Puslapiai

2011 m. lapkričio 28 d., pirmadienis

Kaip kurti aristokratinį verslą?Trumpas aristokrato apibūdinimas ir kuo jis skiriasi nuo buržujaus, bei žmogaus besivadovaujančio religiniais principais.

Religiniais principais besivadovaujantis žmogus tiki Biblija ir pažodžiui tiki kas joje parašyta. O joje parašyta, kad Dievas sukūrė dangų, žemę, vandenis, augalus, gyvūnus ir, galiausiai žmogų. Jei žmogus nori būti laimingas tai jis turi paklusti Dievo taisyklėms.

Buržujus vadovaujasi Darvino evoliucijos teorija kurioje žmogus taip pat yra paskutinis šios žemės elementas. Žmogus atėjo į šią žemę kovoti.

Kas bendro tarp šių, iš pirmo žvilgsnio, viena kitai prieštaraujančioms pasaulėžiūroms?

O bendra yra tai, kad žmogus yra įmestas į šį, jam visiškai svetimą, pasaulį, kuriame jis gali arba paklusti, arba kovoti.

Aristokratinis požiūris iš esmės yra skirtingas. Aristokratas yra šios žemės ir šio gyvenimo šeimininkas. Jis rūpinasi savo gyvenimu ir savo aplinka. O jo aplinka yra visa kas jį supa ir jam skirta: tauta, žemė kurioje jis gyvena (kaimas, miestas, tundra ar dykuma ir t.t.) ir aplinkiniai žmonės kurie jį supa ir su kuriais gyvenimas leidžia jam susitikti.

Nevarginsiu skaitytojų gilesniais teoriniais samprotavimais o pereisiu iš kart prie praktinių dalykų.

Sakysim šiandieninis aristokratas yra privačios parduotuvės savininkas, kurioje dirba kelios pardavėjos. Šioje parduotuvėje perka keli šimtai pastovių klientų, paprastai gyvenančių netoliese.

Kaip elgiasi parduotuvės savininkas jei yra buržujus, manau,kad visi žino. Buržujus stengsis iš visko išgauti kuo daugiau pelno: iki maksimumo kelti kainas ir mažinti pardavėjoms atlyginimus, per klijuoti etiketes prekių kurių galiojimo laikas eina į pabaigą ir t.t.

Buržujus kovos visomis įmanomomis ir neįmanomomis priemonėmis. Jo priemonės tai gudrumas, suktumas. Kitaip sakant visi gyvuliški elementai jam, kaip svetimam šiam pasauliui, yra neatskiriama jo gyvenimo dalis.

Dievobaimingas savininkas elgsis maksimaliai sąžiningai, bet pasyviai, nes jis taip pat nėra šio pasaulio šeimininkas.

O kaip elgsis tikras aristokratas turintis tokią parduotuvę ir klientų ratą? Kaip ir sakiau jis yra savo gyvenimo, o tai reiškia savo parduotuvės, klientų ir darbuotojų šeimininkas ir visais rūpinsis.

XXI amžius tikriems aristokratams-verslininkams sudaro idealias sąlygas.

Ką reiškia rūpintis klientais? O tai reiškia, kad reikia žinoti jų poreikius ir žinoti ko jie pageidauja: kokiais prekes jie pastoviai pirktų šioje parduotuvėje. Kitaip sakant reikia rinkti duomenį bazę apie savo gyvenimą. (Paskutinis terminas gal kai kam atrodo keistas, bet aš naudoju aristokratinę terminologiją). Nes jūsų aplinka: šiuo atveju jūsų klientai yra jūsų gyvenimas. Pabandykit paneigti.

O šiandien kiekvienas klientas turi mobilų telefoną, o kas antras turi kompiuterį ir internetą ( o tai reiškia, kad turi email). O žinant klientų poreikius, turint duomenų bazę kurioje yra visi pageidavimai galima lengvai ir grakščiai informuoti, kad mūsų parduotuvė turi jūsų pageidaujamas prekes: mėsėdžiam- nuostabi dešra, vegetarmas-geras rokiškio sūris, žaliavalgiams-geri lietuviški obuoliai, o bambliui penkių metukų kuris turi mobilų, bet dar nemoka skaityti-balso žinutė, kad gavome jūsų mėgstamų saldainių ar ledų, o artimiausio kiemo girtuokliui, kad gavome jūsų nuostabų-pigų vaisiuką. O jei kokios nors prekės galiojimo laikas eina į pabaigą, tai atitinkamai išsiunčiam klientams žinutes, kad daroma nuolaida ir galite nusipirkti jei, žinoma, pageidaujate. Manau, kad pagavote kampą kur aš suku? Savaime suprantama, kad yra ir daug daugiau niuansų ką galima daryti ir kaip pritraukti klientus, net tolimesnius klientus, naudojant šiuolaikines ryšio ir internetines priemones. O ir svarbiausia-didinti apyvartą, o tai reiškia didinti pelną, kas tolygu-kurti savo gyvenimą.

Taigi, esmę kaip ir išdėsčiau, o kokias priemones reikia naudoti, kad įgyvendinti tokią idėją? O kas šiandien geriausiai yra susipažinęs su tokiomis priemonėmis?

2011 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

Buržuazija tuoj užleis savo pozicijas aristokratams.Istorijos ratas sukasi. Buržuazija atėjo į šį pasaulį gan triukšmingai ir buvo pralieta daug kraujo. Buržuazija kapojo karaliams galvas, šaudė carus.
Carus šaudė proletariatas. Taip pasakytų bet kuris šiek tiek susipažinęs su istorija. Nu taip, žinoma, carus šaudė proletariatas, bet 1991 metais mes nuvertėme tarybinę buržuaziją. O nuvertę Tarybinę buržuaziją mes vėl sukūrėme naujų rusų ir naujų lietuvių buržuaziją-naujuosius rusus ir naujuosius lietuvius.

Tiesa, kas tas buržua? Buržua yra darbštus mužikas-darbininkas. Dėka savo darbštumo jis susikūrė sau turtus ir galėjo nusisamdyti darbininkų kurie didintų jo turtus. Daugiau buržujui niekas nerūpi.

Pardon, vos neprašoviau pro šalį. Kai turi turtų norisi valdžios. Todėl buržujui norisi turėti valdžią, kad didinti savo įtaką ir, vėl gi, didinti turtus ir jausti savo svorį.

