuos produktus. O man patinka svečiui padėt ant stalo visa ką turiu geriausia (pav. asajos uogų sultis vyno butelį, kurias ir vaikui galiu pasiūlyti) ir plepėti su juo apie gyvenimą, apie moteris, apie...
Man, kaip ir kiekvienam Lietuviui patinka, kad svečiui patiko mano vaišės, o jei jis pasidomi iš kur aš tai gavau, va tada aš jau galiu pakalbėt ir apie tai. Bet ir tai ne iš karto, nes kaip ir kiekvienas Lietuvis mėgstu pasi kuklinti.
Man patinka, kad šiandien bendraudamas per internetą pav. su kokiu Ivanu iš Rusijos, ar Džoniu iš Amerikos ir paklaustas kuo aš užsiimu galiu pasakyti, kad perku produkciją iš NWA ir net kuriu šiokį tokį tinklą, o jei jis susidomėjo tai net nuorodą galiu pateikti, o jei jam patiko tai ir referalinę nuorodą galiu pateikti, bet kišti, grūsti, liaupsinti man tikrai nepatinka. Nes kišdamas, grūsdamas aš jau nesu tikras, kuklus Lietuvis.
Taigi, rašykit man, pritarkit man, prašykim kompanijos vadovybės, kad atsižvelgtų į mūsų lietuviškus pageidavimus ir pateiktų ant Lietuviško stalo rūkytų lašinių, dešrų ir visa ką mes rasdavome močiutės klėtelėje ir smaližiaudavome kai močiutė išeidavo pas kaimynus paplepėt. O jei grįždavo netikėtai ir užtikdavo toje klėtelėje tai, bent jau aš gaudavau per kuprą su šluota kartu su katinu.

2010 m. gruodžio 11 d., šeštadienis

Įgyvendinkim Kubiliaus partijos programą.


Dar šiais metais rašiau apie tai kaip Lietuviai gali užkariauti internetą ir išarti internetinius dirvonus: http://auriusd.blogspot.com/2010/01/vyrai-uz-ginklu-interneta-uzkariauti.html , o tuo pačiu pripildyti savo asmeninius ir valstybės aruodus (BVP).
Tai buvo šių metų pradžioj, o metų pabaigoj aš pradėjau įgyvendinti šią programą. Kiek man žinoma, Kubiliaus partija kažką minėjo apie tai, kad reikia gimdyti vaikus....gimdyti tai gimdyti, o kaip juos išmaitinti? Kaip ten sakoma: davė Dievas dantis, duos ir duonos. O, kadangi Dievas yra gyvenimas tai prašyti reikia gyvenimo. Tai va, aš prašiau ir man davė.
Man patinka tai, kad mano struktūroj atsiranda moterys, jaunos mamos, užsiimančios internetine veikla. Gudrios tos moterys (čia aš kaip vyras mąstau).
O jei rimtai, tai šiandien auginant vaikus ir būnant namuose truputį pabosta nes norisi pasižmonėti bent jau tuomet kai tie bambliai miega. Ir internetas, sutikite, daugeliui jaunų mamų yra vienintelis langas į pasaulį, į realų pasaulį. Galimas ir kitas langas tai TV ir žiūrėt kaip turtuoliai verkia, bet čia iliuzinis pasaulis.
Sakysim rusiškoje internetinėje erdvėja vienas iš Alionos Šerbuk (Аленa Щербюк) blogų yra skirtas mamoms ir vadinasi „Sėkminga mama“. http://www.uspeshnayamama.com/2010/12/blog-post.html Įkišau ir aš savo snapą. Įdomu ką tos bobos rašo. Nejaugi vien tik apie vaikus jos rašo? Jos rašo ir apie tai kaip palepinti savo vyrą ką nors skanaus pagaminant. Net visas skyrius užvestas „Gardūs receptai ir santykiai su vyrais“. Jos vyrą supranta kaip skrandį. Joooo, sudėtingas tas moteriškas pasaulis-gyvenimas. Nei velnio jos nieko nesupranta apie tuos vyrus. Bet mano, kaip vyro, galimybės pakeisti jų mąstymą yra labai ir labai ribotos. Aš galiu tik pasiskaityti.
Kaip ten bebūtų, jos gyvena savo gyvenimą, o man belieka tik savo gyvent.
Reikėtų kažkaip gražiai pabaigti šiandieninę mano rašliavą.
Mielos moterys, auginkit jūs tuos vaikus, mylėkit savo vyrus, per skrandį ar kitaip, kaip jums tik patinka, o kai užmigdysit vaikus ir vyrą, lįskit į internetą ir arkit to voratinklio dirvonus, pildykit savo šeimos ir Lietuvos aruodus....Kubilius jums tik ačiū pasakys.
Ne taip, kažkaip kitaip reikėtų pabaigti.
Antras bandymas.
Kai pasėsit išartuose dirvonuose ir kai pamatysit pirmuosius daigus eikit pas savo vyrus, apsivyniokit jiems aplink kaklą ir....težino tik tamsi naktis. Kubilius ir jo partija jums tikrai ačiū pasakys

2010 m. gruodžio 9 d., ketvirtadienis

NEGYVENK KITŲ GYVENIMŲ, O TIK SAVO.


