Puslapiai

2011 m. lapkričio 16 d., trečiadienis

Išsiliejau Pas Eveliną


Nieko naujo, mums viskas yra žinoma, bet...
žmonės nesupranta paprasčiausio dalyko, kad pasaulis keičiasi, žmogus keičiasi...viskas keičiasi. Kas buvo gerai vakar, šiandien jau netinka. Žmogus vystosi. Šiandien jis vystosi gan sparčiai. Bet sąlygas nori diktuoti tie kurie stovi vietoje arba kai ko nesupranta. Žmonės daug ko nesupranta. Žmonės yra apgauti. Žmonėmis manipuliuojama. Žiauriai.

Žmonės keikia tinklinį marketingą. Jie nesupranta, kad tai viso labo tik žaidimas. Žaidimas skirtas žmogaus evoliucijai. Ir nieko daugiau. XX amžius kūrė civilizaciją. Tai taip pat žaidimas.

Ką sukūrė civilizacija: atstumo įveikimą (automobilis, lėktuvas, laivas, traukinys), ryšius (telefonas, telegrafas, internetas, mobilus telefonas)? Dar šį tą sukūrė žmogaus komfortui.

Ok, civilizacijos nuopelnas kaip ir neginčiajamas. O kas toliau? KRIZĖ!!!!

Kokia čia krizė? Zuikių dainos ir tiek.

Bendrauti per atstumą žmonija moka senių seniausiai , įveikti gravitacinę jėgą ir keliauti gan greitai žmonija taip pat moka nuo seno. Telepatija ir levitacija tai vadinasi. Visų šalių pasaulio išminčiai tai darė ir jokių problemų. Bet tiek to, aš nelysiu į šią sritį nes tai asocijuojasi su mistika.

Taigi, civilizacija tik žaidimas ir nieko daugiau. Jei galit šioje civilizacijoje neieškoti prasmės neieškokit. Nes civilizacija su žmogumi žaidžia savus žaidimus ir gan žiaurius ir negailestingus.

Civilizacija verčia žmogų dirbti net tuomet kai to nereikia. CIVILIZACIJA VERČIA DIDINTI GAMYBOS TEMPUS KAI TO JAU NEREIKIA. Štai iš kur ta krizė ir kiti nešvarūs žaidimai.

Civilizacija sukūrė sociumą. Sociumas tai visi įstatymai, normos politikų sprendimai kurie vadovauja žmogui jam to nežinant. Jei trumpai: sociumas tai vėžys... šiandien sociumas tai vėžys ketvirtos stadijos.

Pav. Policininkas sustabdo savo žmoną ir nubaudžia ją pažeidus eismo taisykles. Tai bandoma pateikti kaip šventenybę.
Kur šuo pakastas? Kiekvienas vairuotojas tai žino, kad jei jį staiga nutraukti nuo vairo ir pasodinti prie taisyklių pulto tai iš 10 egzaminą išlaikys tik 1. Visi kiti vadovaujasi paprasta žmogiška logika ir šiek tiek taisyklėmis. Ir jokių avarijų per visą gyvenimą.

Taigi, žmona nesukėlė avarijos , bet jos vyras policininkas ją baudžia už taisyklių pažaidimą. Kiekvienas vairuotojas tas taisykles pažaidžia kelis kartus per dieną.

Taigi sociumas yra kai žmogiškus santykius pamažu išstumia socialinės taisyklės. Su laiku žmogaus kaip ir nebelieka. Tik sociumas.

Sociumo taisyklės taip įsimaišė į visą civilizaciją, kad žmogui vietos nebeliko.

DUOKITE DARBO, DUOKITE SOCIALINES GARANTIJAS, NESUGEBATE DUOTI DARBO
DUOKITE PAŠALPAS... sociumas suėda visą civilizaciją. Sociumas baigia suėsti žmogų....negyvai ir negailestingai.

Kaip atrodo žmogus sociumo rėmuose? Niekaip. Žmogus sociumui visiškai nereikalingas.

Sakysim vyrui patiko moteris ir jis į ją pasižiūrėjo kiek ilgiau. Tai musulmonų sociumas tokį žmogų gali nubausti...gan žiauriai. O, ne duok die.. ją palies tai jam kaput.

Va taip su tuo sociumu.

Todėl MLM, TM tai dar vienas žmogiškas žaidimas padedantis atstatyti žmogiškus santykius ir pašalinti sociumą. O šiandien kai gamyba ir prekyba užkišta šie, nauji santykiai, padeda žmogui išlikti žmogumi ir atitolti nuo sociumo.

P.S. Jei kas nors ką nors supratote ką aš čia gvildenau, bandykite man išversti. O jei ne tai tegul bus grynojo srauto metamorfozės.

4 komentarai:

Evelina rašė...

Visuomenė, o ypač tie, kas turėtų jai atstovauti, yra suparalyžiuoti įstatymo raidės. Jie kaip robotai - parašyta, ir kvit. Kas čia,- hipnozė ? Teisminėje ie įstatyminėje praktikoje yra sąvoka " protingumo kriterijus". Kur jis realiai ? Vienoj tamsioj vietoj ? Jau ko nėra, tai protingumo kriterijaus, tik raidė, raidė, raidė. Ir tauta paklusniai žengia koja kojon su tais, kurie skatina tiesiog nemąstyti... Grįžtam į stalinizmą, kur mąstantis atsidurdavo Sibire - nedaug trūksta. Tauta palaikys. Mąstančius - ant laužo. Trukdo, blyn.

Aurius rašė...

čia viskas kur kas plačiau. šiandien egzistuoja dvi teorijos: evoliucinė ir religinė. Žmogus jose yra paskutinis šiame gyvenime. Jis turi arba paklusti (religija) arba kovoti ( evoliucija).

Kaip įtikinti šitą sutvėrimą, kad mes ir esame šio pasaulio kūrėjai? nežinau.

Evelina rašė...

Kai sutvėrimas priešinasi - niekaip. Bet jei sutvėrimas žingeidus - išsikapstys ;)
Kitas klausimas -ar priešinasi supuvusių visuomenės "normų" vedamas, ar turi savo nuomonę. Sava nuomonė tegu būna kliedesinė, bet pliusas tame, kad ji vis dėl to SAVA, o ne primesta davatkų ar kostiumuoto frajerio, nesuvokiančio, kad frajeris - tik sragtelis sistemos, traiškančios pačią save.

Aurius rašė...

Tu, kaip visada Marceliuke iš Balbieriškio kaimo esi teisi.
Šiandien mes esame didvyriai nutarę gyventi šioje epochoje. Mes evoliucinuojamės ir skatinam kitus tai daryti.

Tai skirta ne visiems, o tik bepročiams. (čia pagal Hesę)