Buržua įtaka yra didžiulė. Buržujus baigia įtakoti beveik visas žmogaus sritis. Švietimas tik paklusnumo ir profesijos ugdymui, medicina tik medikamentų vartojimui, o maisto pramonė tiktais skanių chemizuotų produktų gamybai. Buržujui rūpi tik vartojimas visose srityse.

Buržujus jau tiek suįžūlėjo, kad net į lovą lenda. Seksą pavertė preke net tarp vyro ir žmonos. Jis nusamdė parsidavėliškus mokslininkus kurie kuria kontraceptines priemones, ko pasekoje moterys kai užsinori gimdyti, gimdo nesveikus vaikus. Pavyzdžiui kurčius. Nebėda. Buržujaus nusamdyti mokslininkai sukuria implantus ( tokia mikroschema su 24 elektrodais, kurią įveda į vaiko galvelę). Taigi, tėvelius, kuriuos savo laiku buržujus įtikino naudoti kontracepciją, dabar lengvai, be vargo, įtikina įvesti implantą į tos kontracepcijos vaisiaus galvelę. Nei daug nei mažai apie 100000 litukų.

Ką buržujus daro, kad gauti pelną, bet kuriomis priemonėmis? Tam reikėtų sukurti enciklopediją.

Kaip ir sakiau, istorijos ratas sukasi. Buržujui jo gyvavimo pradžioje gaminti sekėsi sunkiai. Pagamintą daiktą parduoti buvo lengva, bet kadangi šiandien buržujų priviso daug, tai pagaminti šiandien lengva, bet realizuoti jau sunku.

Buržujui ir tai nėra bėda. Jis nusamdo psichologus kurie sukuria vertybes, o šių vertybių pagrindu kuriama reklama ir visa pardavimo sistema. Paskutinis buržujaus žaidimas-kreditinė sistema, kurios politinis pradininkas buvo Reigenas (Reigonomika). Ši sistema tęsėsi apie 30 metų ir šiandien jai atėjo galas. Tiesa, reikia paminėti, kad viena buržuazinė sistema -CCCP dėl to sužlugo. CCCP sužlugo, bet buržua liko.

Buržua ir narkotikai. Kai buržujus suprato, kad iš narkotikų galima gauti pelną, jokie sentimentai jo nesulaikė. Šiandien, civilizuotame pasaulyje, šį reikalą galima sutvarkyti per pora metų, bet niekas to netvarko, nes buržua yra tuo suinteresuotas. O mano bobutė, pas kurią aguonos darže dygdavo savaime, ir aš ravėdamas daržą neturėjau teisės jų išrauti nes aguonos skirtos Kalėdoms ir pyragui pagardinti, šiandien gali savo gyvenimo pabaigą praleisti cypėje, jei tik pas ją ras bent pora išdygusių aguonų. Tai, ne kas kita kaip buržujaus žaidimai.

Gal, sakau, užteks apie buržujų.

Šiandien buržujus yra priverstas kreiptis pas aristokratą, kad šis padėtų jam realizuoti produkciją. Aklavietė. Rusiškai tai vadinasi“priplili“

Kai žlunga TV reklamos sistema ir kreditinė sistema, o parduoti reikia ir psichologinės priemonės neveikia, pardavimas tampa meno sritimi. O tiksliau prekės pardavimas tampa žmogiškų santykių menu. O tai ne visiems įkandama. O tik aristokratams. O aristokratams nukirstos galvos arba jie yra sušaudyti.

Reziume. Civilizacija pati prieina prie to, kad reikia kurti aristokratiją.

Žmonija įžengia į naują vystymosi etapą.

Ateityje mūsų lauks krūva pasikeitimų. Pasikeitimai tai gyvenimas, o gyvenimas tai judėjimas.

Keturi Lietuvos MLM bloginiai-komunarai.


                                  Kaip pakeisti savo situaciją?


Štai susisteminta informacija - mano blogas ( čia labiau tiems, kas dirba MLM internete, bet tinka ir tiems ,kas žemėj).

Kolegos blogas - labiau "žemiečiams.

Dar vieno kolegos blogas - jis ir žemėj, ir internete ,kiek žinau.

Ir dar - blogas apie MLm su lyriniais nukrypimais.

Rinktis jau yra iš ko Prieš 2 metus buvo gūdūmėlis dar......


Šio įrašo autorės nikas Eva-Eva. O tai ne kas kita kaip Evelina, o pagal mane- Marceliukė iš Vilniaus.

Mano blogas įvardintas kaip su lyriniais nukrypimais. Penki balai. Malonu, kad kolegos turi jumoro jausmą.

Taip tai tiesa, mano blogas toks ir yra. Vardan teisybės , reikia pripažinti, kad mano blogas yra pirmas „gyvas“ blogas apie TM, MLM ir kt. Lietuvoje. Nes jis pradėtas 2009 metais. Malonu, kad atsirado kolegų vystančių šią temą. Malonu, kad yra kolegų kurie kapojasi forumuose, kaip ir aš savo laiku. Malonu, kad kolegų blogai yra praktiškesni, dalykiškesni nei mano lyriniai nukrypimai. Ir malonu, kad kolegų blogai yra skirtingi. Kiekvienas blogas yra savitas ir skirtingas. Mes vienas kito nemėgdžiojam. O tai reiškia, kad Lietuvoje formuojasi tam tikra TM kultūra. O, kadangi aš pradėjau, o kolegos mano darbą tęsia tai pagal TM dėsnius aš galiu žengti sekantį žingsnį.

Aš ruošiu naują blogą. Domeną nusipirkau JAV, sumokėjau 2,5 $, Lietuvoje man būtų kainavę 50 lt. Blogas bus profesionalus, dalykiškas, bet be lyrinių nukrypimų neapsieisiu.

Pagal profesiją aš esu ekonomistas. Nuo antro kurso domėjausi futurologija. Futurologija yra mano aistra. TM, MLM man yra antroje vietoje po futurologijos. Pagal mane ir pagal mano kolegas iš kitų šalių MLM, TM gyvuos dar 50 metų tikrai, o gal 75 arba net visą 100 metų. To turėtų užtekti, kad į šią industriją atsineštume rimtai.