Iš dešimt Dievo įsakymų pats pirmas rodos skamba taip: nemylėk kitų Dievų, o tik mane vieną. (rašau iš atminties).Viskas būtų gerai jei mums kas nors paaiškintų kas yra Dievas. Tiesa aiškintojų lyg ir netrūksta, bet.... Man visą laiką nedavė ramybės pačio Dievo savęs apibūdinimas kai Mozė kalbėjo su degančiu krūmu. Ir kai Mozė paklausė: a kaip tave apibubinti, kaip vadinti. Gavo atsakymą verčiantį iš koto. ESU KURS ESU.
Kai aš pradėjau kapstytis tai suvokiau, kad esu tai aš ir tik aš o aplink mane tai mano gyvenimas.

Tuomet pakeičiu tą neaiškų žodį Dievas žodžiu Gyvenimas ir suprantu, kad turiu gyventi tik savo gyvenimą ir mylėti tik savo gyvenimą. O tai kas yra tuomet kitų žmonių gyvenimas? Vau, o tai ir yra mano gyvenimas.
Mano gyvenimas visada su manim. Ką aš beveikčiau ką bedaryčiau jis visur ir visada su manim. Kartais mano gyvenimas tokių šposų man iškrečia, kad norisi jo kažkaip atsikratyti, bet jis visada su manim. Tuomet supratau, kad gyvenimas mane moko, nepaliaujamai moko, kiekvieną minutę moko. Gyvenimas man pateikia situacijas ir per šias situacijas mane moko. O kai pabandau apgauti gyvenimą....Kaip galima apgauti gyvenimą? Galima negyventi savo gyvenimo, o gyventi kitų gyvenimus. Va čia, pats įdomumas.
Sakysim praeitais metais Norfos kažkokia didelė šiška pasiuntė e. laišką pavaldiniams, kad mol jei jūs neišspausite iš savų darbuotojų dar daugiau tai būsit pakeisti.
Bandau išversti tai į normalią Biblinę kalbą. Hren jum jūsų gyvenimas, man nerūpi jūsų gyvenimas, o dabar gyvensit mūsų norfišką gyvenimą. Nu ir ką? Nu ir priverstas žmogelis gyventi ne savo gyvenimą. Iš pradžių sunku, bet vėliau priprantama, nes jo pavaldiniai taip pat gyvena ne savo gyvenimą, o tą kitą, primestą. Nu o savo gyvenimą numalšinama gal kokiu kitu šlakeliu degtinės....apraminama, kad nesišakotų. Bet gyvenimas nepasigeria.
Gyvenimas baudžia kai gyveni ne savo gyvenimą, žiauriai baudžia, net atima tą gyvenimą kurį turi.
Biblija šaiposi iš žmonių aniem net nesuprantant. Vat Jėzus, o ką jis kalba? Kas turi daug gyvenimo bus pridėta, o kas mažai net tas bus atimta.
Verčiu. Jei gyvenate ne savo gyvenimą tai bus ir tas ką savo turite atimta, o jei gyvenate savo gyvenimą bus dar pridėta.
Sakysim žmogus padaro gerą darbą, kažkam padeda. Nu ir kudakuoja kaip višta padėjus kiaušinį, kad va žiūrėkit koks aš geras. Žiniasklaidoj tokių baikų pilna. Jėzus apie tai kalba paprastai; nekudakuok jei tai tikrai geras darbas bus atlyginta. Aš suprantu Jėzų, jam nu labai sunku buvo išaiškinti žmonėms paprastai, o tik per naudą. Suprantama, kodėl? Nes ir tuomet žmonės nemokėjo gyventi savo gyvenimo. Nes ir tuomet žmonėms buvo reikalinga savi reklama.

Tad kas yra mano gyvenimas, kas yra mano Dievas kurį turiu mylėti?
Mano gyvenimas yra visa kas man pateikiama. Ant lėkštutės pateikiama, tik mokėk pasiimti. Mano gyvenimas yra tie žmonės su kuriais man leidžiama susitikti. Sakysim kiekvienas tinklinio marketingo asas prisimena kaip pradžioj gyvenimas jam pamėtėdavo ne tuos žmones kurių jis norėtų. Paprastai visi nori, kad ateitų tokie kurie prisijungtų prie jo kompanijos ir pirktų, pirktų...pirktų ir kviestų kitus ir anie pirktų.... A hren tau. Gyvenimas šaiposi ir pateikia visokių, bet ne tokių kokių nori. Ir jei savo gyvenimo neatsisakai tai jis pamažu pačiam šnabžda; keiskis, keiskis....keiskis....būk protingesnis...būk geresnis...keiskis....galvok apie tai kuo jiems gali padėti, nes jie tai ir esu aš, Tavo Gyvenimas.
Anokia čia paslaptis, kiekvienas asas, kuris atėjo į tinklinį marketingą ir jam nesisekė, jei tik nepalūžo ir neatsisakė savo gyvenimo, o pripažino savo gyvenimą....jam buvo pridėta daug daugiau nei sugebėjo tikėtis.
O dabar kalbėsiu paprastai, be filosofijų. Taigi, kas pasikeitė? Žmonės pasikeitė? Tikrai ne. Jie tokie pat kokie ir buvo. Jis pats pasikeitė. O kai jis pats pasikeitė tai ir atsirado tie žmonės kurie jį suprato. O ir jis pats išmoko atpažinti savo gyvenimo žmones.
Nori keisti gyvenimą keisk save. Padėk žmonėms kurie atėjo į Tavo gyvenimą. Ai, jei paprastai: mylėk savo gyvenimą. Nes jei nemylėsi tai gyvenimas Tave pats privers, o jei negyvensi savo gyvenimo tai... žiūrėk TV, žiūrėk kitų gyvenimus. :) Bet nesiskųsk.