Šiandieninis TM, MLM, deja nėra aukštumoje. Bet apie tai aš vėliau išdėstysiu.

O kas svarbu šiandien?

sveikos mergytes


vis dazniau uzsuku pas jus i temute paskaitineti o priezastis tame, kad baigiasi mano atostogos su leliais ir tikrai zinau, kad su darbeliu bus ne kas, tad ieskau galimybiu uzsidirbti


noreciau paklausti, gal kas turite susisteminta isformacija nuo A iki Z, kaip pradeti. kazkiek radau pati internete, bet negaliu ramiai prisest namie prie PC ir skirt nuosirdziai tam daug laiko, kad galeciau isigilinti i viska.

O tai natūralus klyksmas šiandieninės jaunos moters iš tų pačių supermamų kurios nikas: kariatide
Kad taip bus, aš  numačiau trys metai atgal. Savo laiku aš net nuėjau pas Veselką, kaip pas Seimo narį ir kaip pas ekonomistą ir bandžiau tai išaiškinti, bet...deja....deja. Ką gali Tarybinio ekonomisto protelis? Reikia kažką gaminti. Toks buvo jo atsakymas. O 10 metų atgal analogiškai man atsakė Kazimiera Prunskienė. Reikia kažką gaminti. O ką gaminti? Jie nežinojo.

Šiandien bankrutavo Snoras. Čia zuikių dainos. O kas bus kai bankrutuos Sodra? O kas bus kai Lietuvą ištiks Graikijos likimas?

O gal jūs manote, kad šito nežino Kubilius ar Šimonytė, ar Nausėda? Žino. O kodėl nesako? Kol gauna paskolas tol nesako, o kai nebegaus?

O kai Lietuva nebegaus paskolų tai pradės vėluoti pensijos, biudžetininkų atlyginimai. Va tuomet mes pakukuosim.

Kažkaip reikėtų pabaigti šį lyrinį mano nukrypimą? Net pavadinimo dar nesugalvojau.

O pabaigsiu paprastai. NWA mūsų Lietuviškos grupės sponsorė gyvena Graikijoje. Laikas nuo laiko pasikalbu. Graikai gyvena prastai, o jos tarptautinis verslas klesti.

Čia tiems, kas suprato ką aš norėjau pasakyti.

2011 m. lapkričio 22 d., antradienis

Ech tas Snoras


Su Snoru mano santykiai gan įdomūs. Prieš dvi savaites atsisakiau paskolos kuri mane vos nepapjovė.

O Snoras žaidė gražiai. Pradžioje paskola buvo 8%, o kai prasidėjo krizė 12, o vėliau dar ir 19.
Reketas. Supratau, kad įkliuvau.
Turiu dar vieną bėdą. Turiu vieną Snoro kreditinę kortelę, kurią laikau tam, kad daryti tarptautinius atsiskaitymus. Joje nelaikau daug, o maždaug tik tiek kiek reikia apmokėjimams. Dabar kabo apie 60 lt. Ar atgausiu? Tarptautinių atsiskaitymų daryti jau neleidžia, o apmokėti benzino taip pat neleido. Parašė, kad tokios sąskaitos nėra.

Įdomu, jei nebūčiau atsiskaitęs tai al su nauja administracija būčiau susitaręs dėl procentų sumažinimo? Kaip manot, ar būčiau? Manau, kad ne. Lietuvos vyriausybė nei kiek ne eresnė nei privatus bankas. Ką gali nuplėšti tą plęšia.

Ar pastebėjot Snoro paskutinę reklamą? 


Norėdamas ją gauti internete turėjau gerokai paieškoti. Radau.

Kai pamačiau šią reklamą pasakiau. Šis bankas prisižais. Nes žmonių nemato, o mato tik jų šešėlius. Banko darbuotojai pareiškiau,kad turėtumėte greitai bankrutuoti jei tokias reklamas dedate.

Taigi, holistinis dėsnis veikia. O šis dėsnis labai paprastas: ką Jonas kalba apie Petrą, dauiau pasako apie Joną nei apie Petrą. Šioje reklamoje bankas Snoras kaltino kitus bankus, kad jie nemato žmonių, o tik jų šešėlius.

Taigi, galima sakyti-esu pranašas.

Ar gali Lietuvos internetinio marketingo specialistai ir blogeriai padėti mūsų menininkams?


Trumpa priešistorė. Mano maršrutas Ukmergė-Vilnius-Ukmergė yra vos ne kas savaitinis. Kadangi aš saugau uošvio dvarą, o žmona su jaunėle gyvena Vilniuje ir savaitgaliais mes susitinkam, tai man tenka dirbti vairuotoju. O aš esu iš tų vairuotojų kurie tranzuotojus, jei tik gali, visada paima.

Man įdomu bendrauti su žmonėmis, įdomu kaip jie gyvena, kaip mąsto, kuo užsiima, kaip žiūri į visokias ten krizes, kaip priima pasaulį ir save šiame sviete. Todėl pakeleivius aš visada priimu jei tik galiu. Kiekvienas pakeleivis yra dovana, nes praplečia akiratį. Mėgstu Dievo dovanas.

Taigi, jau antrą kartą vežu moterį iš Anykščių kuri visokiose mugėse realizuoja savo net labai originalius gaminius-tapyba ant akmens. Žemiau pateiktos nuotraukos. ( atsiprašau dėl kokybės nes fotografuota su muiline ant balto popieriaus lapo prie kažkokio apšvietimo...mobilus telefonas...tam, kad įsivaizduotumėt gabaritus).

Iš tikro šią moterį aš sutinku jau trečią kartą. Nes kartą aš ją mačiau Kaziuko mugėje Vilniuje, kai mes vaidinome LDK kareivius, Vilniaus publika mus palaikė Prancūzais. ( Vilniaus publika ...tai čia visi Račo dundukai) http://auriusd.blogspot.com/2011/03/ai-tas-kaziukas.html O ji pardavinėjo savo akmenukus.

Iš šios moters gavau jau du akmenukus...pirmą...labai graži katytė, o antrą matote nuotraukose.

Sutikite, kad toks suvenyras tai...mirtis drambliams...iškrisit iš koto...nu sutikite, kad tai gan originalu.

Aš ne dailininkas, bet smulki tapyba aliejiniais dažais ant akmenuko... įspūdį tikrai daro.

O toks akmenukas puošia kiekvieno kompiuteristo stalą, o praktinė nauda: galima prispausti popieriaus lapus ir t.t.

O dabar prie reikalo. Mano klausimas būtų toks: ar mes galime padėti šiai moteriai realizuoti ir platinti jos meną platesniai publikai? Juk kiekvienas iš mūsų turi savo tinklus, o kiekvienas blogeris turi savo skaitytojų ratą.

Trumpa charakteristika šios moters interneto ir kompiuterijos pažinimo srityje. Ji net email neturi, nekalbant apie skype ar tinklapį, ar net blogą. Mes pasikeitėm telefonais ir aš jai patariau atsidaryti email tam, kad ji galėtų man atsiust profesionales jos darbų nuotraukas. Ji tai padarys Anykščių bibliotekoj ir išmoks naudotis internetu. Anykščiai ir Ukmergė, ne atstumas ir mes jei reikės, galėsim susitikti.
Aš turiu jos akmenuką arklį (katytė pas dukrą...akmenukas kurį gavau prieš du metus) ir galėsiu nueiti pas Ukmergės dailininkus ir Julių Zarecką kad, gal būt, suorganizuoti parodą. Bet čia smulkmė.

Mano pati svarbiausia mintis yra sekanti. Kad šis žmogus yra gabus, manau, kad niekas nesiginčys.
Kad jo gabumai yra verti platesnės auditorijos...be ginčų. O, kad šis žmogus nežino internetinių technologijų ir kitų galimybių realizuot savo produkciją tai čia smulkmė.

O svarbiausia yra tai: ar mes blogeriai ir tinklininkai galime padėti šiam, gabiam menininkui realizuoti savo produkciją per savo tinklus?

Juk kiekvienas iš mūsų turi savo tinklus: tinklininkas - savo kolegų tinklus, o blogeris turi savo blogerių ir skaitytojų tinklus. Kiekvienas turi savo tinklą. Ir jei tik panorėsim tai gražius dalykus galim platinti. Platinti ir padėti gabiems menininkams užsiimti savo verslu, o mes savo.

Bet čia dar ne viskas.

Realybė. Ši moteris tapo ant akmenų (renka akmenis...čia savaime suprantama), tapo ir realizuoja savo produkciją visose Lietuvos mugėse: Joninės, Kaziukas, Deltuvos mūšis, Varėnos grybų šventė, Kernavė ir t.t.

Kaip ji tai daro? Auto neturi. Kelioninis krepšys su ratukais, atšvaitai (profesionalaus tranzuotojo atributas) ir kelionė iš miesto į miestą, iš šventės į šventę.
KOL JI REALIZUOJA SAVO PRODUKCIJĄ, KIEK GALĖTŲ PADARYTI SAVO GENIALIŲ GAMINIŲ JEI NEUŽSIIMTŲ REALIZACIJA?

Taigi kolegos, ar galime padėti? Dalinamės mintimis.
2011 m. lapkričio 17 d., ketvirtadienis

Internetinis verslas. Kas tai?Visų pirma tai labai ir labai paprasta. Šią frazę aš kartosiu dažnai.
Ką reikia turėti norint susikurti internetinį verslą ir pradėti gauti pinigus?
Minimum reikia turėti kompiuterį ir internetą. Kadangi jūs skaitote šį straipsnį, tai turite šiuos du dalykus. Ok. Bet galima neturėti kompiuterio ir interneto ir kurti internetinį verslą. Kaip ir kur? Yra internetinės kavinės yra bibliotekos ten yra šie du komponentai. Kiekviena kaimo biblioteka šiandien turi šiuos dalykus.

Sakysim, kad jūs mokate kažką daryti: siūti, megzti, austi, siuvinėti, remontuoti automobilius, tvarkyti kompiuterius ir t.t...
Jūs kažką mokate ir esate šios srities autoritetas: savo kieme, savam kaime, tarp bendradarbių ir t.t.
Jūsų sugebėjimus vertina aplinkiniai ir dažnai prašo pagalbos ir vienaip ar kitaip atsidėkoja. Ko pasekoje vieną gražią dieną supratote, kad iš to galima ir prasigyventi, o jei neprasigyventi tai prisidėti vieną kitą litą tikrai galima. Bet jums reikalinga platesnė auditorija nei savas kaimas.

Ir tuomet jūs einate pas savo kaimo kručiausią kompiuterinį žinovą klausti patarimo. Šiandien kiekvienas kaimas tokį turi. Paprastai tai būna išstypęs bernas išbalusiu veidu (saulės šviesos nematęs veidas, apšvitintas tik monitoriaus ekrano), bet moka taisyti kompiuterius ir dar kažką veikia internete. Katalikų bažnyčios apaštalai jums labiau suprantami ir artimesni nei šis išstypęs bernas.

Nes jį prakalbinęs jūs išgirstate tokias sąvokas: HTML kodas, trafikas, siurfingas, SEO optimizacija, autoresponderis, domenas, hostingas....ir dar baisybę nežinomų ir paslaptingų dalykų. Taigi, užglušino šis bernas jus juodai ir spūdinat namo nieko nepešęs. Nes jis tinklapio sukūrimą vertina mažiausiai 1000 litų. Tai čia pigiausiai ir kaip kaimynui. Tiesa, jis paminėjo, kad galima tinklapius darytis nemokamai, bet tai yra žemas lygis ir nerimta.

Baigiu šį straipsnį gan žema gaida. Nes nuo to pradėjau, praėjau šį kelią, o šiandien tik juokas ima tai prisiminus.

2011 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

Išsiliejau Pas Eveliną


Nieko naujo, mums viskas yra žinoma, bet...
žmonės nesupranta paprasčiausio dalyko, kad pasaulis keičiasi, žmogus keičiasi...viskas keičiasi. Kas buvo gerai vakar, šiandien jau netinka. Žmogus vystosi. Šiandien jis vystosi gan sparčiai. Bet sąlygas nori diktuoti tie kurie stovi vietoje arba kai ko nesupranta. Žmonės daug ko nesupranta. Žmonės yra apgauti. Žmonėmis manipuliuojama. Žiauriai.