2010 m. gruodžio 4 d., šeštadienis

Krizės esmė

Prisiminiau tokį socialinį eksperimentą, pabandysiu atpasakoti.

Siūloma pažaisti akcijų biržą.
Niekada neinvestavusių žmonių grupė surenkama viename kambaryje ir organizuojama birža.
Kiekvienas "žaidėjas" gauna pinigų ir prasideda prekyba (akcijų kiekis nekinta), žaidimo pabaigoje reikia turėti kuo daugiau pinigų.
Kai žaidėjų pinigai senka, jiems pranešama, kad galima neribotai skolintis. Akcijų kaina kaista, auga eksponentiškai, visus pagavęs azartas. Dar žaidimo pabaiga toli, tik staiga skolinimas baigiasi. :?: :o
Pauzė, kainos aukštos prekyba sustojusi (žmonės investavimą žaidžia pirmą kartą). Ir lūžis, kainos krenta, iki žaidimo pabaigos akcijos nebekainuoja nieko.

Kita diena, kita grupė ir keli žmonės iš pirmosios (žaidusieji).
Žaidimo eiga tokia pati. "Žaidusieji" išmaudo naujokus juodai (tai jų antrasis žaidimas, bet jie žino kada kas bus).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Man patiko . šį tekstą nufirfinau iš finansinio savarankiškumo forumo. autorius Žilvinas.
:lol:

2010 m. gruodžio 1 d., trečiadienis

Ir vėl apie pensijas

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=39133313
Ne su viskuo aš čia sutinku, bet kai kas man patiko ir susiriša su mano mintimis šia tema.  http://auriusd.blogspot.com/2009/05/kopijuota-is-forumo-klaselt-tinklinis.html

2010 m. lapkričio 16 d., antradienis

Apie šunį, katiną ir arklį. (MLM žaliems)

Kalbėkim paprastai ir suprantamai.
Sakysim mano kieme yra parduotuvė, stovinti geroj vietoj ir turinti apie 400 klientų. Jos apyvarta atitinkama. Joje dirba 4 žmonės įskaitant savininkę.
Daugiau klientų ji neturės. Ją riboja geografinė situacija.
Tam, kad ši parduotuvė atsirastų ji išpirko tris bendrabučio kambarius pirmame aukšte. Kiek kainavo? Niekas nežino. Jos pajamos tam tikra prasme pastovios.
Jei norės savo sritį plėstis ji turės pirkti ar statyti antrą parduotuvę ir t.t.
Investicijos, kreditai ir t.t. Investicijos gan didelės. Santykinai didelės.
O kas yra MLM? O tai, kad mane kažkas pakvietė į parduotuvę, kurioje yra kažko kas man tinka. Nusipirkau, sakysim už 100 lt. Ir turiu teisę kalbėti apie tą parduotuvę ir kviesti kitus. O už kiekvieną pirkėją man kompanija moka procentus nuo jo pirkimo. Ir nuo mano pakviesto pirkėjo kvietimų man taip pat mokama. Žiūrim ką turim.
O turim tai, kad po pusmečio galima turėti tuos 400 klientų, o dar po pusmečio ir 4000.
O mano kiemo parduotuvė turi vis dar tuos 400 klientų. Ir turės.
Visame šitame reikale man labiausiai patinka, kad sutinku visą krūvą verslininkų kurie tuo užsiima po savo įprasto verslo....kaip laisvalaikiu. Ir čia Lietuvoj, o ne kur nors kitur.
Ir gaudo šie žmonės kaifą. Nes atsiranda antra šio verslo prasmė-bendravimas su įvairiais žmonėmis.
MLM yra šuniškas ir katiniškas. Šuniškas kai eini visiem ir siūlai (vizgini uodegą, laižai kojas, šokinėji, loji, kandžiojiesi (čia jei neperka ar nepasirašo).
Katiniškas: guli ant šiltos palangės ir į nieką nekreipi dėmesio. Nu gal pramerki akį jei kas nors tavimi žavisi, glosto, kibina. Išverčiu į normalią kalbą; rašai blogą ir bendrauji su savo skaitytojais. Ir lyg tarp kitko, jei paklausia atsakai kuo užsiimi....ir tai ne visiem. Ne visiem leidiesi glostomas, o murki tik tiems kurie pačiam patinka.
Lietuviškiem arkliams kuriems įdiegta su motinos pienu, kad viskas pasiekiama tik sunkiu darbu-šitai nesuprantama. Arklys nekenčia katino ir nori jį sumindyti. Bet Dievui nusispjaut arklio mąstysena...anas leidžia ir katėm gulėti ant radiatoriaus ir murkti. Nes arkliui atrodo, kad katinas gauna kitiketą už dyką, o šienas gaunamas tik sunkiu darbu.
Ar man pasisekė kalbėti paprastai ir suprantamai? Nežinau. Spręskite patys.