Žmonės keikia tinklinį marketingą. Jie nesupranta, kad tai viso labo tik žaidimas. Žaidimas skirtas žmogaus evoliucijai. Ir nieko daugiau. XX amžius kūrė civilizaciją. Tai taip pat žaidimas.

Ką sukūrė civilizacija: atstumo įveikimą (automobilis, lėktuvas, laivas, traukinys), ryšius (telefonas, telegrafas, internetas, mobilus telefonas)? Dar šį tą sukūrė žmogaus komfortui.

Ok, civilizacijos nuopelnas kaip ir neginčiajamas. O kas toliau? KRIZĖ!!!!

Kokia čia krizė? Zuikių dainos ir tiek.

Bendrauti per atstumą žmonija moka senių seniausiai , įveikti gravitacinę jėgą ir keliauti gan greitai žmonija taip pat moka nuo seno. Telepatija ir levitacija tai vadinasi. Visų šalių pasaulio išminčiai tai darė ir jokių problemų. Bet tiek to, aš nelysiu į šią sritį nes tai asocijuojasi su mistika.

Taigi, civilizacija tik žaidimas ir nieko daugiau. Jei galit šioje civilizacijoje neieškoti prasmės neieškokit. Nes civilizacija su žmogumi žaidžia savus žaidimus ir gan žiaurius ir negailestingus.

Civilizacija verčia žmogų dirbti net tuomet kai to nereikia. CIVILIZACIJA VERČIA DIDINTI GAMYBOS TEMPUS KAI TO JAU NEREIKIA. Štai iš kur ta krizė ir kiti nešvarūs žaidimai.

Civilizacija sukūrė sociumą. Sociumas tai visi įstatymai, normos politikų sprendimai kurie vadovauja žmogui jam to nežinant. Jei trumpai: sociumas tai vėžys... šiandien sociumas tai vėžys ketvirtos stadijos.

Pav. Policininkas sustabdo savo žmoną ir nubaudžia ją pažeidus eismo taisykles. Tai bandoma pateikti kaip šventenybę.
Kur šuo pakastas? Kiekvienas vairuotojas tai žino, kad jei jį staiga nutraukti nuo vairo ir pasodinti prie taisyklių pulto tai iš 10 egzaminą išlaikys tik 1. Visi kiti vadovaujasi paprasta žmogiška logika ir šiek tiek taisyklėmis. Ir jokių avarijų per visą gyvenimą.

Taigi, žmona nesukėlė avarijos , bet jos vyras policininkas ją baudžia už taisyklių pažaidimą. Kiekvienas vairuotojas tas taisykles pažaidžia kelis kartus per dieną.

Taigi sociumas yra kai žmogiškus santykius pamažu išstumia socialinės taisyklės. Su laiku žmogaus kaip ir nebelieka. Tik sociumas.

Sociumo taisyklės taip įsimaišė į visą civilizaciją, kad žmogui vietos nebeliko.

DUOKITE DARBO, DUOKITE SOCIALINES GARANTIJAS, NESUGEBATE DUOTI DARBO
DUOKITE PAŠALPAS... sociumas suėda visą civilizaciją. Sociumas baigia suėsti žmogų....negyvai ir negailestingai.

Kaip atrodo žmogus sociumo rėmuose? Niekaip. Žmogus sociumui visiškai nereikalingas.

Sakysim vyrui patiko moteris ir jis į ją pasižiūrėjo kiek ilgiau. Tai musulmonų sociumas tokį žmogų gali nubausti...gan žiauriai. O, ne duok die.. ją palies tai jam kaput.

Va taip su tuo sociumu.

Todėl MLM, TM tai dar vienas žmogiškas žaidimas padedantis atstatyti žmogiškus santykius ir pašalinti sociumą. O šiandien kai gamyba ir prekyba užkišta šie, nauji santykiai, padeda žmogui išlikti žmogumi ir atitolti nuo sociumo.

P.S. Jei kas nors ką nors supratote ką aš čia gvildenau, bandykite man išversti. O jei ne tai tegul bus grynojo srauto metamorfozės.

2011 m. lapkričio 14 d., pirmadienis

Lietuvos politika 3,14


Nėra Lietuvos politikos. Nėra, niekada nebuvo ir artimiausiu metu aš jos nematau. Čia mintys peržiūrėjus Adamkaus knygos pristatymą.

2011 m. lapkričio 13 d., sekmadienis

Blogo aš neužmečiau jei ką.


Nusipirkau domeną dešimt kar pigesnį nei jei būčiau pirkęs Lietuvoje, nusipirkau hostingą ir dabar kuriu naują, profesionalų blogą. Reikia įsikirsti į visas plonybes, sudėti įskiepius, sukurti dizainą. Darbo daug, eksperimentų daug. Blogo domeno dar nesakysiu.
Naujo blogo tikslas kurti naują verslą, naują požiūrį į verslą. Vienas tikrai nepatempsiu. Norėčiau blogą daryti keliomis kalbomis. Plėsiu auditoriją.
Tiek žinių.

Kodėl mes darom tai ką darom? Toni Robinsas. Тони Роббинс - Почему мы делаем то что мы делаем


2011 m. lapkričio 8 d., antradienis

Palieku INWEB24 ir pereinu į GVO


 Po savaitės paliksiu INWEB24 ir pereisiu į GVO. Priežastis labai paprasta. GVO yra visi tie patys instrumentai ir dar daugiau, bet viskas pigiau ir platesnė auditorija.
Todėl pamokas 26 prieštaravimai tinkliniame marketinge perkeliu į blogą. Audio įrašai dar laikysis apie savaitę ir pilnai persikeliu į GVO. Tai ką INWEB24 gaudavau už 48 dolerius GVO gaunu už 10.

Įdomi detalė. Kas norit pabandyti GVO įrankius už 1 dolerį septynias dienas galite registruotis ir bandyti. http://aurius.hostthenprofit.com/
Išbandyti tikrai verta už tokią kainą.  

26 prieštaravimai ( sekantys 13) (III dalis)Sekantys 13 prieštaravimų

14.Tuoj bus perpildyta rinka jūsų produkcija
p.k. Ar ne vėlu užsiimti šiuo verslu juk tuoj bus perpildyta rinka jūsų produkcija?
MLM užimta tik apie 1 procentas žmonių. Pasaulyje priskaičiuota tik apie 70 milijonų. Taip, kad dar toli iki perpildytos rinkos.
15.Tai apgaulė, normalios firmos neima pinigų iš tų kuriuos priima į darbą.
Užduokite klausimą. Kokias firmas jūs turite galvoje? Kaip taisyklė jums paminės firmas kurios ieško samdomų darbuotojų.
Čia nėra samdomas darbas, o verslas su minimaliom investicijomis.
16. Jūs gausite iš manęs pinigus.

Paslėpto klausimo čia nėra, o yra tik nesupratimas ir pavydas.
Pasaka. Atsiranda fėja pas vieną žmogelį ir sako, kad galiu įvykdyti vieną tavo norą, bet tavo kaimynui bus dvigubai daugiau.
Išmušk man akį.
17. Pas mus ekonomiškai nepatikima šalis. Užmuš bet kokią iniciatyvą.
p.k. Ar yra prasmės mūsų šalyje realiomis sąlygomis užsiimti tinkliniu marketingu?
Šiandieniame internetiniame tinkliniame marketinge nėra sienų. Atlyginimą mes gauname iš Amerikos, Vokietijos, o gyvename Lietuvoje. Klientus irgi randame kitose šalyse ir t.t. Kitaip sakant, formuojasi visiškai nauja ekonomika.
O gaudami atlyginimą iš kitų šalių ir išleisdami savo šalyje ir mokėdami mokesčius mes didiname savo šalies BVP.
18. Aš ieškau kažkuo užsiimti, bet tik ne tinkliniu marketingu.
Paslėpto klausimo kaip ir nėra, o yra paprasčiausias nesupratimas.
Deja, labai daug žmonių nesupranta tinklinio marketingo.
O realybė yra visiškai priešinga. Labai daug verslininkų užsiima internetiniu tinkliniu marketingu po savo tiesioginio darbo-verslo.
Lyginant paprastą, kad ir smulkų verslą su MLM investicijų požiūriu tai čia jos yra keliasdešimt kartų mažesnės, o rizikos jokios. Rizika nulinė.
Lyginant MLM su franšize tai investicijos čia 100 kartų mažesnės.
Lyginant su gyvenimu iš procentų tai čia jos tūkstančius kartų mažesnės. O rezultatas galimas labai ir labai geras.
19. Čia reikia būti pirmam, jau vėlu.
p.k. Ar galima pasiekti rezultatų jei pradedi šiandien?
MLM yra užimta tik 1 procentas visų gyventojų. Ir dažnai pradėję vėliau pasiekia geresnių rezultatų.

20. Jau gan daug žmonių užsiima šiuo verslu.
p.k. Ar galima pasiekti gerų rezultatų kai užsiimi šiandien?
Apie 70 milijonų žmonių užsiima tinkliniu marketingu per visą pasaulį 2009 metų duomenimis.
21. Aš nenoriu užsiimti tokiu verslu, man tai neįdomu.
p.k. Ar galiu aš patirti malonumą iš pačio proceso užsiimant tinkliniu marketingu?
Pedagogai čia randa ką mokyti. Gydytojai dažnai randa natūralius produktus ir juos palygina su formacijos pramonės gaminiais. Mėgstantys viešai kalbėti tikrai randa kur pasireikšti. Norintys padėti randa kam ir t.t. O mėgstantys rašyti rašo blogus ir taip sukuria savo tinklus.
Vargu ar yra kita tokia sritis kur galima taip plačiai pasireikšti.
22. Man nesigaus.
Čia nėra paslėpto klausimo, o yra bendras nesupratimas. Žmonės labai daug ko nesupranta ir tame nėra nieko keisto.
Šiuo atveju rekomenduojama užduoti konkretų klausimą. Kas nesigaus, kodėl nesigaus?
23. Tai sekta.
p.k. Ar užsiimdamas šiuo verslu aš nepakliūsiu į žmonių bendruomenę kuri neadekvačiai priima pasaulį, gyvena iliuzijomis ir t.t.
Dažnai toks klausimas iškyla žmonėms kurie atsitiktinai pakliūva į tinklininkų sueigas. Nors yra ir kompanijų kurios labai uždaros ir kviečia narius labai mįslingai.
24. Tai vakarykštė diena.
p.k. Ar aktualus šis verslas šiandien, jis buvo aktualus 10 metų atgal, o šiandien vargu.
Šiandien šis verslas dar labiau aktualesnis ypač krizės metu. O kai atsiranda kompanijos aptarnaujančios kitas kompanijas tai tampa dar aktualiau.
25. Tai nerimta, ne prestižas užsiimti tokia veikla.
p.k. Ar galėsiu aš gerbti save užsiimdamas tinkliniu marketingu? Ar jausiuosiu aš,kad užsiimu rimtu verslu, rimta veikla.
Jei jūs dirbate samdomą darbą ir buvot priklausomi nuo valdžios tai čia kaip tik būsite nepriklausomas ir laisvas. Kai už uždirbtus pinigus galėsite nupirkti mašiną, butą ir t.t. O svarbiausia, kai jausite, kad jūsų gyvenimas gerėja nepriklausomai nuo krizės, bedarbystės ir t.t.
26. Aš tuo netikiu.
p.k. Nejaugi visa apie ką pasakoja tinklininkai yra tiesa: mašinos, kelionės, uždarbiai ir t.t.
Taip tai tiesa, kas nori ir dirba-pasiekiainmedia24.com/audio/Priestaravimas3 audio įrašas

26 prieštaravimai tinkliniame marketinge (pirmieji 13) (II dalis)13 dažniausiai pasitaikančių prieštaravimų

Prieštaravimai turintys paslėptą klausimą.
1. Aš neturiu tam laiko, man pinigai reikalingi dabar.
Paslėptas klausimas: Ar yra prasmė užsiimti tokiu verslu kai aš neturiu laisvo laiko.
Atsakymas. Būtent jums ir prasmė užsiimti šiuo verslu. Juk šis verslas neriboja laiko. Čia nėra laiko limito. Galima užsiimti dvi valandas per dieną, galima 10 val. yra nustatyta, kad norint tapti profesionalu reikalinga apie1000 val. o tai galima pasiekti per 100 dienų kasdien dirbant po 10 val. arba 500 dienų skiriant tam 2 val. į dieną. Svarbu kaip jūs paskirstote savo laiką. Turtingas žmogus skiriasi nuo neturtino tuo, kad turtingas valdo savo laiką.
2. Mano pažįstami yra neturtingi žmonės. Jie negalės įpirkti MLM produkcijos.
p.k. Ar yra prasmės man užsiimti tinkliniu marketingu jei mano pažįstami yra neturtingi?