2010 m. lapkričio 13 d., šeštadienis

Apie MLM, apie holistinį mąstymą, apie evoliuciją ir apie parazitus.Kaip aš viską sukišiu į šį straipsnį net pats nežinau. Jei norėsiu sukišiu.
O pradėsiu aš net ne nuo MLM, o nuo moterų. Man pasaulis yra vientisas. Moterys yra pasauly, vadinasi jos irgi man priklauso. Va taip. Pradžioj pasižiūrėkim šį filmuką:
Man šis filmukas labai pakelia nuotaiką. Šiame epizode kaip ir nieko ypatingo. Vyras kadrina moterį ir jam nepavyksta. Atkreipkit dėmesį: kaip grakščiai jis įėjo, taip grakščiai ir išeina. Iš tikro jis šios moters neužkadrino todėl, kad ji buvo užimta. Bet jis jai patiko. Patikėkit. Jis negalėjo nepatikti nors yra bjaurybė, sukčius, donžuanas, bet....sutikite-žavus. Vien dėl jo žavumo mes jam galim viską atleisti. Būčiau moteris-neatsilaikyčiau. Sutikite moterys, tyliai kamputyje sutikite.
O dabar įsivaizduokime, kad ji ją kadrina į MLM kompaniją. Ir ji nesutinka vien dėl to, kad yra kitoje. A ne? Va taip.
Štai kokie yra tikri MLM lyderiai. Žavūs, grakštūs, lengvi ir nepakartojami. Ir kai jie ateina į šį pasaulį-pasaulis keičiasi. Pasaulis negali nesikeisti. Jis priverstas keistis. Va taip.
Jei manim netikit, tai paklauskit bet kokio tikro MLM lyderio: koks jis buvo kai atėjo į šią kompaniją ir kai jam nesisekė, ir koks jis yra dabar kai jam sekasi. Kas pasikeitė? Žmonės pasikeitė? Ne. Jis pasikeitė. O kai jis pasikeitė tai pasikeitė ir žmonės aplink jį.
Grįžkim prie filmuko, prie Andrejaus Mironovo, šio genialaus aktoriaus herojaus. Atkreipkit dėmesį apie ką jis kalba. Apie nieką: apie drugelį, apie žvirblelį, kuris pagauna ir sukramto tą drugelį ir t.t. Kretinas, tikras kretinas, bet kokia energetika! Kokia energetika? Žmonės dažnai negirdi ką jūs kalbat, arba labai mažai girdi, bet energetika juos paperka. Va taip.
Apie ką man dar reikia kalbėti? A, apie evoliuciją.
Iš pradžių žmonės viską gaminosi, o ko nepasigamino tai stengėsi atimti, bet vėliau pradėjo keistis savo pagamintais daiktais. O jei keistis tai jau nekariauti, o jei nekariauti tai bendrauti: derėtis, ginčytis, vaidinti, maivytis ( numenkinti daikto vertę). Visko buvo. Šiandien prekyba pasiekė neiš pasakytas aukštumas. Nuvažiuokit į rytų turgų ir derėkitės. Jei gerai mokėsit derėtis ir patiksit prekeiviui tai jis dar jums ir padovanos ir dar pavaišins ir... Priminkit, kurioje knygoje parašyta, kad jei bus daug duota, tai dar ir bus pridėta, o jei mažai tai ir tai ką turi bus atimta.
Apie parazitus. Šiandien viename forume neapsiplunksnavęs jaunuolis MLM lyderius pavadino parazitais.
Tai va, tokios tokelės. Reikės keistis. Kai aš pasikeisiu, pasikeis ir pasaulis. Anam ne bus kur dingti.

2010 m. spalio 15 d., penktadienis

Katė ir pelė

Mergaitės, nu jūs kaip katės, matot tik dvi spalvas ir dar pilką. Aš visai neseniai susimąsčiau kodėl Dievas pelę sukūrė pilką? O kad katė spalvų nemato tai kam vargintis. :bigsmile:
 Dar kartą kartoju, kad pasaulį mes turime tokį kokio norime. Aš vaikystėje norėjau  bendrauti su visu pasauliu ir šiandien per internetą bendrauju. Aš norėjau skristi į kosmosą...skrisiu jei tas noras nepraeis. Aš norėjau surasti kompaniją kuri atitiktų visus mano norus- suradau.
 Nu ne taip kalbu. aš panorėjau, kad tokia kompanija būtų ir ji buvo sukurta specialiai man. :)
Va taip. Gerai pavariau.
 Man patinka žaisti. Ne stebėti krepšinį ar futbolą, bet pačiam žaisti. Ne krepšinio ir futbolo aš nemėgstu, bet žaisti su vaikais man patinka..... ir vėl ne tai varau....man patinka kiekviename iš mūsų atrasti vaiką ir su juo žaisti. Tinklinis marketingas tai tas žaidimas kuris man nenusibosta.
 Maisto papildai tinkliniame marketinge tai lietuviškam artojui. Man netinka. Nei pro kur. Tokios kompanijos manęs nedomina, nedomins ir per amžių  amžius  amen joms. A vot kompanijos su fantazija man tinka....penki balai. Kompanijos su fantazija kuriamos specialiai man. Jos nori, kad aš sužydėčiau visomis vaivorykštės spalvomis...nu kaip povas.  Mėgstu būt spalvotas.
 Sakysim Mona vie...asajos uoga vyno butely. Man tinka. Asajos uoga plastmasiniam  butely, čia ne man. Nėra to efekto. O vat vyno butely...pats tas.
Fantazuokim. Sakysim, ar galiu aš su tokiu vyno buteliu nueiti į vaikų darželį ir pavaišinti vaikus kokio nors bamblio gimtadienio proga? Galiu. O jei aš juos pavaišinsiu per pietus...nu  ir ką.
Kaip manot, auklėtojos su jais susitvarkys per pietų miegą kai jie miegot nenorės ir pagalvėm mušis prigavę energijos iš asajos uogos?
Va taip.
O kaip manot į senelių namus aš galiu nueiti su tokiu vyno buteliu ir pavaišinti? O kai  tie seneliai prisigers...energija sukils ir jie prisimins visas savo jaunystės nuodėmes..
Va taip.
 Tinkliniame marketinge man labai...nu labai nepatinka  kažkam kažką siūlyt. Negaliu pakęst. Siūlyti papildus, siūlyti verslą...Tragedija. man  tai tikra tragedija. Niekad to nedariau ir tikrai niekad nedarysiu.
Bet man patinka žaisti. Žaisti žmonių smalsumu. Kaifuoju kai tą darau.
 Ar kas nors matė kaip katė žaidžia su pele? Artistė...tikra artistė. Kai pelė guli leisgyvė ir po to pamažu atsigauna....katė apsimeta, kad nemato...ir net leidžia  truputį jai pajudėti... katė nemato spalvų, bet moka žaistu su tuo ką turi. Su kaifu žaidžia.
 Kuo moterys skiriasi nuo kačių. Spalvas tai jos visas mato ir dar daugiau nei Dievas sukūrė,  o ir žaidžia jos su vyrais  gal net geriau nei katės su pelėmis. Nu bet čia tarp mūsų...kas tai supranta.
Taigi, pasičiumpu aš asajos uogų sultis vyno butely ir varau į Fitnes klubą....rodos taip dabar vadinami tie sporto klubai...net nežinau. Pumpuoja ten visi raumenis...kas lieknėja, o kas storėja...geria mineralinį iš plastmasinių bambalių. O aš pasiimu   asajos uogų sultis vyno butely...atsidarau...įsipilu į...geriau vyno taurę...ir geriu...sportuoju. Katė mano kiekvieną pelės judesį...tik apsimeta, kad nemato. Žvilgsniai pamažu krypsta į mane...o aš ką...sportuoju.
Kaip manot, ar atsiras tie kurie paklaus ką aš geriu?  Maža to, atsiras netgi tie kurie manim pasipiktins. Pelė visada piktinasi kate. A ne?
 Sankryža piko metu reguliuojama policininko, aš vairuoju auto, geriu  asajos uogų sultis iš vyno butelio....tiesiai iš butelio. Policininkas man parodo lazdele į dešinę.....Kaip katė pribaigs šią pelę...jos reikalas.

2010 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienis

Universitetų auditorijos šį rudenį bus pustuštės?

http://www.alfa.lt/straipsnis/10403935/?Universitetu.auditorijos.si.rudeni.bus.pustustes.=2010-08-21_18-04