Būtent dėl to, kad jūsų draugai yra neturtingi ir reikia užsiimti MLM nes tai verslas su min. investicijomis. O kalbant apie MLM-2 kai dirbama su šalta rinka ši problema iš vis neegzistuoja.

3. Mano pažįstami visi turtingi ir jie neužsiims tokiu verslu.
p.k. Ar yra tikslas užsiimti tokiu verslu kai visi draugai turtingi.
Iš tikro būtent turtingi ir supranta šį verslą. Ir kuo turtingesni tuo geriau supranta nes jie moka daryti pinigus ir nepraleidžia progos.


4. Aš nemoku pardavinėti.
p.k. Ar reikia turėti įpatingų sugebėjimų šiam verslui?
Ypatingi gebėjimai šiam verslui nereikalingi, bet reikalingas noras. Kai pažiūrim gerą filmą mes dalinamės informacija.
5. Čia reikia turėti daug pažįstamų žmonių.
p.k. Ar yra prasmė užsiimti šiuo verslu jei pas mane mažai pažįstamų žmonių?
Paprastai toks klausimas yra labai abstraktus. Nes surasti 100 žmonių šiandien gali kiekvienas gan lengvai. Mobilaus tel. užrašų knygutę pasižiūrėkit ir rasit užmirštus abonentus ir t.t. O kur dar aplinka, kaimynai ir t.t.t O MLM-2 kaip tik moko dirbti su šalta rinka.
6. Čia reikia mokėti gražiai kalbėti.
p.k. Ar yra prasmė užsiimti šiuo verslu jei aš nemoku gražiai kalbėti?
Mūsų versle svarbu ne mokėjimas gražiai kalbėti, o žinios, informacija ir mokėti ją perteikti. Kai kada tai ko reikia nesakyti, geriau nesakyti. Kiekvienam savas laikas.
Bet dažnai tą darbą ypač pradžioje padaro sponsorius. O paprastai gražus kalbėjimas tiesiogiai proporcingas gaunamiems pinigams.
7. Čia reikia pasitikėti savimi.
p.k. Ar galiu aš pasiekti gerų rezultatų jei esu kuklus ir nepasitikintis.
Prisiminkim ar visi iškart sėdom ant dviračio ar prie mašinos vairo. Juk pradžioj mokėmės. Mes visko mokomės. Tik kai ką jau mokam ir užmiršom, kad kažkada mokėmės. Pasitikėjimas auga kartu su pinigais.
8. Čia reikia būti bendraujančiu ir komunikabiliu.
p.k. Ar galiu pasiekti rezultatų jei esu užsidaręs ir nebendraujantis.
Labai panašus atsakymas kaip ir prieš tai. Kai pagauna procesas, emociškai pasikrauni atsiranda ir bendravimas ir komunikabilumas.
9. Tai piramidė.
p..k. Ar nėra šis verslas nelegalus, neteisėtas, apgaulė.
Tai labai populiarus kaltinimas. Reikia pripažinti, kad šis klausimas turi prasmę. Kartais nėra lengva atskirti piramidę nuo rimtos kampanijos. Ponti piramidė-girdėtas dalykas. Jei yra produktas ir tu jį gavai tai jau ne piramidė. Produktas gali materialus (kvepalai, maistas, vitaminai...gali būti domenas, hostingas, autoresponderis ir t.t.).
Piramidės požymiai
1. produkto nebuvimas
2. produktas kaip ir yra, bet jis niekam nereikalingas.
3.kai išmokami pinigai seniems nariams pakvietus naujus.
4. dažnai būna tik viena įmoka ir nėra mėnesinių įmokų.
5. neaiškūs finansiniai judėjimai-mechanizmai.
6. dažnai naudoja matricas, jas dalina. Paprastai tokių shemų nenaudoja normalios MLM kompanijos.
7. kompanijos organizatorių anonimiškumas.
8. kaip taisyklė tokios kompanijos būna registruotos laisvose ekonominėse zonose nes normaliose šalyse yra gan griežti reikalavimai.
10. Čia lohotronas.
p.k. Labai panašus į ankstesnį ir klausiama ar nėra tai piramidė ar kitokia apgaulė. Šis išsireiškimas daugiau agresyvesnis.
11. Mano kaimynė tuo užsiėmė ir jai niekas nesigavo.
p.k. Kodėl kai kuriems nesigauna ką nors pasiekti tinkliniame marketinge? Jei jiems nepasiseka tai ir man gali nepasisekti.
Yra trys būtini komponentai, kad pasiekti sėkmę.
1. didelis noras. Ir dažniausiai tai būna spyris į užpakalį.
2. atvirumas naujoms žinioms- norėjimas mokytis
3. pasiruošimas veikti.
12. Kodėl laikraščiuose rašo tinklinio marketingo nesiūlyti?
p.k. Kodėl kai kas tai bijo tinklinio marketingo?
Labai dažnai tinklininkai nekvalifikuotai siūlo tiems kas ieško darbo...meluoja, žada aukso kalnus ir t.t.
Nors būna ir taip, kad žmogus jau yra tinkliniame marketinge, o ieško laikino darbo kol įsivažiuos.
13. Čia reikia kabinėtis prie žmonių.
p.k. Ar galima užsiimti šiuo verslu neprarandant autoriteto.
Būtent taip ir reikia....neprarandant autoriteto ir nereikia įkalbinėti Reikalas labai paprastas mes duodame informaciją ir pasakom apie naudą kurią jie gali gauti naudodamiesi ta ar kita preke ir t.t.

http://inmedia24.com/audio/priestaravimas2 audio įrašas

Prieštaravimai tinkliniame marketinge (I dalis)Prieštaravimai tinkliniame marketinge

Ne paslaptis, kad tinklinį marketingą daugelis užmeta dėl to, kad susiduria su prieštaravimais.
Iš tikro prieštaravimas yra visiškai natūralus šios planetos vadinamos žeme dėsnis. Tai natūralus gamtos dėsnis.