 Man patiko. Vien tik pavadinimas ko vertas. Straipsnyje, suprantama, aprašytos išorinės priežastys ir faktai, bet esmės dar nėra. Prisipažinsiu, seniai laukiau tokių faktų. Tai reiškia, kad žmonės pamažu, bet ateina į protą.
 Kas tik gali dar bėga į užsienį. Deja ten mokymosi sistema taip pat ne kitokia. Nu gal įdomesnės asmenybės. Tiesa, daugelis ten bėga nes diplomai lyg ir vertingesni bet...
Bet sistema ta pati. Kažkas nusprendė, kad norint įgyti tą ar aną specialybę reikia išmokti tokius ar anokius dalykus ir t.t.
 O rezultatas.....liūdnas.  Praeito amžiaus mokslo šulai ekonomiką privedė prie krizės, o daktarai tą ir veikia, kad atranda vis naujas ligas ( o tiksliau jas patys kuria nes XX amžiaus pradžioje ligų buvo tik apie kokius 4000, o šiandien jau virš 30000) :). Va kai žmonės ir tai supras, tuomet ir to užsienietiško mokslo atsisakys.
 Tiesa, aš nesu visažinis švietimo atstovas ir mano mintys yra vertos kritikos. Greičiau tai diskusija su pačiu savimi....nu, o jei koks skaitytojas įkiš savo trigrašį tai  bus visai gerai.
 Nuo ko reikia pradėti? Nereikia atradinėti amerikų. Mokymosi sistemą uždavė pati Gamta-Dievas.
 Kai mažylis mokosi vaikščioti tai kuo daugiau kartų jis nukrenta tuo vėliau tvirčiau stovi ant kojų.
 Taigi, pirmas dėsnis: NEBIJOTI DUOTI TEISĘ KLYSTI.
Kai mažyliui sukanka trys-keturi metukai jis šiuolaikinius, civilizuotus, kažkur skubančius tėvus,  užknisa savo klausimais. O gaila, kad šiuolaikinis civilizuotas sutvėrimas neturi laiko jam atsakyti, nes tai ir yra mokymosi sistema užduota pačios Gamtos-Dievo. Nes vietoj to, kad atsakyti į vaiko, o iš tikro Dievo klausimus jis įkiša aną į darželį, o vėliau į mokyklą, o ten jam pasako, kad 2x2=4 ir jokių klausimų būti negali, bet reikia išmokti tai kas užduota. Ir nuo to momento mes auginame visuomenės sraigtelį tinkamą pramoniniai visuomenei.
 Atkreipkite dėmesį, kad visiškai nekalbu apie visuomenes: Lietuvos, Amerikos, Danijos, Persijos ir t.t. Dabartinė švietimo sistema visose civilizuotose visuomenėse principiniai yra ta pati....vienodai žalinga.
 O tuo tarpu vaikas klausia: o kas čia? O kodėl?  Tai elementarūs klausimai. O jei vaikas girdi, kad jo mama su draugėmis kalbasi apie vyrus kurie apie kažkada sukosi apie jas, bet ištekėjo jos už kito. O tas kitas ir yra to vaiko tėvas. Ir jam natūraliai iškyla klausimas: o jei mano tėvas būtų kitas vyras, tai ar aš būčiau Aš ar kažkas kitas? A? Kaip į tokį vaiko klausimą atsakyt jei jis užduotų? Jaspersas tai pavadino vaiko genialumu. O tai yra Dievo klausimas jums sakomas vaiko lūpomis. Atsakymas yra Biblijoj jei ją teisingai skaitysite.  Bet čia dar ne viskas.
Taigi antras dėsnis; ATSAKYKITE Į KLAUSIMUS KURIUOS UŽDUODA VAIKAS IR IŠAUKLĖSITE GENIJŲ.
 Jei perskaitytumėt didžiausių XX amžiaus žmonių biografijas tai labai nesunkiai atrastumėt, kad beveik  visi jie turėjo konfliktų su to meto mokymosi įstaigom...arba jų nebaigdavo. (Einšteinas, Bilas Gatesas, Apple vadovas ir t.t.) Kaip manot, kodėl?
Ta proga papasakosiu savo patirtį ir universitetus.
 Kažkada Klaipėdos politechnikume studijavau elektrą. Kai kurie mano kolegos labai domėjosi elektronika:  kūrė visokias schemas, stiprintuvus, ieškojo detalių ir t.t. Jiem buvo labai įdomu kažką kurti, rinkti, bandyti. Detalių trūko, reikėjo kažkaip suktis...kuo pakeisti...keičiasi parametrai...reikia keisti ir kitus elementus ir t.t. Tekdavo domėtis elektrotechnika, skaičiuoti...ieškoti. Kai grįžau iš armijos tai tie tikrieji jau kalbėjo ufonautų kalba ir buvo kieti savo  specialybės žinovai. Kodėl?
 Todėl, kad jie ėjo priešingu keliu nei mus mokė technikume. Jie visų pirma rinko schemas  ir buvo priversti domėtis elektrotechnika nes iškilo klausimai, o mes zubrinom elektrotechniką nežinodami kam ji reikalinga ir užmušėm domėjimąsi specialybe, bet tapom gerais sraigteliais Lietuvos pramonei.
 Yra tokia sistema- kaip savarankiškai mokytis. Jinai visiškai priešinga tam akademiniam mokslui. Nes ji remiasi Gamtos užduota sistema: iškeli klausimus ir bandai pats į juos ieškoti atsakymo. Bet, svarbiausia, klausimus ir atsakymus į klausimus lydi emocinis santykis (didelis,  neužmuštas noras domėtis).
 Kažkaip reziumuot reikėtų.
 Taigi, jei prarandamas noras mokytis tai reiškia, kad dabartinė sistema jau žlunga. Ieškokime naujų.
 O aš gerokai anksčiau tai suvokęs mokiausi savarankiškai ir ieškojau įdomių asmenybių tarp dėstytojų. Radau. Bet apie tai kitą kartą. O šiandien stoju į universitetą internete, kurio pagrindinis principas yra atsakyti į klausimus. Paskaita vyksta dvi valandas. Kartais atsakymas į vieno žmogaus klausimus užtrunka  vieną valandą ir 45 min. Patikėkit....gauni kur kas daugiau nei iš akademinės paskaitos.

2010 m. birželio 7 d., pirmadienis

Gerus politikus reikia atleisti

Tikrai taip. Būtent, gerus politikus reikia atleisti. Ir kuo greičiau tuo geriau bus ir mums ir jiems.
Mes galėsim kurti naują ir drąsią politiką, o jie išsaugos savo kailį (negaus į akį ir nebus daužomi langai).
Geras politikas yra ketvertukininkas pagal penkių balų sistemą. Kas yra ketvertukininkas? Tai toks mokinys kuris kaip ir žino dalyko esmę ir žino gerai, bet tik tiek. Jis nesistengia giliau suvokti ir jam to užtenka. Jis kažkaip tvarkosi, mokosi, zubrina.
Penketukininkas , kaip taisyklė, mokymo dalyką žino geriau nei reikia. Mokytojas tai jaučia ir rašo jam penketą. Tai čia mokykloje. O gyvenime?
Gyvenime ketvertukininkas vadovas yra tragedija. Kodėl? O todėl, kad į savo komandą jis rinks trejetukininkus. Nes jis bijos į savo komandą rinkti geresnius ir gabesnius už save. O trejetukininkas tai toks sutvėrimas kuris lyg ir kažką žino, bet tik kažką (yra girdėjęs). Trejetukininkas mokykloje gali būti geras vykdytojas jei yra atsidavęs savo sufleruotojui. Jis tiki kas jam yra sakoma (sufleruojama). Tai čia mokykloj. O gyvenime?
Gyvenime, politikoj, menedžmente trejetukininkai yra tinkami tik tuomet ir tik tuomet kai viskas vyksta gerai ir yra ramūs laikai. Pvz. Kai buvo dalinamos Europos sąjungos lėšos trejetukininkai tam tikrai tiko. Davė tik tiems kam norėjo įtikti. Arba vykdė ketvertukininkų įsakymus.
Kas yra penketukininkas? Jis yra tikras lyderis ir savo dalyko aistringas žinovas. Jei tai geras chemikas tai vaikšto apsiplikinęs ir kažką po pamokų susprogdinęs, jei tai geras fizikas tai sukonstravęs kokį nors aparatą, kuris atitinkamom tarnybom trukdo gyventi (sumaišo ryšių sistemą), o jei informatikos penketukininkas tai jau ieškomas Pentagono ir kitų pan. sistemų nes kažkur, pas kažką įsibrovė. Jei tai geras sportininkas tai būtinai vaikščios su fanarais, nudaužytais krumpliais po eilinių suorganizuotų gatvės muštynių, geriausiu atveju futbolo ar krepšinių rungtynių. Geras penketukininkas visada yra problema. Jis bet kokiais keliais sužinos viską kas jį domina; užduodamas įkyrius klausimus ir pan. Jis veikia pagal principą; belsk ir bus atidaryta.
Bet geras penketukininkas yra lyderis. Jis visiem reikalingas. Geras penketukininkas niekada nebijos bendrauti su geresniais už save. Nes jis kuria gyvenimą, o nesivelka gyvenimui iš paskos.
Užteks apie penketukininkus.
Kubiliaus politika nuo pirmųjų žingsnių aiškiai buvo žemiau trejeto lygio. Visiškas dalyko esmės nesupratimas. Jokios kūrybos, jokio numatymo į priekį, jokios aistros būti lyderiu, o tik senų, nuvalkiotų tiesų kartojimas. Akivaizdu, kad jo komandoj tipiniai trejetukininkai, kurie stengėsi įtikti savo lyderiui-ketvertukininko gyvenimo-politikos supratimui. O šiandieniai sprendimai apmokestinti mašinas ir namus yra visiškas absurdas dabartinėj situacijoj ( jei tai butų padaryta prieš tris metus tai būtų buvęs geras sprendimas, kai automobiliai ešelonais buvo vežami į Lietuvą, o statybos kilo kaip ant mielių).
Taigi, jei mes norime apsaugoti savo žmones ( tuos vargšus politikus), mes privalome juos pakeisti į naujais lyderiais jei tokių turime. Kuo aš labai ir labai abejoju.
Geras lyderis nebijos į savo komandą kviesti gabesnius už save. Priešingai jis jų ieškos, nes jam reikia didžiojo tikslo įgyvendinimui. Geras sportininkas lyderis nuo mažų dienų organizuos kiemo krepšinį, futbolą, o jei reikia ir muštynes ir kvies pas save geriausius kiemo berniukus tam, kad laimėt prieš kitą gatvę ar kiemą ar kvartalą ir t.t.
Taigi, Kubilius su savo komanda tegul eina auginti anūkų ir mokosi lyderystės pamokų stebėdamas anūkus smėlio dėžėje. Tikri lyderiai gimsta smėlio dėžeje.

2010 m. balandžio 25 d., sekmadienis

Rusijos valdžia atkreipė dėmesį į MLM

В начале апреля в Мосгордуме состоялся "круглый стол" на тему: "Сетевой маркетинг как альтернативный способ реализации трудового потенциала граждан". Организатор мероприятия - заместитель председателя комиссии по экономической политике и предпринимательству Иван Новицкий отметил такие достоинства сетевых компаний, как способность обеспечить занятость граждан независимо от пола и возраста, "привлечь к предпринимательской деятельности людей, потерявших работу в связи с кризисом". Участники "круглого стола" считают, например, целесообразным возобновить деятельность комиссии при мэре по многоуровневому сетевому маркетингу. Они предлагают рассмотреть возможность государственной поддержки программы развития сетевого маркетинга как альтернативной формы занятости населения, в том числе содействием в создании пилотных просветительских центров, занимающихся вопросами информирования населения, а также рассмотреть возможности подготовки законодательных инициатив, направленных на совершенствование нормативно-правовых актов, связанных с деятельностью сетевых компаний.
ИЗВЕСТИЯ.ру


O čia šioks toks mano vertimas

Balandžio pradžioje Maskvos Dūmoje vyko „apvalus stalas“ tema „tinklinis marketingas kaip alternatyvi užimtumo forma“. Renginio organizatorius-komisijos pirmininko pavaduotojas ekonominės politikos ir verslo klausimais Ivanas Navickis ( Иван Новицкий) pažymėjo tinklinio marketingo privalumus kaip galimybę užimti žmones nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties ir pritraukti praradusius darbą ar žlugus verslui krizės metu. „Apvalaus stalo“ dalyviai nutarė atnaujinti komisiją prie miesto mero daugiapakopio tinklinio marketingo klausimu. Komisija pasiūlė aptarti valstybės galimybę vystyti tinklinį marketingą kaip alternatyvųjį užimtumą, o taip pat padėti organizuoti informacinius centrus MLM klausimu, o taip pat padėti sutvarkyti juridinę teisinę bazę tinklinio marketingo srityje.