Šiame laiške aš bendrai, teoriškai pakalbėsiu apie prieštaravimą, o sekančiuose atskleisiu tipinius prieštaravimus sutinkamus tinkliniame marketinge.

Iš tikro prieštaravimas yra visiškai natūralus gamtos dėsnis.

Veiksmas lygus atoveiksmiui. Jei neapsirinku tai šį dėsnį atrado Niutonas. Jeigu veiksmas bus silpnas tai stumiamas daiktas net nepajudės, bet jei veiksmas bus stiprus tai daiktas pajudės iš vietos tiesiogiai proporcingai stūmimo jėgai. Pajudės, bet prieštaraus. Visada prieštaraus, visada bus trinties jėga, svorio-masės jėga kurią reikės nugalėti.

Aerodinamikoj oro pasipriešinimas yra lėktuvo skridimo pagrindas....ką čia lėktuvo...žvirblis....uodas skrenda tik dėka oro pasipriešinimo.

Dramaturgijoje.... juk tik prieštaravimų dėka galimi dialogai. Ir priklausomai nuo prieštaravimų menininkas kuria: dramas, komedijas, tragedijas, trilerius... ir t.t.

Sportas. Lietuva krepšinio šalis-pasaulinio lygio. Ar mums būtų įdomu žiūrėti jei ji žaistų prieš kokią nors Antarktidos pingvinų komandą, kuri yra pradinukė krepšinyje. Iš nuobodulio numirtume. O kai žaidžia su lygiaverte komanda....oi kiek alaus išgeriama. Ir iš nevilties ir iš džiaugsmo.

Trinties jėga yra vienas didžiausių prieštaravimų gamtoje. Kaip žmogus ją įveikė? Ratas. Ratas yra visos civilizacijos variklis. Vežimo ratas, karietos ratas, krumpliaračiai, diržų perdavimo sistema ir t.t.

Automobilis. Šiandien įprasta nieko nestebinanti transporto priemonė, o 125 metai atgal, 100 metų atgal ar buvo taip? Juk to meto automobilis baidydavo arklius, keldavo triukšmą. Buvo bandoma įstatymiškai apriboti šios keistos transporto priemonės greitį ir judėjimo tvarką.
O, kadangi pirmieji automobiliai buvo labai ir labai netobuli: gesdavo, triukšmą kėlė ir t.t. Tai jie buvo vos ne pajuokos objektas. Arkliu tempiamam karieta buvo kelis kartus tobulesnė ir greitesnė transporto priemonė.
Ir tik šių prieštaravimų dėka šiandien mes turime greitą, kompaktišką, saugų, patogų ir galingą netgi paprastą eilinį, serijinį automobilį.

Todėl kai mes susiduriame su prieštaravimais kai kviečiame žmones į tinklinį marketingą yra visiškai normalu ir sveika. Ir šie prieštaravimai vysto tinklinio marketingo industriją ir mus, šios industrijos atstovus.

Būtent dėl šios priežasties atsiranda vis naujesnės, tobulesnės kompanijos, naujesni geresni marketingo planai ir tobulėja marketologai ir jų darbo metodai.

Iš tikro prieštaravimai yra dviejų rūšių: tai atviras neigimas ir paslėptas klausimas. Dažniausiai pasitaiko prieštaravimai savyje turintys paslėptą klausimą. Yra priskaičiuota apie 26 paslėptus klausimus. Šiuos paslėptus klausimus pateiksiu sekančiuose laiškuose, o šiandien pabandysiu bendrai, teoriškai pakalbėti apie prieštaravimų esmę tinklinio marketingo industrijoje.

Atviras neigimas. Kai žmogus pasako kategoriškai, kad jis nenori turėti reikalų su šia industrija. Toks atviras neigimas yra sutinkamas retokai.
Pav. Jei aš savo žmonai pasakysiu, kad mokykis vairuoti automobilį, ji kategoriškai atsakys-NE.
Jei man kas nors pasiūlytų ateiti į kokį nors gėjų vakarėlį, aš kategoriškai pasakysiu ne. Be ginčų.
Jei žmogus turi darbą, turi verslą ir yra užsiėmęs jis pasakys ne. Su tuo reikia sutikti.

Bet dažniau yra sutinkamas paslėptas klausimas. Pav. Čia reikia būti pirmam. Toks atsakymas jau rodo, kad žmogus žino kas yra tinklinio marketingo industrija ir turi tam tikrą supratimą apie ją. Nes jis nepasakė kategorišką NE, o samprotauja. Mūsų tikslas padėti vystyti jo samprotavimus. Nes paslėptas klausimas yra maždaug toks: jei aš dabar pradėsiu ar galiu kažką pasiekti šioje industrijoje.


Taigi, prieštaravimai ir jų įveikimas yra judėjimas pirmyn.

Kaip ir minėjau prieštaravimai yra dviejų rūšių:
1. atviras neigimas-atsisakymas
2. paslėptas klausimas.
Todėl yra svarbu mokėti teisingai nustatyti prieštaravimo esmę ir mokėti adekvačiai reaguoti.

Kitaip sakant reikia turėti šarvus kurie susideda iš trijų dalių.

1. supratimas kas yra prieštaravimas
2. žinojimas priežasčių kodėl žmonės prieštarauja
3. teisingas atsinešimas į prieštaravimą

Ir, reikia neužmiršti, kad žmonės prieštarauja dėl inercijos ir dėl to, kad neturi žinių energijos.

O čia jau Niutono dėsnis. Kai objektas gauna energijos ir ta energija yra stipresnė nei inertiška masė tai objektas įgauna pagreitį ir pradeda judėti nors ir prieštaraudamas.

Reziume: kai automobilių kūrėjai susidūrė su visa eile prieštaravimų, jie tobulino savo žinias ir šiandien mes turime automobilį pakankamai komfortišką ir greitą, ir tylų, ir saugų.
O tinklinio marketingo atstovai išmokę adekvačiai reaguoti į prieštaravimus žengia pirmyn lengvai ir grakščiai, o prieštarautojai susiduria su galingomis žiniomis ir energija ir... pajuda iš vietos. 

inmedia24.com/audio/priestaravimas1 šios pamokos audio įrašas kol dar neišėjau iš Inweb24