Gera valdžia rūpinasi savo piliečių gerove.

O čia kaip tai atrodo laikraštyje

MLM-tikrų dvasios aristokratų verslas

Tegul nestebina toks temos pavadinimas, bet aš labai nesunkiai tai įrodysiu.
Iš tikro tinklinis marketingas kaip verslas yra labai panašus į franšizę. Fanšizė visiem gerai žinoma kaip Magdonaldas, nors nebūtinai vien tik jis. Šis verslas visam pasauly yra žinomas ir ši kompanija visame pasauly yra vienoda. Pagrindinis jos bruožas yra lengvai dubliuojamas verslas. Bet, kad pradėt tokį verslą reikia įsigyti nekilnojamą turtą geroj vietoj, įsigyti įrangą, paruošti personalą. Kainuoja.
Tinklinis marketingas tai kažkas panašaus, bet daug pigesnis verslas, šimtus kartų pigesnis ir gerai jį organizavus atsipirkimas galimas jau pirmą mėnesį. Vidutiniškai investicijos sudaro nuo kelių iki 1000- 2000-3000$. Verslui tai tikrai nėra daug. Rizika nulinė. Todėl, kad už šią sumą įsigyjamos prekės, kurias gali suvartoti.
Analogiškas klasikinis verslas prilygstantis tinklinio marketingo verslui yra parduotuvė, sakysim maisto parduotuvė. Ar užteks net 3000 dolerių, kad pradėti tokį verslą? Tikrai ne. O rizika jei nepasiteisins yra nemaža. Galimas variantas yra internetinė parduotuvė. Kiek reikia pinigų, kad ją atidaryti? Kiek bėdų dar papildomų: sandėliai, prekių pristatymas, atsiskaitymo sistemos ir t.t.
O kiekviena tinklinio marketingo kompanija suteikia ofisą, pati organizuoja prekių pristatymą ir kt. Tai kas belieka pačiam žmogui? Bendravimas ir tik bendravimas.
Bet va čia ir prasideda didieji sunkumai. Pasirodo bendraut mes nemokam. Negalim, o kai kam tai ypač sunku. Ir tuomet belieka aiškintis, o kas pasiekia gerų rezultatų: kokie tai žmonės, kaip jie žiūri į pasaulį, į kitus žmones? Pasirodo tai aristokratai. Iš kur dar jų atsiranda? Juk mes seniai šią veislę sunaikinom.
Atmeskim viską ką apie aristokratus rašo Vikipedija. O ji rašo, kad tai tituluota bajorija ir t.t. Aristokratai turi ir neigiamą atspalvį tai snobizmas. Matyt Aristokratijos sąvoką reikės iš naujo kurti. Bandysiu tai daryti aš.
Aristokratija galėjo atsirasti tik tuomet kai buvo galima nedirbti fiziškai. Vadinasi pirmieji aristokratai užgimė dar pirminėse santvarkose-gentyse. Vėliau vystantis žmonijai jų turėjo rastis vis daugiau (antika, Roma, viduramžiai, Indija). Vėliau aristokratija keitėsi: vieni degradavo, kiti kažką darė-kūrė pav. Levas Tolstojus. Aristokratija net buvo naikinama (Prancūzija, Rusija).
Gal pakalbėkim apie pagrindinius aristokratų bruožus, mąstyseną.
Pirmiausia tikram aristokratui fizinis darbas nėra pagrindinis užsiėmimas, bet tai nereiškia, kad jei jis užsiima fiziniu darbu tai negali būti aristokratu. Pav. L. Tolstojus. Aristokratu gali būti ir paprasčiausias darbininkas jei tik jis skiria laiko ir turi noro užsiimti aukštesne veikla. Jis gali užsiimti fizine veikla, bet tai yra būtent tas žmogus, kuris suvokia, kad apart to yra dar ir kiti dalykai. Tikras aristokratas neterš gamtos ir savo bei aplinkinių gyvenimo nes jis suvokia, kad tai jo aplinka. Iš čia seka, kad jis nesistengs gaminti vien tam, kad gaminti ir gauti pelną, o užsiims kita, mažiau kenksminga sau ir aplinkai veikla. Gamybos vardan gamybos aristokratas nepripažins. Tikras aristokratas gali nebūtinai būti religingas, bet būtinai bus dvasingas nes jis suvokia, kad viskas kas yra aplink jį duota jam. Tikras aristokratas gyvena ne pasaulyje, bet pasaulis gyvena jame.
Tikras aristokratas lengvai užkalbins bet kokį žmogų bet kur. Kodėl? O todėl, kad pasaulis yra jame ir viskas kas yra, yra jo. Viskas su kuo jis susitinka yra jam skirta (Dievas jam duoda). Vadinasi tą viską jis priima kaip normalų dalyką ir dėkoja. Kai jam sako „ne“ jis dėkoja. Kai jam sako „taip “ jis dėkoja, kai kas nors su juo nesutinka jis dėkoja ir galvoja „kodėl“, ką jis daro ne taip ir t.t.
Nu ką mergaitės, padiskutuosim dėl aristokratų ir MLM.